Mise en route du suivi.
[aidenligne_francais_universite.git] / ecrire / lang / spip_cpf_hat.php
1 <?php
2
3 // This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
4
5 $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
6
7
8 // 0
9 '0_URL' => 'http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-cpf',
10 '0_langue' => 'Kr&egrave;y&ograve;l ayisyen [hat]',
11 '0_liste' => 'spip-cpf@rezo.net',
12 '0_mainteneur' => 'pascale@rezo.net',
13
14
15 // A
16 'access_interface_graphique' => 'Tounen d&egrave;y&eacute; si lent&egrave;fas gwafik konple',
17 'access_mode_texte' => 'Afiche lent&egrave;fas t&egrave;ks senp',
18 'admin_debug' => 'debug',
19 'admin_modifier_article' => 'Chanje atik-la',
20 'admin_modifier_auteur' => 'Chanje bagay pou lot&egrave;-a',
21 'admin_modifier_breve' => 'Chanje ti-nouv&egrave;l la',
22 'admin_modifier_mot' => 'Chanje mokle-a',
23 'admin_modifier_rubrique' => 'Chanje ribwik-la (pati-a nan sit sa-a)',
24 'admin_recalculer' => 'Kalkil ank&ograve; paj-la',
25 'afficher_trad' => 'afiche twadiksyon yo',
26 'alerte_maj_impossible' => '<<b>Atansyon&nbsp;!</b> Larnouv&egrave;lman pou baz MySQL sou @version@ se pa posib, pet&egrave;t ka gen yon pwobl&egrave;m ek drwa pou chanje bazdone-a. Tanpri souple kontak l&eacute;b&egrave;j&egrave; ou.',
27 'analyse_xml' => 'Analiz XML',
28 'antispam_champ_vide' => '<NEW>Veuillez laisser ce champ vide&nbsp;:',
29 'avis_archive_incorrect' => 'fichye achiv-a se pa fichye SPIP',
30 'avis_archive_invalide' => 'fichye achiv-a se pa kor&egrave;k',
31 'avis_attention' => 'ATANSYON&nbsp;!',
32 'avis_champ_incorrect_type_objet' => 'Kouman chan-a li ap rele, pou bagay-la, se pa korek @name@ pou loj&egrave; tip @type@',
33 'avis_colonne_inexistante' => 'Kol&ograve;n nan @col@ pa egziste kounye-a',
34 'avis_echec_syndication_01' => 'Sendikasyon te pa mache : "backend" te rele konsa se pa posib f&eacute; lekti osnon se li pa pwopoze okenn atik kounye-a.',
35 'avis_echec_syndication_02' => 'Sendikasyon te pa mache : gen enposib aksede "backend" sit-la.',
36 'avis_erreur' => 'Er&egrave; : tanpri gad isit anba',
37 'avis_erreur_connexion' => 'Er&egrave; ak koneksyon',
38 'avis_erreur_cookie' => 'pwobl&egrave;m &egrave;k gatomakro (kouki)',
39 'avis_erreur_fonction_contexte' => 'Er&egrave; ak pwogwmasyon. Fok w pa rele fonksyon-nan andan kont&egrave;ks-la.',
40 'avis_erreur_mysql' => 'Er&egrave; MySQL',
41 'avis_erreur_sauvegarde' => 'Er&egrave; nan sovgad (@type@ @id_objet@) !',
42 'avis_erreur_visiteur' => 'Pwobl&egrave;m pou antre nan lespas priv&eacute;',
43
44
45 // B
46 'barre_a_accent_grave' => 'M&egrave;t yon A aksan gwav majiskil',
47 'barre_aide' => 'Tichemen tipogwafik yo y f&eacute; yon paj pli b&egrave;l',
48 'barre_e_accent_aigu' => 'M&egrave;t yon E aksan &egrave;gi majiskil',
49 'barre_eo' => 'M&egrave;t yon E nan O',
50 'barre_eo_maj' => 'M&egrave;t yon E nan l&egrave;t O majiskil',
51 'barre_euro' => 'M&egrave;t senbol &euro;',
52 'barre_gras' => 'F&eacute; par&egrave;t &eacute;kri{{gra}}',
53 'barre_guillemets' => 'Pou m&egrave;t &laquo; giym&eacute; frans&eacute; yo &raquo;',
54 'barre_guillemets_simples' => 'Pou m&egrave;t &#132;giym&eacute;&#147; yo',
55 'barre_intertitre' => 'M&egrave;t bagay kon yon {{{lent&egrave;tit}}}',
56 'barre_italic' => 'F&eacute; par&egrave;t &eacute;kri {italik}',
57 'barre_lien' => 'Chanje pou yon [lyen ipet&egrave;ks->http://...]',
58 'barre_lien_input' => 'Tanpri souple enskri ladr&egrave;s lyen ou (posib enskri yon ladr&egrave;s w&egrave;b nan f&ograve;ma http://www.monsite/com osnon senpman enskri nimewo atik-la nan sit sa-a.',
59 'barre_note' => 'Chanje pou m&egrave;t yon [[Not enba la paj]]',
60 'barre_quote' => '<quote>Rap&ograve;t yon mesaj</quote>',
61 'bouton_ajouter_document' => 'AJOUTE YON DOKIMAN',
62 'bouton_ajouter_image' => 'AJOUTE YON IMAJ',
63 'bouton_changer' => 'Chanje',
64 'bouton_chercher' => 'Ch&egrave;che',
65 'bouton_choisir' => 'Chwazi',
66 'bouton_enregistrer' => 'Enskri',
67 'bouton_radio_desactiver_messagerie_interne' => 'Rete kazmodekri',
68 'bouton_radio_envoi_annonces' => 'Voye anons leditoyal ',
69 'bouton_radio_non_envoi_annonces' => 'Rete voye anons yo',
70 'bouton_radio_non_envoi_liste_nouveautes' => 'Rete voye yon lis nouv&egrave;lte yo',
71 'bouton_recharger_page' => 'Chaje ank&ograve; paj-la',
72 'bouton_telecharger' => 'Telechaje',
73 'bouton_valider' => 'Konfime',
74
75
76 // C
77 'cal_apresmidi' => 'apr&eacute;midi',
78 'cal_jour_entier' => 'jou konpl&eacute;',
79 'cal_matin' => 'maten',
80 'cal_par_jour' => 'kalandrye pa jou',
81 'cal_par_mois' => 'kalandrye pa mwa',
82 'cal_par_semaine' => 'kalandrye pa sem&egrave;n',
83 'choix_couleur_interface' => 'koul&egrave;',
84 'choix_interface' => 'pou chwazi lentefas',
85 'colonne' => '<NEW>Colonne',
86 'confirm_changer_statut' => 'Atansyon. W te domann chanje lestati eleman nan. Eske w gen kontinye ?',
87 'correcte' => 'korek',
88
89
90 // D
91 'date_aujourdhui' => 'jodiya',
92 'date_avant_jc' => 'avan J.C.',
93 'date_dans' => 'nan @delai@',
94 'date_de_mois_1' => '@j@ @nommois@',
95 'date_de_mois_10' => '@j@ @nommois@',
96 'date_de_mois_11' => '@j@ @nommois@',
97 'date_de_mois_12' => '@j@ @nommois@',
98 'date_de_mois_2' => '@j@ @nommois@',
99 'date_de_mois_3' => '@j@ @nommois@',
100 'date_de_mois_4' => '@j@ @nommois@',
101 'date_de_mois_5' => '@j@ @nommois@',
102 'date_de_mois_6' => '@j@ @nommois@',
103 'date_de_mois_7' => '@j@ @nommois@',
104 'date_de_mois_8' => '@j@ @nommois@',
105 'date_de_mois_9' => '@j@ @nommois@',
106 'date_demain' => 'demen',
107 'date_fmt_heures_minutes' => '@h@h@m@min',
108 'date_fmt_jour_heure' => '@jour@ a @heure@',
109 'date_fmt_jour_mois' => '@jour@ @nommois@',
110 'date_fmt_jour_mois_annee' => '@jour@ @nommois@ @annee@',
111 'date_fmt_mois_annee' => '@nommois@ @annee@',
112 'date_fmt_nomjour_date' => 'nan jou ki te @nomjour@ @date@ -a',
