ajout yaounde2
[asterisk-config-auf-connexions.git] / pourwiki.txt
2009-05-26  Thomas NOELajout yaounde2
2008-12-17  Thomas NOELcorrection bg2 (gros oups !!)
2008-12-04  Thomas Noelajout erevan et bg2
2008-03-04  Thomas Noelpremier commit, version 1.1