Mise en route du suivi.
[aidenligne_francais_universite.git] / ecrire / lang / ecrire_ro.php
1 <?php
2
3 // This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
4
5 $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
6
7
8 // A
9 'activer_plugin' => 'Activa&#355;i plugin-ul',
10 'aide_non_disponible' => 'Aceast&#259; parte din Help &icirc;nca nu e disponibil&#259; &icirc;n aceast&#259; limb&#259;',
11 'auteur' => 'Autor&nbsp;:',
12 'avis_acces_interdit' => 'Accesul interzis.',
13 'avis_article_modifie' => 'Aten&#355;ie, @nom_auteur_modif@ a lucrat la acest articol &icirc;n urm&#259; cu @date_diff@ minute',
14 'avis_aucun_resultat' => 'F&#259;r&#259; rezultat.',
15 'avis_chemin_invalide_1' => 'Calea pe care a&#355;i ales-o',
16 'avis_chemin_invalide_2' => '&nbsp;nu pare a fi valabil&#259;. V&#259; rug&#259;m s&#259; reveni&#355;i la pagina anterioar&#259; pentru a verifica informa&#355;iile furnizate.',
17 'avis_connexion_echec_1' => 'Conexiunea la serverul MySQL a e&#351;uat.',
18 'avis_connexion_echec_2' => 'Reveni&#355;i la pagina anterioar&#259; &#351;i verifica&#355;i datele completate.',
19 'avis_connexion_echec_3' => '<b>Nota Bene</b> Pe multe servere, trebuie s&#259; <b>cere&#355;i</b> activarea accesului la baza de date MySQL pentru a o putea utiliza. Dac&#259; nu reu&#351;i&#355;i s&#259; v&#259; conecta&#355;i, verifica&#355;i c&#259; a&#355;i efectuat aceast&#259; opera&#355;ie.',
20 'avis_connexion_ldap_echec_1' => 'Conexiunea la serverul LDAP a e&#351;uat.',
21 'avis_connexion_ldap_echec_2' => 'Reveni&#355;i la pagina anterioar&#259; &#351;i verifica&#355;i datele completate.',
22 'avis_connexion_ldap_echec_3' => 'Ca alternativ&#259;, importa&#355;i utilizatorii f&#259;r&#259; s&#259; folosi&#355;i suportul LDAP.',
23 'avis_conseil_selection_mot_cle' => '<b>Grup important:</b> e foarte indicat s&#259; selec&#355;iona&#355;i un cuv&acirc;nt cheie &icirc;n acest grup.',
24 'avis_deplacement_rubrique' => 'Aten&#355;ie! &Icirc;n aceast&#259; rubric&#259; se g&#259;sesc @contient_breves@ &#351;tiri@scb@: dac&#259; o deplasa&#355;i, bifa&#355;i aceast&#259; caset&#259; de confirmare.',
25 'avis_destinataire_obligatoire' => 'Trebuie sa indica&#355;i un destinatar &icirc;nainte de a trimite mesajul',
26 'avis_erreur_connexion_mysql' => 'Eroare de conexiune MySQL',
27 'avis_erreur_version_archive' => '<b>Aten&#355;ie! Fi&#351;ierul @archive@ corespunde unei versiuni SPIP anterioare celei pe care a&#355;i instalat-o.</b> Ve&#355;i &icirc;nt&acirc;mpina dificult&#259;&#355;i serioase: risc de distrugere a bazei de date, defecte &icirc;n func&#355;ionarea site-ului, &#351;.a.m.d. Nu valida&#355;i importarea. Pentru informa&#355;ii suplimentare, consulta&#355;i <a href=\'http://www.spip.net/fr_article1489.html\'> documenta&#355;ia SPIP.</a>.',
28 'avis_espace_interdit' => '<b>Spa&#355;iu interzis</b><div>SPIP este d&eacute;j&agrave; instalat</div>.',
29 'avis_lecture_noms_bases_1' => 'Programul de instalare nu a putut citi numele bazelor de date instalate.',
30 'avis_lecture_noms_bases_2' => 'Fie nici o baz&#259; de date nu este disponibil&#259;, fie func&#355;ia de listare a bazelor de date a fost dezactivat&#259; pentru motive de securitate (cei mai mul&#355;i furnizori procedeaz&#259; astfel).',
31 'avis_lecture_noms_bases_3' => 'Cu cea de-a doua alternativ&#259;, este probabil c&#259; o baz&#259; de date cu un nume la fel ca login-ul dumneavoastr&#259; este disponibil&#259;&nbsp;:',
32 'avis_non_acces_message' => 'Nu ave&#355;i acces la acest mesaj.',
33 'avis_non_acces_page' => 'Nu ave&#355;i acces la aceast&#259; pagin&#259;.',
34 'avis_operation_echec' => 'Opera&#355;ia a e&#351;uat.',
35 'avis_operation_impossible' => 'Opera&#355;ie imposibil&#259;',
36 'avis_probleme_archive' => 'Problem&#259; la citirea fi&#351;ierului @archive@',
37 'avis_site_introuvable' => 'Site neg&#259;sit',
38 'avis_site_syndique_probleme' => 'Aten&#355;ie: sindicalizarea acestui site nu a fost posibil&#259;&nbsp;; sistemul este pentru moment &icirc;ntrerupt. Verifica&#355;i adresa fi&#351;ierului de sindicalizare a acestui site (<b>@url_syndic@</b>), &#351;i re&icirc;ncerca&#355;i opera&#355;ia.',
39 'avis_sites_probleme_syndication' => 'Aceste site-uri au avut probleme de sindicalizare a con&#355;inutului',
40 'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Aceste site-uri sindicalizate au avut o problem&#259;',
41 'avis_suppression_base' => 'ATEN&#354;IE, suprimarea datelor este ireversibil&#259;',
42 'avis_version_mysql' => 'Versiunea dumneavoastr&#259; de MySQL (@version_mysql@) nu permite repararea automatic&#259; a tabelelor din baza de date.',
43
44
45 // B
46 'bouton_acces_ldap' => 'Ad&#259;uga&#355;i accesul la LDAP',
47 'bouton_ajouter' => 'Ad&#259;uga&#355;i',
48 'bouton_ajouter_participant' => 'AD&#258;UGA&#354;I UN PARTICIPANT&nbsp;:',
49 'bouton_annonce' => 'ANUN&#354;',
50 'bouton_annuler' => 'Anula&#355;i',
51 'bouton_checkbox_envoi_message' => 'posibilitate de trimitere mesaj',
52 'bouton_checkbox_indiquer_site' => 'indicare obligatorie a unui site Web',
53 'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_administrateurs' => 'administratorii site-ului',
54 'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_redacteurs' => 'redactorii',
55 'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_visiteurs' => 'vizitatorii site-ului public c&acirc;nd posteaz&#259; un mesaj &icirc;ntr-un forum.',
56 'bouton_checkbox_signature_unique_email' => 'o singur&#259; semn&#259;tura pe adres&#259; email',
57 'bouton_checkbox_signature_unique_site' => 'o singur&#259; semn&#259;tur&#259; pe site Web',
58 'bouton_demande_publication' => 'Cere&#355;i publicarea articolului',
59 'bouton_desactive_tout' => 'Dezactiva&#355;i totul',
60 'bouton_effacer_index' => '&#350;terge&#355;i indec&#351;ii',
61 'bouton_effacer_tout' => '&#350;terge&#355;i TOTUL',
62 'bouton_envoi_message_02' => 'TRIMITE&#354;I UN MESAJ',
63 'bouton_envoyer_message' => 'Mesajul definitiv: trimite&#355;i',
64 'bouton_forum_petition' => 'FORUM &amp; PETI&#354;IE',
65 'bouton_modifier' => 'Modifica&#355;i',
66 'bouton_pense_bete' => 'CIORN&#258; PENTRU UZ PERSONAL',
67 'bouton_radio_activer_messagerie' => 'Activa&#355;i mesageria intern&#259;',
68 'bouton_radio_activer_messagerie_interne' => 'Activa&#355;i mesageria intern&#259;',
69 'bouton_radio_activer_petition' => 'Activa&#355;i peti&#355;ia',
70 'bouton_radio_afficher' => 'Afi&#351;a&#355;i',
71 'bouton_radio_apparaitre_liste_redacteurs_connectes' => 'Apari&#355;ie &icirc;n lista redactorilor conecta&#355;i',
72 'bouton_radio_articles_futurs' => 'articolelor viitoare (nu afecteaz&#259; baza de date).',
73 'bouton_radio_articles_tous' => 'toate articolelor f&#259;r&#259; excep&#355;ie.',
74 'bouton_radio_articles_tous_sauf_forum_desactive' => 'toate articolelor cu excep&#355;ia celor cu forum dezactivat.',
75 'bouton_radio_desactiver_messagerie' => 'Dezactiva&#355;i mesageria',