113 'date_heures' => '&egrave;r (yo)',
114 'date_hier' => 'y&egrave;',
115 'date_il_y_a' => ' genyen @delai@',
116 'date_jnum1' => '1e',
117 'date_jnum10' => '10',
118 'date_jnum11' => '11',
119 'date_jnum12' => '12',
120 'date_jnum13' => '13',
121 'date_jnum14' => '14',
122 'date_jnum15' => '15',
123 'date_jnum16' => '16',
124 'date_jnum17' => '17',
125 'date_jnum18' => '18',
126 'date_jnum19' => '19',
127 'date_jnum2' => '2',
128 'date_jnum20' => '20',
129 'date_jnum21' => '21',
130 'date_jnum22' => '22',
131 'date_jnum23' => '23',
132 'date_jnum24' => '24',
133 'date_jnum25' => '25',
134 'date_jnum26' => '26',
135 'date_jnum27' => '27',
136 'date_jnum28' => '28',
137 'date_jnum29' => '29',
138 'date_jnum3' => '3',
139 'date_jnum30' => '30',
140 'date_jnum31' => '31',
141 'date_jnum4' => '4',
142 'date_jnum5' => '5',
143 'date_jnum6' => '6',
144 'date_jnum7' => '7',
145 'date_jnum8' => '8',
146 'date_jnum9' => '9',
147 'date_jour_1' => 'dimanch',
148 'date_jour_1_abbr' => 'dim.',
149 'date_jour_1_initiale' => 'd.',
150 'date_jour_2' => 'lendi',
151 'date_jour_2_abbr' => 'len.',
152 'date_jour_2_initiale' => 'l.',
153 'date_jour_3' => 'madi',
154 'date_jour_3_abbr' => 'mad.',
155 'date_jour_3_initiale' => 'm.',
156 'date_jour_4' => 'm&egrave;kredi',
157 'date_jour_4_abbr' => 'mek.',
158 'date_jour_4_initiale' => 'm.',
159 'date_jour_5' => 'jedi',
160 'date_jour_5_abbr' => 'jed.',
161 'date_jour_5_initiale' => 'j.',
162 'date_jour_6' => 'vandredi',
163 'date_jour_6_abbr' => 'van.',
164 'date_jour_6_initiale' => 'v.',
165 'date_jour_7' => 'sanmdi',
166 'date_jour_7_abbr' => 'sam.',
167 'date_jour_7_initiale' => 's.',
168 'date_jours' => 'jou yo',
169 'date_minutes' => 'minit yo',
170 'date_mois' => 'mwa ',
171 'date_mois_1' => 'janvye',
172 'date_mois_10' => 'okt&ograve;b ',
173 'date_mois_11' => 'novanm',
174 'date_mois_12' => 'Desanm ',
175 'date_mois_2' => 'fevriye',
176 'date_mois_3' => 'mas',
177 'date_mois_4' => 'avril',
178 'date_mois_5' => 'me',
179 'date_mois_6' => 'jen',
180 'date_mois_7' => 'jiy&egrave; ',
181 'date_mois_8' => 'out',
182 'date_mois_9' => 'septanm',
183 'date_saison_1' => 'iv&egrave;',
184 'date_saison_2' => ' prentan',
185 'date_saison_3' => 'l&eacute;t&eacute;',
186 'date_saison_4' => 'lot&ograve;n',
187 'date_semaines' => 'sem&egrave;n yo',
188 'dirs_commencer' => 'pou koumanse vreman lenstalasyon',
189 'dirs_preliminaire' => 'Dab&ograve; : <b> ann swen drwa aks&egrave;</b>',
190 'dirs_probleme_droits' => 'Pwobl&egrave;m ak drwa laks&egrave;',
191 'dirs_repertoires_absents' => '<p><b>Oken r&eacute;pertwa sa-yo te fin rannkont&nbsp;:</b></p><ul>@bad_dirs@</ul>
192 <p> Pet&egrave;t yon pwobl&egrave;m ek majiskil ousinon miniskil ki pa bon.
193 Gad yo ap mache kom kisa ap par&egrave;t isit anl&egrave;
194 ; sinon, f&ograve;k w rele yon l&ograve;t fwa tout repertwar sa-yo nan ou logisy&egrave;l FTP pou korij er&egrave;-a.</p>
195 <p>Kan laf&egrave; ke fini, w ke kapab',
196 'dirs_repertoires_suivants' => '<MODIF><b>Pa posib ekri sou rep&egrave;twa sa-yo&nbsp;: <ul>@bad_dirs@.</ul> </b>
197 <p />Pou swen bagay-la, ann itilize logisy&egrave;l FTP ou pou don drwa laks&eacute; chak
198 rep&egrave;twa. Guid lenstalasyon ap di kouman w ke kapab f&egrave; bagay-la.
199 <p />Kan w ke fini w ke kapab',
200 'double_occurrence' => '<NEW>Double occurrence',
201
202
203 // E
204 'entree_dimensions' => 'Tay&nbsp;:',
205 'entree_titre_document' => 'Kouman dokiman i rele&nbsp;:',
206 'entree_titre_image' => 'Kouman imaj i rele&nbsp;:',
207 'envoi_via_le_site' => 'Voye ek sit-la',
208 'erreur' => '<NEW>Erreur',
209 'erreur_balise_non_fermee' => '<NEW>derni&egrave;re balise non referm&eacute;e :',
210 'erreur_texte' => '<NEW>erreur(s)',
211
212
213 // F
214 'fichier_introuvable' => 'Oken fisy&eacute; @fichier@ konsa',
215 'form_deja_inscrit' => 'W se deja enskri.',
216 'form_email_non_valide' => 'Ladr&egrave;s lim&egrave;l ou se pa bon.',
217 'form_forum_access_refuse' => 'W pli ap gen lakse sou sit-la.',
218 'form_forum_bonjour' => 'Bonjou @nom@,,',
219 'form_forum_email_deja_enregistre' => 'Adr&egrave;s lim&egrave;l-a deja enskri, w p&eacute; itiliz modpas &ograve;din&egrave; ou.',
220 'form_forum_identifiant_mail' => 'Nouvo lidantifyan ou s&eacute; voye andan bwatlim&egrave;l ou. ',
221 'form_forum_identifiants' => 'Idantifyan p&egrave;son&egrave;l yo',
222 'form_forum_indiquer_nom_email' => 'Enskri kouman w rele ak ladr&egrave;s lim&egrave;l ou Lidantifyan p&egrave;son&egrave;l ou ke vini apr&egrave; vitman andan bwatlim&egrave;l ou.',
223 'form_forum_login' => 'nonkod :',
224 'form_forum_message_auto' => '(mesaj-la se yon mesaj otomatik)',
225 'form_forum_pass' => 'modpas :',
226 'form_forum_probleme_mail' => 'Pwobl&egrave;m pou lim&egrave;l&nbsp;: lidantifyan pa posib anvway w.',
227 'form_forum_voici1' => '<MODIF>Lidantifyan y perm&eacute; w soutni lavi
228 sit-la "@nom_site_spip@" (@adresse_site@) :',
229 'form_forum_voici2' => '<MODIF>Lidantifyan ou pou pwopoze atik yo sou
230 sit "@nom_site_spip@" (@adresse_login@) :',
231 'form_indiquer_email' => 'M&egrave;si enskri ladr&egrave;s lim&egrave;l ou.',
232 'form_indiquer_nom' => 'M&egrave;si enskri kouman w rele',
233 'form_indiquer_nom_site' => 'M&egrave;si enskri kouman sit ou-a li rele',
234 'form_pet_adresse_site' => 'Ladr&egrave;s sit ou',
235 'form_pet_aucune_signature' => 'Okenn siyati ka koresponn kod-la...',
236 'form_pet_confirmation' => 'M&egrave;si konfime siyati ou :',
237 'form_pet_deja_enregistre' => 'Sit-la se deja enskri',
238 'form_pet_deja_signe' => 'W te deja sinye t&egrave;ks-la.',
239 'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'Yon lim&egrave;l pou konfine te fin voye a w. F&ograve;k w vizite ladr&egrave;s w&egrave;b te done nan lim&egrave;l pou w konfime siyati ou.',
240 'form_pet_mail_confirmation' => '<MODIF>Bonjou,
241
242 W la domman m&egrave;t siyati nan petisyon-nan :
243 @titre@.
