Merge branch 'dev' of ssh://git.auf.org/auf_rh_dae into dev
authorDavin Baragiotta <davin.baragiotta@auf.org>
Fri, 27 Jan 2012 19:03:04 +0000 (14:03 -0500)
committerDavin BARAGIOTTA <davin.baragiotta@auf.org>
Fri, 27 Jan 2012 19:03:04 +0000 (14:03 -0500)
commitfc68627906899354fbefbfcf456db3323cdf3fc6
treec0f0f9789c365b40b869d9266eb6ee36a499095c
parentc63aee071ea8fb95dca387c11381aff01736fdd8
parent626a0f3acc8b22d95db5ec84ef90a1ef357c247d
Merge branch 'dev' of ssh://git.auf.org/auf_rh_dae into dev
auf/django/emploi/models.py