76 'bouton_radio_enregistrement_obligatoire' => '&Icirc;nregistrare obligatorie (utilizatorii trebuie s&#259; se &icirc;nregistreze furniz&acirc;nd adresa lor de email &icirc;nainte de propune contribu&#355;ii).',
77 'bouton_radio_envoi_annonces_adresse' => 'Trimite&#355;i anun&#355;urile la adresa :',
78 'bouton_radio_envoi_liste_nouveautes' => 'Trimite&#355;i lista de nout&#259;&#355;i',
79 'bouton_radio_moderation_priori' => 'Moderare &agrave; priori (contribu&#355;iile nu sunt afi&#351;ate dec&acirc;t dup&#259; validarea lor de c&#259;tre un administrator).',
80 'bouton_radio_modere_abonnement' => 'cu abonament',
81 'bouton_radio_modere_posteriori' => 'moderare ulterioar&#259;',
82 'bouton_radio_modere_priori' => 'moderare &agrave; priori',
83 'bouton_radio_non_apparaitre_liste_redacteurs_connectes' => 'Nu ap&#259;re&#355;i &icirc;n lista redactorilor',
84 'bouton_radio_non_envoi_annonces_editoriales' => 'Nu trimite&#355;i anun&#355;uri editoriale',
85 'bouton_radio_non_syndication' => 'F&#259;r&#259; sindicalizare',
86 'bouton_radio_pas_petition' => 'F&#259;r&#259; peti&#355;ie',
87 'bouton_radio_petition_activee' => 'Peti&#355;ie activat&#259;',
88 'bouton_radio_publication_immediate' => 'Publicarea imediat&#259; a mesajelor
89 (contribu&#355;iile sunt afi&#351;ate imediat, un administrator poate
90 s&#259; le &#351;tearg&#259; ulterior).',
91 'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'salvare comprimat&#259; &icirc;n @fichier@',
92 'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'salvare necomprimat&#259; &icirc;n @fichier@',
93 'bouton_radio_supprimer_petition' => '&#350;terge&#355;i peti&#355;ia',
94 'bouton_radio_syndication' => 'Sindicalizare :',
95 'bouton_redirection' => 'REDIRIJARE',
96 'bouton_relancer_installation' => 'Relansa&#355;i instalarea',
97 'bouton_restaurer_base' => 'Restaura&#355;i baza de date',
98 'bouton_suivant' => 'Urm&#259;torul',
99 'bouton_tenter_recuperation' => '&Icirc;ncerca&#355;i o reparare',
100 'bouton_test_proxy' => '&Icirc;ncerca&#355;i proxy-ul',
101 'bouton_vider_cache' => 'Goli&#355;i memoria tampon',
102 'bouton_voir_message' => 'Vede&#355;i mesajul &icirc;nainte s&#259;-l valida&#355;i',
103
104
105 // C
106 'cache_mode_compresse' => 'Fi&#351;ierele de tampon sunt &icirc;nregistrate &icirc;n mod comprimat.',
107 'cache_mode_non_compresse' => 'Fi&#351;ierele de tampon sunt &icirc;nregistrate &icirc;n mod necomprimat.',
108 'cache_modifiable_webmestre' => 'Acest parametru est modificabil de c&#259;tre webmaster-ul acestui site.',
109 'calendrier_synchro' => 'Dac&#259; folosi&#355;i un soft de agend&#259; compatibil <b>iCal</b>, pute&#355;i s&#259;-l sincroniza&#355;i cu informa&#355;iile de pe site.',
110 'connexion_ldap' => 'Conexiune :',
111
112
113 // D
114 'date_mot_heures' => 'ore',
115 'diff_para_ajoute' => 'Paragraf ad&#259;ugat',
116 'diff_para_deplace' => 'Paragraf deplasat',
117 'diff_para_supprime' => 'Paragraf &#351;ters',
118 'diff_texte_ajoute' => 'Text ad&#259;ugat',
119 'diff_texte_deplace' => 'Text deplasat',
120 'diff_texte_supprime' => 'Text &#351;ters',
121 'double_clic_inserer_doc' => 'Face&#355;i dublu-clic pentru a insera aceast&#259; scurt&#259;tur&#259; &icirc;n text',
122
123
124 // E
125 'email' => 'email',
126 'email_2' => 'email :',
127 'entree_adresse_annuaire' => 'Adresa anuarului',
128 'entree_adresse_email' => 'Adresa dumneavoastr&#259; de email',
129 'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adresa fi&#351;ierului pentru sindicalizare&nbsp;:',
130 'entree_adresse_site' => '<b>Adresa site-ului</b> [Obligatorie]',
131 'entree_base_donnee_1' => 'Adresa bazei de date',
132 'entree_base_donnee_2' => '(Deseori aceast&#259; adres&#259; corespunde cu cea a site-ului dumneavoastr&#259;, c&acirc;teodata ea corespunde men&#355;iunii &laquo;localhost&raquo;, iar c&acirc;teodat&#259; este l&#259;sat&#259; complet goal&#259;.)',
133 'entree_biographie' => 'O scurta biografie &icirc;n c&acirc;teva cuvinte.',
134 'entree_breve_publiee' => 'Aceast&#259; &#351;tire trebuie publicat&#259;?',
135 'entree_chemin_acces' => '<b>Introduce&#355;i</b> calea de acces&nbsp;:',
136 'entree_cle_pgp' => 'Cheia dumneavoastr&#259; PGP',
137 'entree_contenu_rubrique' => '(Con&#355;inutul rubricii &icirc;n c&acirc;teva cuvinte.)',
138 'entree_description_site' => 'Descrierea site-ului',
139 'entree_identifiants_connexion' => 'Identificatorii dumneavoastr&#259; de acces...',
140 'entree_informations_connexion_ldap' => 'V&#259; rug&#259;m s&#259; furniza&#355;i &icirc;n acest formular informa&#355;iile de conectare la anuarul LDAP.
141 Aceste informa&#355;ii ar trebui s&#259; poat&#259; fi furnizate de c&#259;tre administratorul dumneavoastr&#259; de sistem sau re&#355;ea.',
142 'entree_infos_perso' => 'Cine sunte&#355;i dumneavoastra ?',
143 'entree_interieur_rubrique' => '&Icirc;n interiorul rubricii&nbsp;:',
144 'entree_liens_sites' => '<b>Leg&#259;tur&#259; hipertext</b> (referin&#355;&#259;, site de vizitat...)',
145 'entree_login' => 'Login-ul dumneavoastr&#259;',
146 'entree_login_connexion_1' => 'Login-ul de conectare',
147 'entree_login_connexion_2' => '(Corespunde c&acirc;teodat&#259; cu login-ul de acces FTP; uneori este l&#259;sat gol)',
148 'entree_login_ldap' => 'Login ini&#355;ial LDAP',
149 'entree_mot_passe' => 'Parola dumneavoatr&#259;',
150 'entree_mot_passe_1' => 'Parola conexiunii',
151 'entree_mot_passe_2' => '(Corespunde c&acirc;teodat&#259; cu parola de acces FTP; uneori este vid&#259;)',
152 'entree_nom_fichier' => 'V&#259; rug&#259;m s&#259; introduce&#355;i numele fi&#351;ierului @texte_compresse@:',
153 'entree_nom_pseudo' => 'Numele sau pseudonimul dumneavoastr&#259;',
154 'entree_nom_pseudo_1' => '(Numele sau pseudonimul dumneavoastr&#259;)',
155 'entree_nom_site' => 'Numele site-ului dumneavoastr&#259;',
156 'entree_nouveau_passe' => 'Noua parol&#259;',
157 'entree_passe_ldap' => 'Parola',
158 'entree_port_annuaire' => 'Num&#259;rul de port al anuarului',
159 'entree_signature' => 'Semnatur&#259;',
160 'entree_texte_breve' => 'Textul &#351;tirii',
161 'entree_titre_obligatoire' => '<b>Titlu</b> [Obligatoriu]<br />',
162 'entree_url' => 'Adresa (URL) site-ului dumneavoastr&#259;',
163 'erreur_plugin_fichier_absent' => 'Fi&#351;ier lips&#259;',
164 'erreur_plugin_fichier_def_absent' => 'Fi&#351;ier de defini&#355;ii lips&#259;',
165 'erreur_plugin_nom_fonction_interdit' => 'Nume de func&#355;ie interzis',
166 'erreur_plugin_nom_manquant' => 'Nume plugin lips&#259;',
167 'erreur_plugin_prefix_manquant' => 'Spa&#355;iul de nume a plugin-ului nedefinit',
168 'erreur_plugin_tag_plugin_absent' => '&lt;plugin&gt; lips&#259; &icirc;n fi&#351;ierul de defini&#355;ii',
169 'erreur_plugin_version_manquant' => 'Versiunea plugin-ului lips&#259;',
170
171
172 // F
173 'forum_info_original' => 'original',
174
175
176 // I
177 'ical_info1' => 'Aceast&#259; pagin&#259; prezint&#259; mai multe metode pentru a r&#259;m&acirc;ne &icirc;n contact cu activitatea de pe acest site.',
178 'ical_info2' => 'Pentru mai multe detalii asupra acestor tehnici, nu ezita&#355;i s&#259; consulta&#355;i <a href="http://www.spip.net/">documenta&#355;ia SPIP</a>.',