244
245 W te done tout rans&eacute;ynman swivan :
246 Kouman rele: @nom_email@
247 sit ou: @nom_site@ - @url_site@
248
249 ...
250
251 Pou konfime siyati-a, f&ograve;k s&egrave;lman w ab&ograve;d ladr&egrave;s anba (sinon, sitw&egrave;b-la ke pa enskri siyati ou) :
252 @url@
253
254 M&egrave;si w soutni petisyon-nan
255 ',
256 'form_pet_message_commentaire' => 'Gen yon mesaj, yon komant&eacute; pou di&nbsp;?',
257 'form_pet_nom_site2' => 'Kouman sitw&egrave;b ou rele',
258 'form_pet_probleme_technique' => 'Pwobl&egrave;m teknik, siyati se pa posib kounye-a. Tann pwobl&egrave;m-la ke aranje pou rete sispann a yo.',
259 'form_pet_signature_pasprise' => 'Siyati ou se pa aksepte.',
260 'form_pet_signature_validee' => 'Siyati ou se konfime. M&egrave;si&nbsp;!',
261 'form_pet_site_deja_enregistre' => 'Sit-la se deja enskri',
262 'form_pet_url_invalide' => 'URL w te done se pa bon.',
263 'form_pet_votre_email' => 'Ladr&egrave;s lim&egrave;l ou',
264 'form_pet_votre_nom' => 'Kouman w rele',
265 'form_pet_votre_site' => 'Si w ap gen sitw&egrave;b, se posib enskri ali isit-enba-m&egrave;m',
266 'form_prop_confirmer_envoi' => 'Konfime w vle voye i',
267 'form_prop_description' => 'Dekrisyon/komant&egrave;',
268 'form_prop_enregistre' => 'Pwopozisyon ou se kounye-a ap enskri, li ke par&egrave;t apre yon komand&egrave; te konfime ali. ',
269 'form_prop_envoyer' => 'Voye yon mesaj',
270 'form_prop_indiquer_email' => 'M&eacute;si enskri yon ladr&egrave;s lim&egrave;l ka mache',
271 'form_prop_indiquer_nom_site' => 'M&egrave;si enskri kouman sit ou rele',
272 'form_prop_indiquer_sujet' => 'M&egrave;si &eacute;kri yon sij&eacute;',
273 'form_prop_message_envoye' => 'Mesaj te fin voye',
274 'form_prop_nom_site' => 'Kouman sit la i rele',
275 'form_prop_non_enregistre' => 'Pwopozisyon ou te pa rojistr&eacute;',
276 'form_prop_sujet' => 'Sije',
277 'form_prop_url_site' => 'Ladr&egrave;s (URL) sitw&egrave;b',
278 'forum_acces_refuse' => 'W ap pli laks&eacute; pou fowom-nan.',
279 'forum_attention_dix_caracteres' => '<b>Atansyon&nbsp;!</b> mesaj ou li se mwen di l&egrave;t.',
280 'forum_attention_trois_caracteres' => '<b>Atansyon&nbsp;!</b> Kouman i rele sit-la se mwen trwa l&egrave;t. F&ocirc;k w m&egrave;t trwa l&egrave;t omwen',
281 'forum_attention_trop_caracteres' => '<b>Atansyon&nbsp;!</b> mesaje a w se tro lon (@compte@ caract&egrave;res)&nbsp;: f&ograve;k w respek @max@ karakt&egrave;r pou enskri ali.',
282 'forum_avez_selectionne' => 'W te chwazi&nbsp;:',
283 'forum_cliquer_retour' => 'Klik <a href=\'@retour_forum@\'>isit</a> pou kontinye.',
284 'forum_forum' => 'fowom',
285 'forum_info_modere' => 'Fowom la se mod&eacute;w&eacute;-avann&nbsp;: patisipasyon demoun ke apar&egrave;t s&egrave;lman apr&eacute; yon komand&egrave;r sit te valide ali.',
286 'forum_lien_hyper' => '<b>Lyen ip&egrave;rt&egrave;ks</b> (w pa oblij&eacute;)',
287 'forum_message_definitif' => 'Mesaj fin fini : anvway anndan sit la',
288 'forum_message_trop_long' => 'Mesaj ou se tro lon. Pli gran tay se 20000 kawakt&egrave;.',
289 'forum_ne_repondez_pas' => 'Reponn pa lim&egrave;l la. Reponn anndan fowom-an sou ladr&egrave;s la :',
290 'forum_non_inscrit' => 'W ap pa enskri ank&ograve;, oubyen ladr&egrave;s osinon modpas ou se pa kor&egrave;k.',
291 'forum_page_url' => '(Si mesaj ou ka voye sou yon tik sou W&egrave;b d&eacute;&ograve; ou yon l&ograve;t paj pli konpl&eacute;, m&egrave;si m&egrave;t anba kouman paj la ka rele &egrave;k ladr&egrave;s URL.)',
292 'forum_par_auteur' => 'se @auteur@ te ekri',
293 'forum_poste_par' => '<MODIF>Mesaj te poste @parauteur@ anba atik ou-a.',
294 'forum_probleme_database' => 'Pwobl&egrave;m ak bazdone, mesaj ou te pa enskri.',
295 'forum_qui_etes_vous' => '<b>Kouman w rele ?</b> (pa oblij&eacute;)',
296 'forum_texte' => 'Teks mesaj ou :',
297 'forum_titre' => 'Kouman i rele mesaj ou :',
298 'forum_titre_erreur' => 'Er&egrave; ...',
299 'forum_url' => 'URL :',
300 'forum_valider' => 'Apiy&eacute; chwa-a',
301 'forum_voir_avant' => 'Gad mesaj la avan post ali',
302 'forum_votre_email' => 'Ladr&egrave;s lim&egrave;l ou :',
303 'forum_votre_nom' => 'Kouman w rele (ousinon kouman w vl&eacute; rele isit) :',
304 'forum_vous_enregistrer' => 'Pou soutni andan
305 fowom-nan, f&ograve;k w enskri avan. M&eacute;si
306 m&egrave;t enba lidantifyan p&egrave;son&egrave;l ou-a
307 kis nou t&eacute; don a w. Si w ap pa enskri ank&ograve;, f&ograve;k w',
308 'forum_vous_inscrire' => 'enskri w.',
309
310
311 // I
312 'ical_texte_rss_articles' => 'Fichy&eacute; &laquo;backend&raquo; pou tout atik yo, w ke rannkont sou ladr&egrave;s la :',
313 'ical_texte_rss_articles2' => 'W kap gen ositou fichye yo &laquo;backend&raquo; la pou tout atik yo nan chak ribrik sit la:',
314 'ical_texte_rss_breves' => 'Plis gen yon fichye ka kontni tout tinouv&egrave;l yo pou sit la. W kap gen s&egrave;lman tinouv&egrave;l yo yon ribrik pr&eacute;si si w domann yon nim&eacute;wo ribrik la s&egrave;lman. ',
315 'icone_a_suivre' => 'Ak&egrave;y',
316 'icone_admin_site' => 'Kolonaj sit la',
317 'icone_agenda' => 'Ajenda',
318 'icone_aide_ligne' => 'Bourad',
319 'icone_articles' => 'Atik yo',
320 'icone_auteurs' => 'Lot&egrave; yo',
321 'icone_breves' => 'Tinouv&egrave;l yo',
322 'icone_brouteur' => 'Gad tout sit vitman',
323 'icone_configuration_site' => 'Konfigire sit',
324 'icone_configurer_site' => 'Konfigir sit ou',
325 'icone_creer_mot_cle' => 'Kreye yon nouvo mokle ek gen yon lyen ak atik la',
326 'icone_creer_nouvel_auteur' => 'Kreye yon nouvo lot&egrave;',
327 'icone_creer_rubrique' => 'Kreye yon ribrik',
328 'icone_creer_sous_rubrique' => 'Kreye yon sou-ribrik',
329 'icone_deconnecter' => 'Rete koneksyon',
330 'icone_discussions' => 'Kozman yo',
331 'icone_doc_rubrique' => 'Dokiman yo nan ribrik yo',
332 'icone_ecrire_article' => 'Ekri yon nouvo atik',
333 'icone_edition_site' => 'Ledisyon',
334 'icone_forum_administrateur' => 'Fowom pou komand&egrave; yo',
335 'icone_forum_suivi' => 'Swiv tout fowom yo',
336 'icone_gestion_langues' => 'Okipe plizy&egrave; lang',
337 'icone_informations_personnelles' => 'Rans&egrave;yman p&egrave;son&egrave;l',
338 'icone_interface_complet' => 'Ent&egrave;fas konpl&eacute;',
339 'icone_interface_simple' => 'Ent&egrave;fas senp',
340 'icone_maintenance_site' => 'Swen pou sit la',
341 'icone_messagerie_personnelle' => 'Kazmod&eacute;kri',
342 'icone_mots_cles' => 'Mokle yo',
343 'icone_nouvelle_breve' => 'Ekri yon nouvo tinouv&egrave;l',
344 'icone_repartition_actuelle' => 'Afiche repatisyon kounye-a',
345 'icone_repartition_debut' => 'Afiche repatisyon depi koumansman',
346 'icone_repartition_visites' => 'Repatisyon vizit yo',
347 'icone_rubriques' => 'Ribrik yo',
348 'icone_sauver_site' => 'Sov sit la',
349 'icone_site_entier' => 'Tout sit sa m&egrave;m',
350 'icone_sites_references' => 'Sit referans&eacute; yo',
351 'icone_statistiques' => 'Rezilta estatistik sit la',
352 'icone_statistiques_visites' => 'Estatistik',
353 'icone_suivi_activite' => 'Gad lavi sit la',
354 'icone_suivi_actualite' => 'Evolisyon &nbsp;sit la',
355 'icone_suivi_forums' => 'Swiv/okipe tout fowom ',
356 'icone_suivi_pettions' => 'Swiv/ okipe tout petisyon ',
357 'icone_suivi_revisions' => 'Chanjman nan atik yo',
358 'icone_supprimer_document' => 'Kraze dokiman nan',
359 'icone_supprimer_image' => 'Kraze imaj la',
360 'icone_supprimer_message' => 'Kraze mesaj la',
361 'icone_tous_articles' => 'Tout atik ou',
362 'icone_tous_auteur' => 'Tout lot&egrave; yo',
363 'icone_valider_message' => 'Konfime mesaj la',
364 'icone_visiter_site' => 'F&egrave; yon vire',
365 'icone_voir_en_ligne' => 'Gad an liy',
366 'image_tourner_180' => 'Toun&eacute; 180&deg;',
367 'image_tourner_droite' => 'Toun&eacute; 90&deg; drwat ',
368 'image_tourner_gauche' => 'Toun&eacute; 90&deg; g&ograve;ch',
369 'img_indisponible' => 'imaj-la se pa disponib',
370 'impossible' => 'enposib',
371 'info_a_suivre' => 'AKEY&nbsp;&raquo;',
372 'info_a_valider' => '[pou konfime]',
373 'info_acces_interdit' => 'Aks&egrave; ent&egrave;di',
374 'info_acces_refuse' => 'Aks&egrave; refize',
375 'info_action' => 'Aksyon: @action@',
376 'info_administrer_rubriques' => 'W kapab j&egrave;re ribrik-la ek souribrik yo',
377 'info_adresse_non_indiquee' => 'W te pa done oken ladr&egrave;s pou eseye&nbsp;!',
378 'info_aide' => 'ED :',
379 'info_ajouter_mot' => 'Ajoute mokle-a',
380 'info_annonce' => 'ANNONS',
381 'info_annonces_generales' => 'Annons pou toutmoun&nbsp;:',
382 'info_article_propose' => 'Atik ki pwopoze ',
383 'info_article_publie' => 'Atik ki pibliy&eacute;',
384 'info_article_redaction' => 'Atik ki ap ekri ank&ograve;',
385 'info_article_refuse' => 'Atik ki refize',
386 'info_article_supprime' => 'Atik ki kraze',
387 'info_articles' => 'Atik yo',
388 'info_articles_a_valider' => 'Atik yo ki pou konfime',
389 'info_articles_proposes' => 'Atik sa-yo se atik yo moun ki pwopoz&eacute;',
390 'info_auteurs_nombre' => 'lot&egrave; (yo)&nbsp;:',
391 'info_authentification_ftp' => 'Lotantifikasyon (pa FTP).',
392 'info_bloquer_lien' => 'blok lyen nan',
393 'info_breves_02' => 'Tinouv&egrave;l yo',
394 'info_breves_2' => 'tinouv&egrave;l yo',
395 'info_breves_valider' => 'Tinouv&egrave;l yo ki tann yon komand&egrave; konfime',
396 'info_connexion_refusee' => 'Koneksyon te fin refize',
397 'info_contact_developpeur' => 'M&egrave;si kotenouye yon devlop&egrave;r.',
398 'info_contenance' => 'Kisa ap kontni nan sit-la&nbsp;:',
399 'info_contribution' => 'mesaj andan fowom',
400 'info_copyright' => '@spip@ se yon logisy&egrave;l lib ki done @lien_gpl@.',
401 'info_copyright_doc' => 'Si w vle plis enf&ograve;masyon, ann gad sit sa-a <a href=\'http://www.spip.net/cpf\'>http://www.spip.net/cpf</a>.',
402 'info_copyright_gpl' => 'nan lisans GPL',
403 'info_cours_edition' => 'Tout atik yo w ka ekri ank&ograve;',
404 'info_creer_repertoire' => 'Kreye yon fichye ousinon yon r&eacute;p&egrave;twa sak i rele&nbsp;:',
405 'info_creer_repertoire_2' => '<MODIF>nan sou-rep&egrave;twa <b>@repertoire@</b>, epi&nbsp;:',
406 'info_creer_vignette' => 'kreyasyon viy&egrave;t otomatik ',
407 'info_deplier' => 'Etann',
408 'info_descriptif_nombre' => 'dekrisyon(yo)&nbsp;:',
409 'info_description' => 'Dekrisyon&nbsp;:',
410 'info_description_2' => 'Dekrisyon&nbsp;:',
411 'info_dimension' => 'Tay&nbsp;:',
412 'info_document' => 'Dokiman',
413 'info_documents' => 'Dokiman yo',
414 'info_echange_message' => 'SPIP ka p&eacute;m&egrave; lechanj mesaj ek kreyasyon fowom kozman priv&eacute;
415 ant tout moun ka soutni sit la. W kap m&egrave;t oubyen kraze fonksyonalite a.',
416 'info_ecire_message_prive' => 'Ekri yon mesaj prive',
417 'info_email_invalide' => 'Adr&egrave;s lim&egrave;l se pa bon.',
418 'info_en_cours_validation' => 'Atik sa-yo se tout atik w yo ki ap ekri ank&ograve;',
419 'info_en_ligne' => 'Moun ki ap an liy&nbsp;:',
420 'info_envoyer_message_prive' => 'Voye yon mesaj prive pou lot&egrave;-a',
421 'info_erreur_requete' => 'Er&egrave; nan rek&egrave;t :',
422 'info_erreur_squelette2' => 'Oken leskel&egrave;t <b>@fichier@</b> se pa disponib...',
423 'info_erreur_systeme' => 'Er&egrave; sist&egrave;m (errno @errsys@)',
424 'info_erreur_systeme2' => '<MODIF>Disk&eacute;dir se pet&egrave;t plen osnon bazdon&eacute; gen domaj <br />
425 <font color=\'red\'>Esey w<a href=\'@script@\'>aranje baz-la</a>,
426 osnon kontak l&eacute;b&egrave;j&egrave; ou.</font>',