179 'ical_info_calendrier' => 'Dou&#259; calendare v&#259; sunt la dispozi&#355;ie: Primul este un plan al site-ului care anun&#355;&#259; toate articolele publicate. Al doilea con&#355;ine at&acirc;t anun&#355;urile editoriale c&acirc;t &#351;i ultimele mesaje private&nbsp;: acesta v&#259; este rezervat gra&#355;ie unei chei personale pe care o pute&#355;i modifica oric&acirc;nd prin simpla schimbare a parolei dumneavoastr&#259;. ',
180 'ical_lien_rss_breves' => 'Sindicalizarea &#351;tirilor site-ului',
181 'ical_methode_http' => 'Desc&#259;rcare',
182 'ical_methode_webcal' => 'Sincronizare (webcal://)',
183 'ical_texte_js' => 'O linie de cod javascript v&#259; permite s&#259; afi&#351;a&#355;i de o manier&#259; simpl&#259;, pe orice site care v&#259; apar&#355;ine, articolele recente publicate pe aceste site.',
184 'ical_texte_prive' => 'Acest calendar, pentru o folosire strict personal&#259;, v&#259; informeaz&#259; despre activitatea editorial&#259; a acestui site (sarcini &#351;i &icirc;nt&acirc;lniri personale, articole &#351;i &#351;tiri propuse spre publicare...)',
185 'ical_texte_public' => 'Acest calendar v&#259; permite s&#259; urm&#259;ri&#355;i activitatea public&#259; a acestui site (articole &#351;i &#351;tiri publicate).',
186 'ical_texte_rss' => 'Pute&#355;i sindicaliza nout&#259;&#355;ile acestui site &icirc;n orice program de citire fi&#351;iere &icirc;n format XML/RSS (Rich Site Summary). Acest format este acela&#351;i care &icirc;i permite lui SPIP s&#259; citeasc&#259; nout&#259;&#355;ile publicate pe alte site-uri care folosesc un protocol de schimb compatibil (site-uri sindicalizate).',
187 'ical_titre_js' => 'Javascript',
188 'ical_titre_mailing' => 'Lista de email-uri',
189 'ical_titre_rss' => 'Fi&#351;iere de sindicalizare',
190 'icone_activer_cookie' => 'Activa&#355;i cookie-ul de coresponden&#355;&#259;',
191 'icone_admin_plugin' => 'Gestiune plugin-uri',
192 'icone_afficher_auteurs' => 'Afi&#351;a&#355;i autorii',
193 'icone_afficher_visiteurs' => 'Afi&#351;a&#355;i vizitatorii',
194 'icone_arret_discussion' => 'Nu mai participa&#355;i la aceast&#259; dicu&#355;ie',
195 'icone_calendrier' => 'Calendar',
196 'icone_creation_groupe_mots' => 'Crea&#355;i un nou grup de cuvinte',
197 'icone_creation_mots_cles' => 'Crea&#355;i un nou cuv&acirc;nt-cheie',
198 'icone_creer_auteur' => 'Crea&#355;i un nou autor &#351;i atribui&#355;i-i articolul.',
199 'icone_creer_rubrique_2' => 'Crea&#355;i o nou&#259; rubric&#259;',
200 'icone_ecrire_nouvel_article' => '&#350;tiri con&#355;inute &icirc;n aceast&#259; rubric&#259;',
201 'icone_envoyer_message' => 'Trimite&#355;i acest mesaj',
202 'icone_evolution_visites' => 'Evolu&#355;ia vizitelor<br />@visites@ vizite',
203 'icone_modif_groupe_mots' => 'Modifica&#355;i acest grup de cuvinte',
204 'icone_modifier_article' => 'Modifica&#355;i acest articol',
205 'icone_modifier_breve' => 'Modifica&#355;i aceast&#259; &#351;tire',
206 'icone_modifier_message' => 'Modifica&#355;i acest mesaj',
207 'icone_modifier_rubrique' => 'Modifica&#355;i aceast&#259; rubric&#259;',
208 'icone_modifier_site' => 'Modifica&#355;i acest site',
209 'icone_poster_message' => 'Trimite&#355;i un mesaj',
210 'icone_publier_breve' => 'Publica&#355;i aceast&#259; &#351;tire',
211 'icone_referencer_nouveau_site' => 'Referen&#355;ia&#355;i un nou site',
212 'icone_refuser_breve' => 'Refuza&#355;i aceast&#259; &#351;tire',
213 'icone_retour' => '&Icirc;napoi',
214 'icone_retour_article' => '&Icirc;napoi la articol',
215 'icone_suivi_forum' => 'Urm&#259;ri&#355;i forum-ul public&nbsp;: @nb_forums@&nbsp;contribu&#539;ii',
216 'icone_supprimer_cookie' => '&#350;terge&#355;i cookie-ul de coresponden&#355;&#259;',
217 'icone_supprimer_groupe_mots' => '&#350;terge&#355;i acest grup',
218 'icone_supprimer_rubrique' => '&#350;terge&#355;i aceast&#259; rubric&#259;',
219 'icone_supprimer_signature' => '&#350;terge&#355;i aceast&#259; semn&#259;tur&#259;',
220 'icone_valider_signature' => 'Valida&#355;i aceast&#259; semn&#259;tur&#259;',
221 'icone_voir_sites_references' => 'Vede&#355;i site-urile referen&#355;iate',
222 'icone_voir_tous_mots_cles' => 'Vede&#355;i toate cuvintele-cheie',
223 'image_administrer_rubrique' => 'Pute&#355;i administra aceast&#259; rubric&#259;',
224 'info_1_article' => '1 articol',
225 'info_1_breve' => '1 &#351;tire',
226 'info_1_site' => '1 site',
227 'info_activer_cookie' => 'Pute&#355;i s&#259; activa&#355;i un <b>cookie de coresponden&#355;&#259;</b>, ceea ce v&#259; va
228 permite s&#259; trece&#355;i cu u&#351;urin&#355;&#259; de la site-ul public la site-ul privat.',
229 'info_activer_forum_public' => '<i>Pentru a activa forum-urile publice, v&#259; rug&#259;m s&#259; alege&#355;i modul
230 lor de operare implicit:</i>',
231 'info_admin_gere_rubriques' => 'Acest administrator gestioneaz&#259; rubricile urm&#259;toare :',
232 'info_admin_gere_toutes_rubriques' => 'Acest administrator gestioneaz&#259; <b>toate rubricile</b>.',
233 'info_administrateur' => 'Administrator',
234 'info_administrateur_1' => 'Administrator',
235 'info_administrateur_2' => 'al site-ului (<i>utiliza&#355;i cu pruden&#355;&#259;</i>)',
236 'info_administrateur_site_01' => 'Dac&#259; sunte&#355;i administrator al site-ului, v&#259; rug&#259;m',
237 'info_administrateur_site_02' => '&nbsp;s&#259; face&#355;i click pe aceast&#259; legatur&#259;',
238 'info_administrateurs' => 'Administratori',
239 'info_administrer_rubrique' => 'Pute&#355;i administra aceast&#259; rubric&#259;',
240 'info_adresse' => 'la adresa&nbsp;:',
241 'info_adresse_email' => 'ADRESA EMAIL&nbsp;:',
242 'info_adresse_url' => 'Adresa (URL) a site-ului public',
243 'info_afficher_visites' => 'Afi&#351;eaz&#259; vizitele pentru&nbsp;:',
244 'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Afi&#351;eaz&#259; vizitele pentru <b>cele mai vizitate articole de la &icirc;nceput:</b>',
245 'info_aide_en_ligne' => 'Ajutor SPIP &icirc;n linie',
246 'info_ajout_image' => 'C&acirc;nd ad&#259;uga&#355;i imagini ca documente ata&#351;ate unui articol, SPIP poate crea pentru dvs. vini&eacute;te ale imaginilor introduse. Aceasta permite de exemplu crearea automat&#259; a unei galerii sau a unui portofoliu.',
247 'info_ajout_participant' => 'Participantul urm&#259;tor a fost ad&#259;ugat&nbsp;:',
248 'info_ajouter_rubrique' => 'Ad&#259;uga&#355;i o alt&#259; rubric&#259; de administrat&nbsp;:',
249 'info_annonce_nouveautes' => 'Anun&#355;ul nout&#259;&#355;ilor',
250 'info_anterieur' => 'anterior',
251 'info_appliquer_choix_moderation' => 'Aplica&#355;i aceast&#259; alegere de moderare&nbsp;:',
252 'info_article' => 'articol',
253 'info_article_2' => 'articole',
254 'info_article_a_paraitre' => 'Articolele post-datate care urmeaz&#259; s&#259; fie publicate',
255 'info_articles_02' => 'articole',
256 'info_articles_2' => 'Articole',
257 'info_articles_auteur' => 'Articole de acela&#351;i autor',
258 'info_articles_lies_mot' => 'Articole legate de acest cuv&acirc;nt-cheie',