427 'info_fini' => 'W gen fin fini !',
428 'info_format_image' => 'K&egrave;k s&ograve;t imaj SPIP kapab itilize pou kreye viny&egrave;t&nbsp;: @gd_formats@.',
429 'info_format_non_defini' => 'f&ograve;ma ki pa defini',
430 'info_grand_ecran' => 'Gran l&eacute;kran',
431 'info_image_aide' => 'ED',
432 'info_image_process_titre' => 'Kouman f&egrave; pou kreye k&egrave;k viny&egrave;t',
433 'info_impossible_lire_page' => '<MODIF><b>Er&egrave; !</b> F&egrave; lekti paj <tt><html>@test_proxy@</html></tt> pa proksi ou-a se pa posib <tt>',
434 'info_inclusion_directe' => 'Enklizyon dir&egrave;k&nbsp;:',
435 'info_inclusion_vignette' => 'Enklizyon viy&egrave;t sa-a&nbsp;:',
436 'info_installation_systeme_publication' => 'Enstalasyon sist&egrave;m de piblikasyon...',
437 'info_installer_documents' => '<MODIF>W kap enstal&eacute; otomatikman tout dokiman yo ki kontni nan dosy&eacute;-a @upload@.',
438 'info_installer_ftp' => '<MODIF>Tankou komand&egrave;, w kap enstal&eacute;(pa FTP)k&egrave;k fichy&eacute; nn dosy&eacute;-a @upload@ pou apr&egrave; w kap chwazi yo isit-la direkman.',
439 'info_installer_images' => 'W kapab enstale k&egrave;k imaj nan f&ograve;ma sa-yo JPEG, GIF ak PNG.',
440 'info_installer_images_dossier' => '<MODIF>Enstal imaj nan dosye @upload@ pou w ke kapab swazi yo isit apr&egrave;.',
441 'info_installer_tous_documents' => 'Enstal tout dokiman',
442 'info_interface_complete' => 'ent&egrave;fas konpl&eacute;',
443 'info_interface_simple' => 'Ent&egrave;fas senp',
444 'info_joindre_document_article' => 'W kap jwenn sou atik-la tout dokiman nan tip',
445 'info_joindre_document_rubrique' => 'Nan ribrik-la, w kap ajoute tout dokiman nan tip',
446 'info_joindre_documents_article' => 'W kap jwenn nan atik ou-a, tout dokiman nan tip&nbsp;:',
447 'info_l_article' => 'atik sa-a',
448 'info_la_breve' => 'tinouv&egrave;l-la',
449 'info_la_rubrique' => 'ribrik la',
450 'info_langue_principale' => 'Lalang prensipal nan sit-la',
451 'info_largeur_vignette' => '@largeur_vignette@ &times; @hauteur_vignette@ piksel yo',
452 'info_les_auteurs_1' => 'pa @les_auteurs@',
453 'info_logo_format_interdit' => 'W selman kapab itilize yon logo nan f&ograve;ma @formats@.',
454 'info_logo_max_poids' => 'Fok logo yo se mwen @maxi@ (fichye sa-a se @actuel@).',
455 'info_logo_max_taille' => 'Fok logo yo se mwen @maxi@ (fichye sa-a se @actuel@).',
456 'info_mail_fournisseur' => 'w@fournisseur.com',
457 'info_message_2' => 'MESAJ',
458 'info_message_supprime' => 'MESAJ KRAZE',
459 'info_mise_en_ligne' => 'Ladat piblikasyon&nbsp;:',
460 'info_modification_parametres_securite' => 'chanjman sou param&egrave;t pou sekirite',
461 'info_mois_courant' => 'Nan tan mwa-a :',
462 'info_mot_cle_ajoute' => 'Mokle-a te fin ajoute sou',
463 'info_multi_herit' => 'Lalang ka par&egrave;t otomatikman',
464 'info_multi_langues_soulignees' => 'Tout <u>lang souliy&eacute; sa-yo</u> ap gen yon tradiksyon tout t&egrave;ks sa-yo nan lent&egrave;fas. Si w chwazi lang sa-yo, genyen plen &eacute;l&eacute;man sou sit piblik (dat, f&ograve;mul&egrave;)ki tradwi otomatikman. Pou tout lang ki pa souliy&eacute; an, tout &eacute;l&eacute;man sa-yo ke par&egrave;t nan lang prensipal sit ou.',
465 'info_multilinguisme' => 'Miltilengwism',
466 'info_nom_non_utilisateurs_connectes' => 'Kouman ou rele pap par&egrave;t nan lis zitilizat&egrave; an liy.',
467 'info_nom_utilisateurs_connectes' => 'Kouman w rele ap par&egrave;t nan lis zitilizat&egrave; an liy.',
468 'info_nombre_en_ligne' => 'Moun se an liy &nbsp;:',
469 'info_non_resultat' => 'gen pa oken r&eacute;zilta pou "@cherche_mot@"',
470 'info_non_utilisation_messagerie' => 'W p\'ap itilize lakazmod&eacute;kri andan sit-la.',
471 'info_nouveau_message' => 'W GEN YON NOUVO MESAJ',
472 'info_nouveaux_messages' => 'W GEN @total_messages@ NOUVO MESAJ YO',
473 'info_numero_abbreviation' => 'N&deg;&nbsp;',
474 'info_panne_site_syndique' => 'Sit sendike a se pa mache',
475 'info_pense_bete' => 'RAPLE-W',
476 'info_petit_ecran' => 'Piti l&eacute;kran',
477 'info_pixels' => 'piks&egrave;l yo',
478 'info_plusieurs_mots_trouves' => 'K&egrave;k mokle te fin s&ograve;ti pou "@cherche_mot@":',
479 'info_popularite_5' => 'Kouman se popil&egrave;&nbsp;:',
480 'info_portfolio' => 'P&ograve;tfolio',
481 'info_portfolio_automatique' => 'Livlimaj otomatik&nbsp;:',
482 'info_premier_resultat' => '[@debut_limit@ premye rezilta sa-yo si @total@]',
483 'info_premier_resultat_sur' => '[@debut_limit@ premye rezilta sa-yo si @total@]',
484 'info_probleme_grave' => 'pwobl&egrave;m ek',
485 'info_propose_1' => '[@nom_site_spip@] ka pwopoze : @titre@',
486 'info_propose_2' => 'Atik pwopoze pou par&egrave;t
487 ---------------',
488 'info_propose_3' => 'Atik "@titre@" pwopoze pou par&egrave;t.',
489 'info_propose_4' => 'W se invite pou vini gad ali ek donn anou komant&egrave; ou',
490 'info_propose_5' => 'nan fowom anba. W trouv ali sou ladr&egrave;s:',
491 'info_publie_01' => 'Atik la i rele "@titre@" te konfime pa @connect_nom@.',
492 'info_publie_1' => '[@nom_site_spip@] KA PIBLIYE : @titre@',
493 'info_publie_2' => 'Atik se pibliye
494 --------------',
495 'info_rechercher' => 'Ch&egrave;che',
496 'info_rechercher_02' => 'Ch&egrave;che&nbsp;:',
497 'info_remplacer_vignette' => 'Chanje viny&egrave;t otomatik ek yon logo p&egrave;son&egrave;l&nbsp;:',
498 'info_retablir_lien' => 'Rom&egrave;t lyen-nan',
499 'info_retirer_mot' => 'Kraze mokle-a',
500 'info_retirer_mots' => 'Kraze tout mokle yo',
501 'info_sans_titre_2' => 'ki pa rele',
502 'info_selectionner_fichier' => '<MODIF>W kapab chwazi yon fichye nan dosy&eacute; @upload@',
503 'info_selectionner_fichier_2' => 'Chwazi yon fichye&nbsp;:',
504 'info_site_attente' => 'Sit web ki tann yon komand&egrave; konfime ali',
505 'info_site_reference' => 'Sit referanse an liy',
506 'info_site_refuse' => 'Sit we ki te fin refize',
507 'info_sites_referencer' => 'Referanse yon sit',
508 'info_supprimer_vignette' => 'kraze viy&egrave;t-la',
509 'info_symbole_bleu' => '<MODIF>Senbol <b>ble</b> ki endik <b>yon pansb&egrave;t</b>: yon mesaj ou pou izaj p&egrave;son&egrave;l ou.',
510 'info_symbole_jaune' => '<MODIF>Senbol <b>jon</b> ki endik <b>yon anons pou tout redakt&egrave;</b>&nbsp;: ki visib pout tout redakt&egrave; nan espas prive, ak ki komand&egrave; kapab chanje selman.',
511 'info_symbole_vert' => '<MODIF>Senbol <b>v&egrave;r</b> ki endik <b> yon mesaj voye ant zot zitilizat&egrave;</b> sit la.',
512 'info_syndication' => 'sendikasyon&nbsp;:',
513 'info_syndication_articles' => 'atik (yo)',
514 'info_telecharger' => 'Telechaj sou l&ograve;dinat&egrave; ou&nbsp;:',
515 'info_telecharger_nouveau_logo' => 'T&eacute;l&eacute;chaj yon nouvo logo&nbsp;:',
516 'info_telecharger_ordinateur' => 'Telechaj sou l&ograve;dinat&egrave; ou&nbsp;:',
517 'info_tous_resultats_enregistres' => '[tout r&eacute;zilta yo ki enskri nan memwar ]',
518 'info_tout_afficher' => 'F&egrave; par&egrave;t tout',
519 'info_travaux_texte' => 'Sit-la p&ograve;k&ograve; konfigir&eacute;...Tounyen isit pli tar.',
520 'info_travaux_titre' => 'Sit ki se ank&ograve; yon chantye',
521 'info_trop_resultat' => 'Tro r&eacute;zilta pou "@cherche_mot@" ; M&egrave;si pr&eacute;siz ch&egrave;che ou.',
522 'info_utilisation_messagerie_interne' => 'W kapab itilize lakazmodekri andodan sit sa-a.',
523 'info_valider_lien' => 'konfime lyen sa-a',
524 'info_verifier_image' => ', m&egrave;si gad imaj sa-yo ki chaje kor&egrave;kman.',
525 'info_vignette_defaut' => 'Viy&egrave;t otomatik',
526 'info_vignette_personnalisee' => 'Viy&egrave;t p&egrave;son&egrave;l',
527 'info_visite' => 'vizit :',
528 'info_visites' => 'vizit yo :',
529 'info_vos_rendez_vous' => 'W ke rannkont',
530 'info_zoom' => 'gwoplan',
531 'infos_vos_pense_bete' => 'Mesaj yo pou w raple-w',
532 'item_breve_proposee' => 'Tinouv&egrave;l pwopoze pou par&egrave;t ',
533
534
535 // L
536 'lien_afficher_icones_seuls' => 'Afiche ik&ograve;n yo s&egrave;lman',
537 'lien_afficher_texte_icones' => 'Afiche ik&ograve;n ak t&egrave;ks',
538 'lien_afficher_texte_seul' => 'F&egrave; par&egrave;t kisa se t&egrave;ks s&egrave;lman',
539 'lien_icones_interface' => 'Tout ikon lent&egrave;fas se <a href=\'http://jimmac.musichall.cz/\'>Jakub \'Jimmac\' Steiner ki gen y</a>.',
540 'lien_liberer' => 'mawonn',
541 'lien_liberer_tous' => 'Mawonn tout atik sa-yo',
542 'lien_nouvea_pense_bete' => 'NOUVO RAPLE-W',
543 'lien_nouveau_message' => 'NOUVO MESAJ',
544 'lien_nouvelle_annonce' => 'YON NOUVEL ANNONS',
545 'lien_petitions' => 'PETISYON',
546 'lien_popularite' => 'popil&egrave;rit&eacute;&nbsp;: @popularite@%',
547 'lien_racine_site' => 'RASIN SIT-LA',
548 'lien_reessayer' => 'eseye ank&ograve; yon l&ograve;t fwa',
549 'lien_repondre_message' => 'Reponn sou sij&egrave; sa',
550 'lien_supprimer' => 'kraze',
551 'lien_tout_afficher' => 'F&egrave; par&egrave;t tout',
552 'lien_visite_site' => 'vizite sit sa-a',
553 'lien_visites' => '@visites@&nbsp;vizite yo',
554 'lien_voir_auteur' => 'Gad lot&egrave;-a',
555 'ligne' => '<NEW>Ligne',
556 'login_acces_prive' => 'akse nan espas prive',
557 'login_autre_identifiant' => 'kon&egrave;k w sou sit-la ek yon l&ograve;t idantifyan',
558 'login_connexion_refusee' => 'koneksyon refize',
559 'login_cookie_accepte' => 'M&egrave;si r&egrave;g navigat&egrave; ou po li as&egrave;pt (pou sit la omwen)',
560 'login_cookie_oblige' => 'Pou w genyen idantify&eacute; nan manyen sir sou sit-la, f&ograve;k w as&egrave;pte gatomakro.',
561 'login_deconnexion_ok' => 'Koneksyon se fini.',
562 'login_erreur_pass' => 'Er&egrave; ak modpas-la.',
563 'login_espace_prive' => 'espas priv&eacute;',
564 'login_identifiant_inconnu' => 'Lidantifyan-nan &laquo; @login@ &raquo; li se pa rokoni.',
565 'login_login' => 'Nonnkod :',
566 'login_login2' => 'Nonnkod (idantifyan pou koneksyon sou sit-la)&nbsp;:',
567 'login_login_pass_incorrect' => '(Kouman w rele osnon modpas ou se pa kor&egrave;k.)',
568 'login_motpasseoublie' => 'modpas&nbsp;ki&nbsp;oubliy&eacute;&nbsp;?',
569 'login_non_securise' => 'Tansyon; F&ograve;mil&egrave; sa-a se pa sekirize. Si w vle pa
570 modpas ou ke vole sou rezo, m&egrave;si aktive Javascript
571 nan navigat&egrave; ek',
572 'login_nouvelle_tentative' => 'Ank&ograve; yon l&ograve;t esey',
573 'login_par_ici' => 'W se enskri... pa isit la...',
574 'login_pass2' => 'Modpas&nbsp;:',
575 'login_preferez_refuser' => '<b>Si w vl&eacute; refize tout gatomakro </b>, gen yon l&ograve;t m&eacute;t&ograve;d pou kon&egrave;kt a w (yon ki gen pa pli gran s&eacute;kirit&eacute;)&nbsp;:',
576 'login_recharger' => 'Chaj ank&ograve; paj-la',
577 'login_rester_identifie' => 'Gad lidantifikasyon pou plizy&egrave; jou',
578 'login_retour_public' => 'Tounyen sou sit piblik',
579 'login_retour_site' => 'Tounyen sou sit piblik',
580 'login_retoursitepublic' => 'tounyen&nbsp;d&egrave;y&egrave;&nbsp;sou&nbsp;sit&nbsp;piblik',
581 'login_sans_cookiie' => 'Idantifikasyon ki gen pa pa oken gatomakro',
582 'login_sinscrire' => 'enskri w',
583 'login_test_navigateur' => 'test navigat&egrave;/rekoneksyon',
584 'login_verifiez_navigateur' => '(Gad pou si navigat&egrave; ou li te pa raple modpas ou...)',
585
586
587 // M
588 'masquer_trad' => 'kache tradiksyon yo',
589 'module_fichiers_langues' => 'Fichye-lang yo',
590
591
592 // N