259 'info_articles_trouves' => 'Articole g&#259;site',
260 'info_articles_trouves_dans_texte' => 'Articole g&#259;site (&icirc;n text)',
261 'info_attente_validation' => 'Articolele dumneavoastr&#259; &icirc;n curs de validare',
262 'info_aujourdhui' => 'ast&#259;zi&nbsp;:',
263 'info_auteur_message' => 'AUTORUL MESAJULUI :',
264 'info_auteurs' => 'Autorii',
265 'info_auteurs_par_tri' => 'Autori @partri@',
266 'info_auteurs_trouves' => 'Autori g&#259;si&#355;i',
267 'info_authentification_externe' => 'Autentificare extern&#259;',
268 'info_avertissement' => 'Avertisment',
269 'info_base_installee' => 'Structura bazei dumneavoastr&#259; de date a fost instalat&#259;.',
270 'info_base_restauration' => 'Baza de date este pe cale s&#259; fie restaurat&#259;.',
271 'info_bloquer' => 'bloca&#355;i',
272 'info_breves' => 'Site-ul dumneavoastr&#259; utilizeaz&#259; sistemul de &#351;tiri?',
273 'info_breves_03' => '&#351;tiri',
274 'info_breves_liees_mot' => '&#350;tiri legate de acest cuv&acirc;nt-cheie',
275 'info_breves_touvees' => '&#350;tiri g&#259;site',
276 'info_breves_touvees_dans_texte' => '&#350;tiri g&#259;site (&icirc;n text)',
277 'info_changer_nom_groupe' => 'Schimba&#355;i numele acestui grup :',
278 'info_chapeau' => 'Introducere',
279 'info_chapeau_2' => 'Introducere&nbsp;:',
280 'info_chemin_acces_1' => 'Op&#355;iuni: <b>Calea de acces &icirc;n anuar</b>',
281 'info_chemin_acces_2' => 'Trebuie ca acum s&#259; configura&#355;i calea de acces la informa&#355;iile din anuar. Aceast&#259; informa&#355;ie este indispensabil&#259; pentru lectura profilului utilizatorilor memora&#355;i &icirc;n anuar.',
282 'info_chemin_acces_annuaire' => 'Op&#355;iuni: <b>Calea de acces &icirc;n anuar</b>',
283 'info_choix_base' => 'Cea de-a treia etap&#259;&nbsp;:',
284 'info_classement_1' => 'pe @liste@',
285 'info_classement_2' => 'pe @liste@',
286 'info_code_acces' => 'Nu uita&#355;i propriile dumeavoastr&#259; coduri de acces&nbsp;!',
287 'info_comment_lire_tableau' => 'Cum se cite&#351;te acest tablou',
288 'info_config_suivi' => 'Dac&#259; aceast&#259; adres&#259; corespunde unei liste de email-uri, pute&#355;i indica mai jos adresa la care participan&#355;ii la site se pot &icirc;nscrie. Aceast&#259; adres&#259; poate fi un URL (de exemplu adresa paginii de &icirc;nsriere la list&#259; pe Web) sau o adres&#259; de email dotat&#259; cu un subiect specific (de exemplu: <tt>@adresse_suivi@?subject=subscribe</tt>):',
289 'info_config_suivi_explication' => 'Pute&#355;i s&#259; v&#259; abona&#355;i la lista de email-uri a acestui site. Ve&#355;i primi ca urmare anun&#355;uri de &#351;tiri sau articole propuse spre publicare.',
290 'info_confirmer_passe' => 'Confirma&#355;i aceast&#259; nou&#259; parol&#259; :',
291 'info_connexion_base' => 'Cea de-a doua etap&#259; : <b>Testarea conexiunii la baza de date</b>',
292 'info_connexion_ldap_ok' => 'Conexiunea LDAP a reu&#351;it.</b><br /> Pute&#355;i trece la etapa urm&#259;toare.',
293 'info_connexion_mysql' => 'Prima etap&#259;: <b>Conexiunea dumneavoastr&#259; MySQL</b>',
294 'info_connexion_ok' => 'Conexiunea a reu&#351;it.',
295 'info_contact' => 'Contact',
296 'info_contenu_articles' => 'Con&#355;inutul articolelor',
297 'info_creation_mots_cles' => 'Crea&#355;i &#351;i configura&#355;i aici cuvintele-cheie de pe acest site',
298 'info_creation_paragraphe' => '(Pentru a crea paragrafe, l&#259;sa&#355;i pur &#351;i simplu liniile goale.)',
299 'info_creation_rubrique' => '&Icirc;nainte de a putea scrie articole,<br /> trebuie s&#259; crea&#355;i cel pu&#355;in o rubric&#259;.<br />',
300 'info_creation_tables' => 'Cea de-a patra etap&#259;: <b>Crearea tabelelor bazei de date</b>',
301 'info_creer_base' => '<b>Crea&#355;i</b> o nou&#259; baze de date&nbsp;:',
302 'info_dans_groupe' => '&Icirc;n grupul :',
303 'info_dans_rubrique' => '&Icirc;n rubrica :',
304 'info_date_publication_anterieure' => 'Data redact&#259;rii anterioare :',
305 'info_date_referencement' => 'DATA DE REFEREN&#354;IERE A ACESTUI SITE&nbsp;:',
306 'info_delet_mots_cles' => 'A&#355;i cerut &#351;tergerea cuv&acirc;ntului-cheie
307 <b>@titre_mot@</b> (@type_mot@). Acest cuv&acirc;nt-cheie fiind legat de
308 <b>@texte_lie@</b> v&#259; rug&#259;m s&#259; confirma&#355;i aceast&#259; decizie&nbsp;:',
309 'info_derniere_etape' => 'Ultima etap&#259;: S-a terminat !',
310 'info_derniere_syndication' => 'Ultima sindicalizare a acestui site a fost f&#259;cuta la data de',
311 'info_derniers_articles_publies' => 'Articolele dumneavoastr&#259; publicate recent',
312 'info_desactiver_forum_public' => 'Dezactiva&#355;i folosirea forum-urilor publice. Forum-urile pot fi activate pentru fiecare articol &icirc;n parte, dup&#259; caz; vor r&#259;m&acirc;ne deactivate pentru rubrici, &#351;tiri, &#351;.a.m.d.',
313 'info_desactiver_messagerie_personnelle' => 'Pute&#355;i s&#259; activa&#355;i sau dezactiva&#355;i mesageria personal&#259; pe acest site.',
314 'info_descriptif' => 'Descriere :',
315 'info_discussion_cours' => 'Discu&#355;ii &icirc;n desf&#259;&#351;urare',
316 'info_ecrire_article' => '&Icirc;nainte de a putea scrie articole, trebuie s&#259; crea&#355;i cel pu&#355;in o rubric&#259;.<br />',
317 'info_email_envoi' => 'Adresa email de trimitere (op&#355;ional)',
318 'info_email_envoi_txt' => 'Indica&#355;i aici adresa care va fi folosit&#259; pentru a trimite email-uri (dac&#259; nu furniza&#355;i o adres&#259;, este adresa destinatarului care va fi folosit&#259; &icirc;n mod implicit)&nbsp;:',
319 'info_email_webmestre' => 'Adresa de email a webmaster-ului (op&#355;ional)',
320 'info_entrer_code_alphabet' => 'Introduce&#355;i codul de alfabet care va fi utilizat&nbsp;:',
321 'info_envoi_email_automatique' => 'Trimitere automat&#259; de email-uri',
322 'info_envoi_forum' => 'Trimitere forum-urile la autorii articolelor',
323 'info_envoyer_maintenant' => 'Trimite&#355;i acum',
324 'info_erreur_restauration' => 'Eroare de restaurare: fi&#351;ier inexistent.',
325 'info_etape_suivante' => 'Trece&#355;i la etapa urm&#259;toare',
326 'info_etape_suivante_1' => 'Nu pute&#355;i trece la etapa urm&#259;toare.',
327 'info_etape_suivante_2' => 'Pute&#355;i trece la etapa urm&#259;toare.',
328 'info_exportation_base' => 'exportul bazei de date c&#259;tre @archive@',
329 'info_facilite_suivi_activite' => 'Pentru a u&#351;ura urm&#259;rirea activit&#259;&#355;ii editoriale a site-ului, SPIP poate trimite prin email cererile de publicare &#351;i de validare a articolelor. De exemplu, destinatarul poate fi o list&#259; de distribu&#355;ie a redac&#355;iei.',
330 'info_fichiers_authent' => 'Fi&#351;iere de autentificare &laquo;&nbsp;.htpasswd&nbsp;&raquo;',
331 'info_fonctionnement_forum' => 'Func&#355;ionarea forum-ului&nbsp;:',
332 'info_forum_administrateur' => 'forum-ul administratorilor',
333 'info_forum_interne' => 'forum intern',
334 'info_forum_ouvert' => '&Icirc;n spa&#355;iul privat, un forum este deschis pentru to&#355;i redactorii &icirc;nregistra&#355;i.