593 'navigateur_pas_redirige' => 'Si navigat&egrave; ou se pa tounyen taptap sou yon l&ograve;t ladr&egrave;s web, m&egrave;si klik isit pou kontinye.',
594 'numero' => '<NEW>Num&eacute;ro',
595
596
597 // O
598 'occurence' => '<NEW>Occurence',
599 'onglet_affacer_base' => 'Kraze labaz',
600 'onglet_auteur' => 'Lot&egrave;',
601 'onglet_contenu_site' => 'Kisa sit-la ka kontni',
602 'onglet_evolution_visite_mod' => '&Eacute;volisyon',
603 'onglet_fonctions_avances' => 'Tout fonksyon pw&eacute;si ',
604 'onglet_informations_personnelles' => 'Enf&ograve;masyon p&egrave;son&egrave;l',
605 'onglet_interactivite' => 'Ent&egrave;waktivite',
606 'onglet_messagerie' => 'Kazmod&eacute;kri',
607 'onglet_messages_internes' => 'Mesaj yo ki andan sit-la',
608 'onglet_messages_publics' => 'Mesaj piblik yo',
609 'onglet_messages_vide' => 'Mesaj yo ki gen pa oken t&egrave;ks',
610 'onglet_origine_visites' => 'Lorijin vizit yo',
611 'onglet_repartition_debut' => 'depi koumansman',
612 'onglet_repartition_lang' => 'Repatisyon ant lang',
613 'onglet_repartition_rubrique' => 'Repatisyon ant ribrik',
614 'onglet_save_restaur_base' => 'S&ograve;vgad/aranje labaz',
615 'onglet_vider_cache' => 'Vide kach-la',
616 'ortho_trop_de_fautes2' => 'Komans korije pli gwo f&ograve;t lotogwaf ek es&egrave;y apr&egrave; yon lot fwa.',
617
618
619 // P
620 'pass_choix_pass' => 'M&egrave;si chwazi nouvo modpas ou :',
621 'pass_erreur' => 'Er&egrave;',
622 'pass_erreur_acces_refuse' => '<b>Er&egrave; :</b> w gen pa pli oken aks&eacute; sou sit-la.',
623 'pass_erreur_code_inconnu' => '<b>Er&egrave; :</b> kod-la ap\'pa koresponn oken vizit&egrave; ki genyen aks&eacute; sou sit-la.',
624 'pass_erreur_non_enregistre' => '<b>Er&egrave; :</b> ladr&egrave;s <tt>@email_oubli@</tt> ap pa enskri sou sit-la.',
625 'pass_erreur_non_valide' => '<b>Er&egrave; :</b> lim&egrave;l sa-a <tt>@email_oubli@</tt> ki pa mache !',
626 'pass_erreur_probleme_technique' => '<b>Er&egrave; :</b> akoz yon pwobl&egrave;m teknik, se pa posib voye lim&egrave;l sa-a.',
627 'pass_espace_prive_bla' => 'Espas prive sit-la se ouv&egrave; pou tout vizit&egrave;
628 ki enskri dab&ograve;. Kan w ap enskri w, w ke kapab,
629 f&egrave; lekti tout atik ki ank&ograve; pou ekri ek pwopoze atik ou mem,
630 osnon mem soutni nan tout fowom sit sa-a .',
631 'pass_forum_bla' => 'W ap domann soutni nan yon fowom ki r&eacute;z&egrave;ve
632 pou vizit&egrave; ki deja enskri.',
633 'pass_indiquez_cidessous' => 'Endik isit anba ladr&egrave;s lim&egrave;l w ap enskri w dab&ograve;.
634 W
635 ke genyen yon limel ki di w kouman w ke kapab rekip&egrave; laks&eacute; ou.
636 ',
637 'pass_mail_passcookie' => '<MODIF>(Tala se mesaj otomatik)
638 Pou w genyen ank&ograve; lakse ou sou sit-la
639 @nom_site_spip@ (@adresse_site@)
640
641 M&egrave;si f&egrave; yon vir&eacute; sou ladr&egrave;s la :
642
643 @sendcookie@
644
645 W ke kapab al&ograve; enskri yon nouvo modpas
646 ak tounyen d&eacute;y&eacute; konekte sou sit-la.
647
648 ',
649 'pass_mot_oublie' => 'Modpas ki oubliye',
650 'pass_nouveau_enregistre' => 'Nouvo modpas ou-a se enskri nan m&eacute;mwar.',
651 'pass_nouveau_pass' => 'Nouvo modpas',
652 'pass_ok' => 'OK',
653 'pass_oubli_mot' => 'Modpas ki oublye ',
654 'pass_quitter_fenetre' => 'Lage fin&egrave;t-la',
655 'pass_rappel_login' => 'Raple : lidantifyan ou-a (nondkod) se &laquo; @login@ &raquo;.',
656 'pass_recevoir_mail' => 'W ke genyen yon lim&egrave;l ki di w kouman w kapab rekip&egrave; laks&eacute; ou sou sit sa-a.',
657 'pass_retour_public' => 'Tounyen d&eacute;y&egrave; sou sit piblik',
658 'pass_rien_a_faire_ici' => 'Genyen pa ryen pou f&egrave; isit.',
659 'pass_vousinscrire' => 'Enskri w sou sit sa-a',
660 'precedent' => 'd&eacute;y&egrave;',
661 'previsualisation' => 'Pou gade avan pibliye',
662 'previsualiser' => 'Gade avan pibliy&eacute;',
663
664
665 // S
666 'spip_conforme_dtd' => '<NEW>SPIP consid&egrave;re ce document comme conforme &agrave; son DOCTYPE :',
667 'squelette' => 'eskelet',
668 'squelette_inclus_ligne' => 'eskelet enkli, liy',
669 'squelette_ligne' => 'eskelet,liy',
670 'stats_visites_et_popularite' => '@visites@ vizit yo&nbsp;; kouman se popil&egrave;&nbsp;: @popularite@',
671 'suivant' => 'swivan',
672
673
674 // T
675 'taille_ko' => '@taille@&nbsp;ko',
676 'taille_mo' => '@taille@&nbsp;Mo',
677 'taille_octets' => '@taille@&nbsp;okt&egrave;',
678 'texte_actualite_site_1' => 'Kan w genyen abitid ek lent&egrave;fas, w ke kapab piy&eacute; sou &laquo;',
679 'texte_actualite_site_2' => 'ent&egrave;fas konpl&eacute;',
680 'texte_actualite_site_3' => '&raquo; pou genyen plis posibilite.',
681 'texte_creation_automatique_vignette' => 'Kreyasyon otomatik tout viy&egrave;t pou gade avan pibliy&eacute; ap mache jodiya sou sit-la. Si w enstal ek f&ograve;mil&egrave; sa-a imaj yo nan f&ograve;ma (sa-yo) @gd_formats@, yo ke vini ak yon viy&egrave;t ki tay pli gran se @taille_preview@&nbsp;piksel.',
682 'texte_documents_associes' => 'Dokiman swivan sa-yo se asosye ek atik-la,
683 poutan yo genyen pa dir&egrave;kman par&egrave;t nan atik-la. Kiswa kouman paj ou rosanm sou sit piblik,
684 yo ki par&egrave;t nan f&ograve;m dokiman jwen.',
685 'texte_erreur_mise_niveau_base' => '<MODIF>Ere ek bazdone pou m&egrave;t nan nivo.
686 imaj <b>@fichier@</b> sa-a ki pa rive (article @id_article@).
687 Ekri r&eacute;f&eacute;rans-la, ek esey yon lot fwa
688 aranje nivo, epi gade si imaj yo ki kapab par&egrave;t
689 byen toujou nan atik yo.',
690 'texte_erreur_visiteur' => 'W t eseye antre nan lespas priv&eacute; ak yon lidantifyan an ki pa rive p&egrave;m&egrave;t aksyon la.',
691 'texte_inc_auth_1' => '<MODIF>Kouman w rele pou genyen idantifye w
692 <b>@auth_login@</b>, soman li pli/pa egsite nan bazdone.