335 Pute&#355;i activa mai jos un forum suplimentar, rezervat doar administratorilor.',
336 'info_forum_statistiques' => 'Statisticile vizitelor',
337 'info_forums_abo_invites' => 'Site-ul dumneavoastr&#259; are forum-uri cu abonament&nbsp;; vizitatorii sunt, a&#351;adar, invita&#355;i s&#259; se &icirc;nregistreze pe site-ul public.',
338 'info_gauche_admin_effacer' => '<b>Aceast&#259; pagin&#259; este accesibil&#259; doar responsabililor acestui site</b><br /> Ea d&#259; acces la diverse func&#355;ii de &icirc;ntre&#355;inere tehnic&#259;. Unele dintre aceste func&#355;ii cer un proces de autentificare specific, de exemplu s&#259; ave&#355;i un acces FTP la site-ul Web.',
339 'info_gauche_admin_tech' => '<b>Aceast&#259; pagin&#259; este accesibil&#259; doar responsabililor acestui site</b><br /> Ea d&#259; acces la diverse func&#355;ii de &icirc;ntre&#355;inere tehnic&#259;. Unele dintre aceste func&#355;ii cer un proces de autentificare specific, de exemplu s&#259; ave&#355;i un acces FTP la site-ul Web.',
340 'info_gauche_admin_vider' => '<b>Aceast&#259; pagin&#259; este accesibil&#259; doar responsabililor acestui site</b><br /> Ea d&#259; acces la diverse func&#355;ii de &icirc;ntre&#355;inere tehnic&#259;. Unele dintre aceste func&#355;ii cer un proces de autentificare specific, de exemplu s&#259; ave&#355;i un acces FTP la site-ul Web.',
341 'info_gauche_auteurs' => 'G&#259;si&#355;i aici to&#355;i autorii acestui site.
342 Starea lor este indicat&#259; prin codul de culori al iconi&#355;ei asociate (administrator = verde; redactor = galben).',
343 'info_gauche_auteurs_exterieurs' => 'Autorii existen&#355;i, f&#259;r&#259; acces la site, sunt indica&#355;i cu ajutorul unei iconi&#355;e albastre&nbsp;;
344 iar autorii &#351;ter&#351;i - printr-o iconi&#355;&#259; ce simbolizeaz&#259; un co&#351; de gunoi.',
345 'info_gauche_messagerie' => 'Mesageria v&#259; permite s&#259; schimba&#355;i mesaje &icirc;ntre redactori, s&#259; conserva&#355;i ciorne (pentru folosul dumneavoastr&#259; personal) sau pentru a afi&#351;a anun&#355;uri pe pagina de gard&#259; a spa&#355;iului privat (dac&#259; sunte&#355;i administrator).',
346 'info_gauche_numero_auteur' => 'AUTORUL NUM&#258;RUL',
347 'info_gauche_numero_breve' => '&#350;TIREA NUM&#258;RUL',
348 'info_gauche_statistiques_referers' => 'Aceast&#259; pagin&#259; prezint&#259; lista <i>referers</i>, adic&#259; a site-urilor care con&#355;in leg&#259;turi c&#259;tre acest site, doar pentru ieri &#351;i ast&#259;zi&nbsp;; aceast&#259; list&#259; este re-ini&#355;ializat&#259; la fiecare 24 de ore.',
349 'info_gauche_suivi_forum' => '<i>Pagina de urm&#259;rire a forum-urilor</i> este o unealt&#259; de gestiune a site-ului (nu un spa&#355;iu de discu&#355;ii sau de redactare). Aceast&#259; pagin&#259; afi&#351;eaz&#259; toate contribu&#355;iile la forum-ul public al acestui articol &#351;i v&#259; permite s&#259; gestiona&#355;i aceste contribu&#355;ii.',
350 'info_gauche_suivi_forum_2' => '<i>Pagina de urmarire a forum-urilor</i> este o unealt&#259; de gestiune a site-ului (nu un spa&#355;iu de discu&#355;ii sau de redactare). Aceast&#259; pagin&#259; afi&#351;eaz&#259; toate contribu&#355;iile la forum-urile site-ului, at&acirc;t cel public c&acirc;t &#351;i cel privat, &#351;i v&#259; permite s&#259; gestiona&#355;i aceste contribu&#355;ii.',
351 'info_gauche_visiteurs_enregistres' => 'Ve&#355;i g&#259;si aici vizitatorii &icirc;nregistra&#355;i
352 &icirc;n spa&#355;iul public al site-ului (forum-urile pe baz&#259; de abonament).',
353 'info_generation_miniatures_images' => 'Generarea de miniaturi ale imaginilor',
354 'info_gerer_trad' => 'Gestiona&#355;i leg&#259;turile de traducere ?',
355 'info_groupe_important' => 'Grup important',
356 'info_hebergeur_desactiver_envoi_email' => 'Anumi&#355;i furnizori de servicii de hosting dezactiveaz&#259; trimiterea automat&#259; de
357 email-uri de pe server-ele lor. &Icirc;n acest caz, func&#355;iile urm&#259;toare
358 din SPIP nu sunt disponibile.',
359 'info_hier' => 'ieri&nbsp;:',
360 'info_historique' => 'Revizii&nbsp;:',
361 'info_historique_activer' => 'Activa&#355;i urm&#259;rirea reviziilor',
362 'info_historique_affiche' => 'Afi&#351;a&#355;i aceast&#259; versiune',
363 'info_historique_comparaison' => 'compara&#355;ie',
364 'info_historique_desactiver' => 'Dezactiva&#355;i urm&#259;rirea reviziilor',
365 'info_historique_lien' => 'Afi&#351;a&#355;i istoricul modific&#259;rilor',
366 'info_historique_texte' => 'Urm&#259;rirea reviziilor permite s&#259; conserva&#355;i un istoric al tuturor modific&#259;rilor aduse con&#355;inutului unui articol &#351;i s&#259; afi&#351;a&#355;i diferen&#355;ele &icirc;ntre versiunile succesive.',
367 'info_historique_titre' => 'Urm&#259;rirea reviziilor',
368 'info_identification_publique' => 'Identitatea dumneavoastr&#259; public&#259;...',
369 'info_image_process' => 'V&#259; rug&#259;m s&#259; selec&#355;iona&#355;i cea mai bun&#259; metod&#259; de generare a vini&eacute;telor f&#259;c&acirc;nd click pe imaginea corespunz&#259;toare.',
370 'info_image_process2' => '<b>Nota Bene</b> <i> Dac&#259; nici o imagine nu este afi&#351;at&#259;, &icirc;nseamn&#259; ca server-ul care g&#259;zduie&#351;te site-ul dumneavoastr&#259; nu a fost configurat s&#259; foloseasc&#259; unelte de acest tip. Dac&#259; dori&#355;i s&#259; folosi&#355;i aceste func&#355;ii, v&#259; rug&#259;m s&#259;-l contacta&#355;i pe responsabilul tehnic &#351;i s&#259; &icirc;i cere&#355;i instalarea extensiilor &laquo;GD&raquo; sau &laquo;Imagick&raquo;.</i>',
371 'info_images_auto' => 'Imagini calculate automat',
372 'info_informations_personnelles' => 'Cea de-a cincea etap&#259; : <b>Informa&#355;ii personale</b>',
373 'info_inscription_automatique' => '&Icirc;nscrierea automatic&#259; a noi redactori',
374 'info_jeu_caractere' => 'Setul de caractere al site-ului',
375 'info_jours' => 'zile',
376 'info_laisser_champs_vides' => '&nbsp;l&#259;sa&#355;i aceste c&acirc;mpuri goale)',
377 'info_langues' => 'Limbile site-ului',
378 'info_ldap_ok' => 'Autentificarea LDAP a fost instalat&#259;.',
379 'info_lien_hypertexte' => 'Leg&#259;tur&#259; hipertext :',
380 'info_liens_syndiques_1' => 'leg&#259;turile sindicalizate',
381 'info_liens_syndiques_2' => '&nbsp;sunt &icirc;n a&#351;teptarea valid&#259;rii.',
382 'info_liens_syndiques_3' => 'forum-uri',
383 'info_liens_syndiques_4' => 'sunt',
384 'info_liens_syndiques_5' => 'forum',
385 'info_liens_syndiques_6' => 'este',
386 'info_liens_syndiques_7' => '&nbsp;&icirc;n a&#351;teptarea valid&#259;rii',
387 'info_liste_redacteurs_connectes' => 'Lista redactorilor conecta&#355;i',
388 'info_login_existant' => 'Acest login exist&#259; d&eacute;j&agrave;.',
389 'info_login_trop_court' => 'Login prea scurt.',
390 'info_maximum' => 'maxim&nbsp;:',
391 'info_meme_rubrique' => '&Icirc;n aceea&#351;i rubric&#259;',
392 'info_message' => 'Mesaj de la',
393 'info_message_efface' => 'MESAJ &#350;TERS',
394 'info_message_en_redaction' => 'Mesajele dumneavoastr&#259; &icirc;n curs de redactare',
395 'info_message_technique' => 'Mesaj tehnic :',
396 'info_messagerie_interne' => 'Mesagerie intern&#259;',
397 'info_mise_a_niveau_base' => 'aducerea la zi a bazei dumneavoastr&#259; de date MySQL',
398 'info_mise_a_niveau_base_2' => '{{Aten&#355;ie!}} A&#355;i instalat o versiune
399 de fi&#351;iere SPIP {anterioar&#259;} celei care se g&#259;sea &icirc;nainte pe acest site:
400 baza dumneavoastr&#259; de date risc&#259; s&#259; fie
401 pierdut&#259; &#351;i site-ul dumneavoastr&#259; nu va mai func&#355;iona.