693 Esey',
694 'texte_inc_auth_2' => 'kon&egrave;k w ank&ograve; yon lot fwa',
695 'texte_inc_auth_3' => ', apr&egrave; w p&egrave;t&egrave;t lage &eacute;pi
696 r&egrave;t ek d&eacute;mar yon lot fwa navigat&egrave; ou.',
697 'texte_inc_config' => '<MODIF>Tout chanjman nan paj sa-yo genyen gran enflians si manyen sit-la ka mache.
698 L&egrave;s azot bagay-la sou kote kounyen-a, si w genyen p&ograve;k&ograve; gran abitid ak manyen kouman SPIP mache.
699 <br /><br /><b> Ann
700 l&egrave;s plit&ograve; jestyon paj sa-yo pou w&egrave;bm&egrave;t prensipal sou sit-la.</b>',
701 'texte_inc_meta_1' => '<MODIF>Sist&egrave;m la ki genyen yon er&egrave; ak l&eacute;kriti fichye <code>@fichier@</code>. M&egrave;si, w ki komand&egrave; sit-la,',
702 'texte_inc_meta_2' => 'gade tout drwa l&eacute;kriti se korek',
703 'texte_inc_meta_3' => '<MODIF>nan r&eacute;p&egrave;twa <code>@repertoire@</code>.',
704 'texte_statut_en_cours_redaction' => 'ank&ograve; pou ekri',
705 'texte_statut_poubelle' => 'nan bwat poub&egrave;l',
706 'texte_statut_propose_evaluation' => 'pwopoze pou jijman',
707 'texte_statut_publie' => 'pibliye an ly',
708 'texte_statut_refuse' => 'refize',
709 'titre_ajouter_mot_cle' => 'AJOUTE YON MOKLE :',
710 'titre_breve_proposee' => 'Tinouv&egrave;l pwopoze pou par&egrave;t',
711 'titre_breve_publiee' => 'Tinouv&egrave;l ki pibliye an liy',
712 'titre_breve_refusee' => 'Tinouv&egrave;l ki refize',
713 'titre_cadre_raccourcis' => 'TICHEMEN YO :',
714 'titre_changer_couleur_interface' => 'Chanje koul&egrave; lent&egrave;fas',
715 'titre_forum' => 'Fowom',
716 'titre_image_admin_article' => 'W kapab j&egrave;re atik-la',
717 'titre_image_administrateur' => 'Komand&egrave;',
718 'titre_image_aide' => 'Ann genyen &egrave;d sou eleman nan',
719 'titre_image_auteur_supprime' => 'Lot&egrave; te kraze',
720 'titre_image_redacteur' => 'Redakt&egrave; ap gen pa aks&egrave;',
721 'titre_image_redacteur_02' => 'Redakt&egrave;',
722 'titre_image_visiteur' => 'Vizit&egrave;',
723 'titre_joindre_document' => 'JWENN YON DOKIMAN',
724 'titre_liens_entrants' => 'Lyen sa-yo ka rive',
725 'titre_mots_cles' => 'MOKLE YO',
726 'titre_probleme_technique' => 'Atansyon&nbsp;: yon pxobl&egrave;m teknik (s&egrave;rv&egrave;r MySQL) fe entediksyon antre nan pati a nan sit sa a. M&eacute;si konprann.',
727 'titre_publier_document' => 'PIBLIYE YON DOKIMAN NAN PATI A NAN SIT SA A',
728 'titre_statistiques' => 'Estatistik sit la',
729 'titre_titre_document' => 'Kouman rele dokiman a&nbsp;:',
730 'trad_reference' => '(atik pou referans)',
731
732
733 // U
734 'upload_fichier_zip' => 'Fichye ZIP',
735 'upload_fichier_zip_texte' => 'Fichye sak w ap pwopoze instale se yon fichye Zip.',
736 'upload_fichier_zip_texte2' => 'Fichye se pet&egrave;t&nbsp;:',
737 'upload_limit' => 'Fichye a se two gwo pou serv&egrave;r la &nbsp;; pli gran tay posib pou <i>upload</i>se @max@.',
738 'upload_zip_decompacter' => 'dekonprese ek chak eleman li ka kontni se instale sou sit-la. Fichye yo ke instale sou sit-la se &nbsp;:',
739 'upload_zip_telquel' => 'te enstale komsa kom achiv koprese Zip&nbsp;;',
740
741
742 // Z
743 'zbug_balise_b_aval' => '&nbsp;: baliz B anba',
744 'zbug_boucle' => 'boukle',
745 'zbug_boucle_recursive_undef' => 'boukle rekisiv ki pa d&eacute;fini',
746 'zbug_champ_hors_boucle' => 'Chan @champ@ ki pa nan boukle',
747 'zbug_champ_hors_motif' => 'Chan @champ@ ki pa nan boukle-motif @motif@',
748 'zbug_code' => 'kod',
749 'zbug_critere_inconnu' => 'krit&egrave; sa-a se pa koni @critere@',
750 'zbug_distant_interdit' => 'd&eacute;&ograve; ent&egrave;di',
751 'zbug_doublon_table_sans_index' => '<NEW>doublons sur une table sans index',
752 'zbug_erreur_boucle_double' => 'BOUCLE@id@: d&eacute;finisyon doub',
753 'zbug_erreur_boucle_fermant' => 'BOUCLE@id@: tag pou f&egrave;me ap pa egsiste ',
754 'zbug_erreur_boucle_syntaxe' => 'Sintaks boukl pa kor&egrave;k',
755 'zbug_erreur_compilation' => '<NEW>Erreur de compilation',
756 'zbug_erreur_execution_page' => 'er&egrave; nan leks&eacute;kisyon paj la',
757 'zbug_erreur_filtre' => 'Er&egrave;: fil <b>&laquo; @filtre@ &raquo;</b> se pa defini ',
758 'zbug_erreur_meme_parent' => '{meme_parent} ki pa mache ak (FORUMS) oubyen (RUBRIQUES)',
759 'zbug_erreur_squelette' => 'Er&egrave; nan l&egrave;skel&egrave;t',
760 'zbug_info_erreur_squelette' => 'Er&egrave; sou sit-la',
761 'zbug_inversion_ordre_inexistant' => 'yon ord ki pa egziste genyen lanv&egrave;',
762 'zbug_pagination_sans_critere' => '<NEW>#PAGINATION sans crit&egrave;re {pagination} ou employ&eacute; dans une boucle recursive',
763 'zbug_parametres_inclus_incorrects' => 'Param&egrave;t pou enklizyon se pa korek',
764 'zbug_resultat' => 'r&eacute;zilta',
765 'zbug_serveur_indefini' => 's&egrave;v&egrave; SQL ki pa defini',
766 'zbug_table_inconnue' => 'Tab SQL &laquo; @table@ &raquo; se pa koni',
767 'zxml_connus_attributs' => '<NEW>attributs connus',
768 'zxml_de' => '<NEW>de',
769 'zxml_inconnu_attribut' => '<NEW>attribut inconnu',
770 'zxml_inconnu_balise' => '<NEW>balise inconnue',
771 'zxml_inconnu_entite' => '<NEW>entit&eacute; inconnue',
772 'zxml_inconnu_id' => '<NEW>ID inconnu',
773 'zxml_mais_de' => '<NEW>mais de',
774 'zxml_non_conforme' => '<NEW>n\'est pas conforme au motif',
775 'zxml_non_fils' => '<NEW>n\'est pas un fils de',
776 'zxml_nonvide_balise' => '<NEW>balise non vide',
777 'zxml_obligatoire_attribut' => '<NEW>attribut obligatoire mais absent dans',
778 'zxml_succession_fils_incorrecte' => '<NEW>succession des fils incorrecte',
779 'zxml_survoler' => '<NEW>survoler pour voir les corrects',
780 'zxml_valeur_attribut' => '<NEW>valeur de l\'attribut',
781 'zxml_vide_balise' => '<NEW>balise vide',
782 'zxml_vu' => '<NEW>vu auparavant'
783
784 );
785
786
787 ?>