402 {{Reinstala&#355;i fi&#351;ierele originale SPIP.}}',
403 'info_mode_fonctionnement_defaut_forum_public' => 'Modul implicit de func&#355;ionare a forum-urilor publice',
404 'info_modifier_breve' => 'Modifica&#355;i &#351;tirea:',
405 'info_modifier_rubrique' => 'Modifica&#355;i rubrica :',
406 'info_modifier_titre' => 'Modifica&#355;i : @titre@',
407 'info_mon_site_spip' => 'Site-ul meu SPIP',
408 'info_mot_sans_groupe' => '(Cuvinte f&#259;r&#259; grup...)',
409 'info_moteur_recherche' => 'Motorul de c&#259;utare integrat',
410 'info_mots_cles' => 'Cuvintele-cheie',
411 'info_mots_cles_association' => 'Cuvintele-cheie din acest grup pot fi asociate&nbsp;:',
412 'info_moyenne' => 'medie&nbsp;:',
413 'info_multi_articles' => 'Activa&#355;i meniul de limb&#259; &icirc;n cadrul articolelor&nbsp;?',
414 'info_multi_cet_article' => 'Limba acestui articol&nbsp;:',
415 'info_multi_langues_choisies' => 'V&#259; rug&#259;m s&#259; selec&#355;iona&#355;i aici limbile aflate la dispozi&#355;ia redactorilor site-ului dumneavoastr&#259;.
416 Limbile deja folosite &icirc;n cadrul site-ului (afi&#351;ate primele) nu pot fi dezactivate.',
417 'info_multi_rubriques' => 'Activa&#355;i meniul de limb&#259; &icirc;n cadrul rubricilor&nbsp;?',
418 'info_multi_secteurs' => '... doar pentru rubricile situate sub r&#259;d&#259;cin&#259;&nbsp;?',
419 'info_nom' => 'Nume',
420 'info_nom_destinataire' => 'Numele destinatarului',
421 'info_nom_site' => 'Numele site-ului dumneavoastr&#259;',
422 'info_nom_site_2' => '<b>Nume site</b> [Obligatoriu]',
423 'info_nombre_articles' => '@nb_articles@ articole,',
424 'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ &#351;tiri,',
425 'info_nombre_partcipants' => 'PARTICIPAN&#354;II LA DISCU&#354;IE :',
426 'info_nombre_rubriques' => '@nb_rubriques@ rubrici,',
427 'info_nombre_sites' => '@nb_sites@ site-uri,',
428 'info_non_deplacer' => 'Nu deplasa&#355;i...',
429 'info_non_envoi_annonce_dernieres_nouveautes' => 'SPIP poate trimite regulat anun&#355;uri despre articolele &#351;i &#351;tirile publicate recent.',
430 'info_non_envoi_liste_nouveautes' => 'Nu trimite&#355;i la lista nout&#259;&#355;ilor',
431 'info_non_modifiable' => 'nu poate fi modificat(&#259;)',
432 'info_non_suppression_mot_cle' => 'nu doresc s&#259; &#351;terg acest cuv&acirc;nt-cheie.',
433 'info_notes' => 'Note',
434 'info_nouveaux_message' => 'Mesaje noi',
435 'info_nouvel_article' => 'Articol nou',
436 'info_nouvelle_traduction' => 'Traducere nou&#259;&nbsp;:',
437 'info_numero_article' => 'ARTICOL NUM&#258;RUL&nbsp;:',
438 'info_obligatoire_02' => '[Obligatorie]',
439 'info_option_accepter_visiteurs' => 'Accepta&#355;i &icirc;nscrierea vizitatorilor site-ului public',
440 'info_option_email' => 'Atunci c&acirc;nd un vizitator trimite un mesaj nou &icirc;ntr-un forum
441 asociat unui articol, autorii articolului pot fi
442 preveni&#355;i de acest mesaj prin-un email. Dori&#355;i s&#259; activa&#355;i aceast&#259; op&#355;iune&nbsp;?',
443 'info_option_faire_suivre' => 'Face&#355;i ca mesajele forum-urilor s&#259; fie trimise autorilor articolelor',
444 'info_option_ne_pas_accepter_visiteurs' => 'Refuza&#355;i &icirc;nscrierea vizitatorilor',
445 'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Face&#355;i ca mesajele forum-urilor s&#259; nu fie trimise autorilor articolelor',
446 'info_options_avancees' => 'OP&#354;IUNI AVANSATE',
447 'info_ortho_activer' => 'Activa&#355;i verificatorul ortografic',
448 'info_ortho_desactiver' => 'Dezactiva&#355;i verificatorul ortografic',
449 'info_ou' => 'sau...',
450 'info_oui_suppression_mot_cle' => 'doresc s&#259; &#351;terg definitiv acest cuv&acirc;nt-cheie.',
451 'info_page_interdite' => 'Pagin&#259; interzis&#259;',
452 'info_par_nom' => 'dup&#259; nume',
453 'info_par_nombre_article' => 'dup&#259; num&#259;rul de articole',
454 'info_par_statut' => 'dup&#259; statut',
455 'info_par_tri' => '\'(dup&#259; @tri@)\'',
456 'info_pas_de_forum' => 'f&#259;r&#259; forum',
457 'info_passe_trop_court' => 'Parol&#259; prea scurt&#259;.',
458 'info_passes_identiques' => 'Cele dou&#259; parole nu sunt identice.',
459 'info_pense_bete_ancien' => 'Vechile dumneavoastr&#259; ciorne',
460 'info_plus_cinq_car' => 'mai mult de 5 caractere',
461 'info_plus_cinq_car_2' => '(Mai mult de 5 caractere)',
462 'info_plus_trois_car' => '(Mai mult de 3 caractere)',
463 'info_popularite' => 'popularitate&nbsp;:&nbsp;@popularite@&nbsp;; vizite&nbsp;:&nbsp;@visites@',
464 'info_popularite_2' => 'popularitatea site-ului&nbsp;:',
465 'info_popularite_3' => 'popularitate&nbsp;:&nbsp;@popularite@&nbsp;; vizites&nbsp;:&nbsp;@visites@',
466 'info_popularite_4' => 'popularitate&nbsp;:&nbsp;@popularite@&nbsp;; vizites&nbsp;:&nbsp;@visites@',
467 'info_post_scriptum' => 'Post-Scriptum',
468 'info_post_scriptum_2' => 'Post-scriptum :',
469 'info_pour' => 'pentru',
470 'info_preview_admin' => 'Doar administratorii pot previzualiza site-ul',
471 'info_preview_comite' => 'To&#355;i redactorii pot previzualiza site-ul',
472 'info_preview_desactive' => 'Previzualizarea este complet dezactivat&#259;',
473 'info_preview_texte' => 'Este posibil&#259; previzualizarea site-ului ca &#351;i cum toate articolele &#351;i &#351;tirile (care au cel pu&#355;in starea &laquo;&nbsp;propus&nbsp;&raquo;) ar fi fost deja publicate. Aceast&#259; posibilitate trebuie s&#259; fie disponibil&#259; doar pentru administratori, la to&#355;i redactorii, sau nim&#259;nui&nbsp;?',
474 'info_principaux_correspondants' => 'Coresponden&#355;ii dumneavoastr&#259; principali',
475 'info_procedez_par_etape' => 'proceda&#355;i etap&#259; cu etap&#259;',
476 'info_procedure_maj_version' => 'procedura de aducere la zi trebuie lansat&#259; pentru a adapta
477 baza de date la noua versiune SPIP.',
478 'info_proxy_ok' => 'Test de proxy reu&#351;it.',
479 'info_ps' => 'P.S.',
480 'info_publier' => 'publica&#355;i',
481 'info_publies' => 'Articolele dumneavoatr&#259; publicate &icirc;n direct',
482 'info_question_accepter_visiteurs' => 'Dac&#259; scheletele site-ului dumneavoastr&#259; prev&#259;d &icirc;nregistrarea vizitatorilor f&#259;r&#259; acces la spa&#355;iul privat, v&#259; rug&#259;m s&#259; activa&#355;i op&#355;iunea de mai jos&nbsp;:',
483 'info_question_gerer_statistiques' => 'Site-ul dumneavoastr&#259; trebuie s&#259; gestioneze statisticile vizitelor&nbsp;?',
484 'info_question_inscription_nouveaux_redacteurs' => 'Accepta&#355;i &icirc;nscrierea de noi redactori
485 &icirc;n partea public&#259; a site-ului&nbsp;? Dac&#259; accepta&#355;i, vizitatorii vor putea s&#259; se &icirc;nscrie
486 cu ajutorul unui formular automatizat &#351;i vor putea avea acces la spa&#355;iul privat pentru a propune
487 propriile lor articole. <blockquote><i>Ca urmare a procesului de &icirc;nscriere,
488 utilizatorii vor primi un email automatic
489 care le va furniza codurile de acces la site-ul privat. Anumi&#355;i
490 furnizori de hosting dezactiveaz&#259; trimiterea de email-uri de pe
491 server-ele lor&nbsp;: &icirc;n acest caz &icirc;nscrierea automatic&#259; este
492 imposibil&#259;.',
493 'info_question_mots_cles' => 'Dori&#355;i s&#259; utiliza&#355;i cuvintele-cheie pe site-ul dumneavoastr&#259;&nbsp;?',
494 'info_question_proposer_site' => 'Cine poate propune site-uri referen&#355;iate&nbsp;?',
495 'info_question_utilisation_moteur_recherche' => 'Dori&#355;i s&#259; utiliza&#355;i motorul de c&#259;utare integrat &icirc;n SPIP&nbsp;?
496 (func&#355;ionarea sistemului este mai rapid&#259; f&#259;r&#259; activarea motorului de c&#259;utare.)',
497 'info_qui_attribue_mot_cle' => 'Cuvintele-cheie din acest grup pot fi atribuite de c&#259;tre&nbsp;:',
498 'info_racine_site' => 'R&#259;d&#259;cina site-ului',
499 'info_recharger_page' => 'V&#259; rug&#259;m s&#259; re&icirc;nc&#259;rca&#355;i aceast&#259; pagin&#259; &icirc;n c&acirc;teva momente.',
500 'info_recherche_auteur_a_affiner' => 'Prea multe rezultate pentru "@cherche_auteur@" ; v&#259; rug&#259;m s&#259; rafina&#355;i termenii c&#259;ut&#259;rii.',
501 'info_recherche_auteur_ok' => 'Mai mul&#355;i redactori g&#259;si&#355;i pentru "@cherche_auteur@":',
502 'info_recherche_auteur_zero' => 'Nici un rezultat pentru &laquo;&nbsp;@cherche_auteur@&nbsp;&raquo;.',
503 'info_recommencer' => 'V&#259; rug&#259;m s&#259; re&icirc;ncepe&#355;i.',
504 'info_redacteur_1' => 'Redactor',
505 'info_redacteur_2' => '&nbsp;care are dreptul de acces la spa&#355;iul privat (<i>recomandat</i>)',
506 'info_redacteurs' => 'Redactori',
507 'info_redaction_en_cours' => '&Icirc;N REDACTARE',
508 'info_redirection' => 'Redirijare',
509 'info_referencer_doc_distant' => 'Referen&#355;ia&#355;i un document pe internet&nbsp;:',
510 'info_refuses' => 'Articolele dumneavoastr&#259; refuzate',
511 'info_reglage_ldap' => 'Op&#355;iuni : <b>Reglajele importului LDAP</b>',
512 'info_renvoi_article' => '<b>Redirijare.</b> Acest articol trimite la pagina:',
513 'info_reserve_admin' => 'Doar administratorii pot modifica aceast&#259; adres&#259;.',
514 'info_restauration_sauvegarde' => 'restaurarea salv&#259;rii @archive@',
515 'info_restreindre_rubrique' => 'Restr&acirc;nge&#355;i gestiunea la rubrica:',
516 'info_resultat_recherche' => 'Rezultatele c&#259;ut&#259;rii :',
517 'info_rubriques' => 'Rubrici',
518 'info_rubriques_02' => 'rubrici',
519 'info_rubriques_liees_mot' => 'Rubricile legate de acest cuv&acirc;nt-cheie',
520 'info_rubriques_trouvees' => 'Rubrici g&#259;site',
521 'info_rubriques_trouvees_dans_texte' => 'Rubrici g&#259;site (&icirc;n text)',
522 'info_sans_titre' => 'F&#259;r&#259; titlu',
523 'info_sauvegarde' => 'Salvare',
524 'info_sauvegarde_articles' => 'Salva&#355;i articolele',
525 'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Salva&#355;i articolele site-urilor referen&#355;iate',
526 'info_sauvegarde_auteurs' => 'Salva&#355;i autorii',
527 'info_sauvegarde_breves' => 'Salva&#355;i &#351;tirea',
528 'info_sauvegarde_documents' => 'Salva&#355;i documentele',
529 'info_sauvegarde_echouee' => 'Dac&#259; salvarea a e&#351;uat (&laquo;Maximum execution time exceeded&raquo;),',
530 'info_sauvegarde_forums' => 'Salva&#355;i forum-urile',
531 'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Salva&#355;i grupurile de cuvinte-cheie',
532 'info_sauvegarde_messages' => 'Salva&#355;i mesajele',
533 'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Salva&#355;i cuvintele-cheie',
534 'info_sauvegarde_petitions' => 'Salva&#355;i peti&#355;iile',
535 'info_sauvegarde_refers' => 'Salva&#355;i referers',
536 'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Salvare reu&#351;it&#259;.',
537 'info_sauvegarde_reussi_02' => 'Baza de date a fost salvat&#259; &icirc;n @archive@. Pute&#355;i',
538 'info_sauvegarde_reussi_03' => '&nbsp;s&#259; v&#259; &icirc;ntoarce&#355;i la gestionarea',
539 'info_sauvegarde_reussi_04' => '&nbsp;site-ului dumneavoastr&#259;.',
540 'info_sauvegarde_rubriques' => 'Salva&#355;i rubricile',
541 'info_sauvegarde_signatures' => 'Salva&#355;i semn&#259;turile peti&#355;iilor',
542 'info_sauvegarde_sites_references' => 'Salva&#355;i site-urile referen&#355;iate',
543 'info_sauvegarde_type_documents' => 'Salva&#355;i tipurile de documente',
544 'info_sauvegarde_visites' => 'Salva&#355;i vizitele',
545 'info_selection_chemin_acces' => '<b>Selec&#355;iona&#355;i</b> aici calea de acces &icirc;n anuar&nbsp;:',
546 'info_selection_un_seul_mot_cle' => 'Doar <b>un singur cuv&acirc;nt-cheie</b> poate fi selec&#355;ionat pe moment din acest grup.',
547 'info_signatures' => 'semn&#259;turi',
548 'info_site' => 'Site',
549 'info_site_2' => 'site :',
550 'info_site_min' => 'site',
551 'info_site_propose' => 'Site propus la data de :',
552 'info_site_reference_2' => 'Site referen&#355;iat',
553 'info_site_syndique' => 'Acest site este sindicalizat...',
554 'info_site_valider' => 'Site-uri de validat',
555 'info_site_web' => 'SITE WEB :',
556 'info_sites' => 'site-uri',
557 'info_sites_lies_mot' => 'Site-urile referen&#355;iate legate la acest cuv&acirc;nt-cheie',
558 'info_sites_proxy' => 'Utiliza&#355;i un proxy',
559 'info_sites_refuses' => 'Site-uri refuzate',
560 'info_sites_trouves' => 'Site-uri g&#259;site',
561 'info_sites_trouves_dans_texte' => 'Site-uri g&#259;site (&icirc;n text)',
562 'info_sous_titre' => 'Subtitlu :',
563 'info_statut_administrateur' => 'Administrator',
564 'info_statut_auteur' => 'Starea acestui autor :',
565 'info_statut_auteur_a_confirmer' => 'Inscriere de confirmat',
566 'info_statut_auteur_autre' => 'Alt statut&nbsp;:',
567 'info_statut_efface' => '&#350;ters',
568 'info_statut_redacteur' => 'Redactor',
569 'info_statut_site_1' => 'Acest site este&nbsp;:',
570 'info_statut_site_2' => 'Publicat',
571 'info_statut_site_3' => 'Propus',
572 'info_statut_site_4' => 'La co&#351;ul de gunoi',
573 'info_statut_utilisateurs_1' => 'Starea implicit&#259; a utilizatorilor importa&#355;i',
574 'info_statut_utilisateurs_2' => 'Alege&#355;i starea implicit&#259; care este atribuit&#259; persoanelor care sunt prezente &icirc;n anuarul LDAP atunci c&acirc;nd se vor conecta pentru prima dat&#259;. Ve&#355;i putea modifica mai t&acirc;rziu aceast&#259; valoare caz dup&#259; caz, pentru fiecare autor.',
575 'info_suivi_activite' => 'Urm&#259;rirea activit&#259;&#355;ii editoriale',
576 'info_supprimer_mot' => '&#351;terge&#355;i&nbsp;acest&nbsp;cuv&acirc;nt',
577 'info_surtitre' => 'Supratitlu :',
578 'info_syndication_integrale_1' => 'Site-ul dumneavoastr&#259; propune fi&#351;iere de sindicalizare (vede&#355;i &laquo;&nbsp;<a href="@url@">@titre@</a>&nbsp;&raquo;).',
579 'info_syndication_integrale_2' => 'Dori&#355;i s&#259; transmite&#355;i articolele &icirc;n totalitatea lor, sau doar s&#259; difuza&#355;i un rezumat de c&acirc;teva sute de simboluri ?',
580 'info_taille_maximale_vignette' => 'Talia maximal&#259; a vini&eacute;telor generate de c&#259;tre sistem&nbsp;:',
581 'info_terminer_installation' => 'Acum pute&#355;i s&#259; termina&#355;i procedura standard de instalare.',
582 'info_texte' => 'Text',
583 'info_texte_explicatif' => 'Text explicativ',
584 'info_texte_long' => '(textul este lung&nbsp;: ca urmare, va apare &icirc;n mai multe p&#259;r&#355;i care vor fi relipite dup&#259; validare.)',
585 'info_texte_message' => 'Textul mesajului dumneavoastr&#259; :',
586 'info_texte_message_02' => 'Textul mesajului',
587 'info_titre' => 'Titlu :',
588 'info_titre_mot_cle' => 'Numele sau titlu cuv&acirc;ntului-cheie',
589 'info_total' => 'total :',
590 'info_tous_articles_en_redaction' => 'Toate articolele &icirc;n curs de redactare',
591 'info_tous_articles_presents' => 'Toate articolele publicate &icirc;n aceast&#259; rubric&#259;',
592 'info_tous_les' => 'toate :',
593 'info_tous_redacteurs' => 'Anun&#355;uri c&#259;tre to&#355;i redactorii',
594 'info_tout_site' => 'Tot site-ul',
595 'info_tout_site2' => 'Articolul nu a fost tradus &icirc;n aceast&#259; limb&#259;.',
596 'info_tout_site3' => 'Articolul a fost tradus &icirc;n aceast&#259; limb&#259;, dar exist&#259; modific&#259;ri ale articolului de referin&#355;&#259;. Traducerea trebuie adus&#259; la zi.',
597 'info_tout_site4' => 'Articolul a fost tradus &icirc;n aceast&#259; limb&#259; &#351;i traducerea este la zi.',
598 'info_tout_site5' => 'Articol original.',
599 'info_tout_site6' => '<b>Aten&#355;ie&nbsp;:</b> doar articolele originale sunt afi&#351;ate.
600 Traducerile sunt asociate originalului,
601 cu o culoare care le indic&#259; starea&nbsp;:',
602 'info_travail_colaboratif' => 'Lucru colaborativ cu articolele',
603 'info_un_article' => 'un articol,',
604 'info_un_mot' => 'Un singur cuv&acirc;nt-cheie odat&#259;',
605 'info_un_site' => 'un site,',
606 'info_une_breve' => 'o &#351;tire,',
607 'info_une_rubrique' => 'o rubric&#259;,',
608 'info_une_rubrique_02' => '1 rubric&#259;',
609 'info_url' => 'URL&nbsp;:',
610 'info_url_site' => 'URL SITE&nbsp;:',
611 'info_urlref' => 'Leg&#259;tur&#259; hipertext&nbsp;:',
612 'info_utilisation_spip' => 'Pute&#355;i &icirc;ncepe acum s&#259; folosi&#355;i sistemul de publicare asistat&#259;...',
613 'info_visites_par_mois' => 'Afi&#351;are pe lun&#259; :',
614 'info_visites_plus_populaires' => 'Afi&#351;a&#355;i vizitele pentru <b>articolele cele mai populare</b> &#351;i pentru <b>ultimele articole publicate</b>&nbsp;:',
615 'info_visiteur_1' => 'Vizitator',
616 'info_visiteur_2' => '&nbsp;al site-ului public',
617 'info_visiteurs' => 'Vizitatori',
618 'info_visiteurs_02' => 'Vizitatorii site-ului public',
619 'install_echec_annonce' => 'Instalarea va e&#351;ua probabil sau va conduce la un site nefunc&#355;ional...',
620 'install_extension_mbstring' => 'SPIP nu fonc&#355;ioneaz&#259; cu&nbsp;:',
621 'install_extension_php_obligatoire' => 'SPIP are nevoie de extensia php&nbsp;:',
622 'install_php_version' => 'Versiune PHP @version@ nesatisf&#259;c&#259;toare (minimum = @minimum@)',
623 'install_select_langue' => 'Selec&#355;iona&#355;i o limb&#259; &#351;i face&#355;i click pe butonul &laquo;&nbsp;urm&#259;torul&nbsp;&raquo; pentru a lansa procedura de instalare.',
624 'intem_redacteur' => 'redactor',
625 'item_accepter_inscriptions' => 'Accepta&#355;i &icirc;nscrierile',
626 'item_activer_forum_administrateur' => 'Activa&#355;i forum-ul administratorilor',
627 'item_activer_messages_avertissement' => 'Activa&#355;i mesajele de avertisment',
628 'item_administrateur_2' => 'administrator',
629 'item_afficher_calendrier' => 'Afi&#351;a&#355;i &icirc;n calendar',
630 'item_ajout_mots_cles' => 'Autoriza&#355;i ad&#259;ugarea cuvintelor-cheie la forum-uri',
631 'item_autoriser_documents_joints' => 'Autoriza&#355;i documentele ata&#351;ate &icirc;n articole',
632 'item_autoriser_documents_joints_rubriques' => 'Autoriza&#355;i documentele ata&#351;ate &icirc;n rubrici',
633 'item_autoriser_syndication_integrale' => 'Difuza&#355;i integralitatea articolelor &icirc;n fi&#351;ierele de sindicalizare',
634 'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Bloca&#355;i leg&#259;turile sindicalizate pentru validare',
635 'item_breve_refusee' => 'NU - &#350;tire refuzat&#259;',
636 'item_breve_validee' => 'DA - &#350;tire aprobat&#259;',
637 'item_choix_administrateurs' => 'administratorii',
638 'item_choix_generation_miniature' => 'Genera&#355;i &icirc;n mod automat miniaturile imaginilor.',
639 'item_choix_non_generation_miniature' => 'Nu genera&#355;i miniaturile imaginilor.',
640 'item_choix_redacteurs' => 'redactorii',
641 'item_choix_visiteurs' => 'vizitatorii site-ului public',
642 'item_creer_fichiers_authent' => 'Crea&#355;i fi&#351;ierele .htpasswd',
643 'item_desactiver_forum_administrateur' => 'Dezactiva&#355;i forum-ul administratorilor',
644 'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Gestiona&#355;i un anuar de site-uri Web',
645 'item_gerer_statistiques' => 'Gestiona&#355;i statisticile',
646 'item_limiter_recherche' => 'Limita&#355;i c&#259;utarea la informa&#355;ille con&#355;inute pe site-ul dumneavoastr&#259;',
647 'item_login' => 'Login',
648 'item_mots_cles_association_articles' => 'articolelor',
649 'item_mots_cles_association_breves' => '&#351;tirilor',
650 'item_mots_cles_association_rubriques' => 'rubricilor',
651 'item_mots_cles_association_sites' => 'site-urilor referen&#355;iate sau sindicalizate.',
652 'item_non' => 'Nu',
653 'item_non_accepter_inscriptions' => 'Nu accepta&#355;i &icirc;nscrierile',
654 'item_non_activer_messages_avertissement' => 'F&#259;r&#259; mesaje de avertisment',
655 'item_non_afficher_calendrier' => 'Nu afi&#351;a&#355;i &icirc;n calendar',
656 'item_non_ajout_mots_cles' => 'Interzice&#355;i utilizarea cuvintelor-cheie &icirc;n forum-uri',
657 'item_non_autoriser_documents_joints' => 'Nu autoriza&#355;i documentele &icirc;n articole',
658 'item_non_autoriser_documents_joints_rubriques' => 'Nu autoriza&#355;i documentele &icirc;n rubrici',
659 'item_non_autoriser_syndication_integrale' => 'Difuza&#355;i doar un rezumat',
660 'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Nu bloca&#355;i leg&#259;turile provenite din sindicalizare',
661 'item_non_creer_fichiers_authent' => 'Nu crea&#355;i aceste fi&#351;iere',
662 'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Dezactiva&#355;i anuarul site-urilor Web',
663 'item_non_gerer_statistiques' => 'Nu gestiona&#355;i statisticile',
664 'item_non_limiter_recherche' => 'M&#259;ri&#355;i zona de c&#259;utare la con&#355;inutul site-urilor referen&#355;iate',
665 'item_non_publier_articles' => 'Nu publica&#355;i articolele &icirc;naintea datei de publicare fixat&#259;.',
666 'item_non_utiliser_breves' => 'Nu folosi&#355;i &#351;tirile',
667 'item_non_utiliser_config_groupe_mots_cles' => 'Nu folosi&#355;i configurarea avansat&#259; a grupurilor de cuvinte-cheie',
668 'item_non_utiliser_moteur_recherche' => 'Nu folosi&#355;i motorul',
669 'item_non_utiliser_mots_cles' => 'Nu utiliza&#355;i cuvintele-cheie',
670 'item_non_utiliser_syndication' => 'Nu folosi&#355;i sindicalizarea automatic&#259;',
671 'item_nouvel_auteur' => 'Autor nou',
672 'item_nouvelle_breve' => '&#350;tire nou&#259;',
673 'item_nouvelle_rubrique' => 'Rubric&#259; nou&#259;',
674 'item_oui' => 'Da',
675 'item_publier_articles' => 'Publica&#355;i articolele indiferent de data lor de publicare.',
676 'item_reponse_article' => 'R&#259;spuns la articolul',
677 'item_utiliser_breves' => 'Folosi&#355;i &#351;tirile',
678 'item_utiliser_config_groupe_mots_cles' => 'Utiliza&#355;i configurarea avansat&#259; a grupurilor de cuvinte-cheie',
679 'item_utiliser_moteur_recherche' => 'Utiliza&#355;i motorul de c&#259;utare',
680 'item_utiliser_mots_cles' => 'Utiliza&#355;i cuvintele-cheie',
681 'item_utiliser_syndication' => 'Utiliza&#355;i sindicalizarea automatic&#259;',
682 'item_visiteur' => 'vizitator',
683
684
685 // J
686 'jour_non_connu_nc' => 'necunoscut',
687
688
689 // L
690 'les_deux' => 'am&acirc;ndou&#259;',
691 'lien_ajout_destinataire' => 'Ad&#259;uga&#355;i acest destinatar',
692 'lien_ajouter_auteur' => 'Ad&#259;uga&#355;i acest autor',
693 'lien_ajouter_participant' => 'Ad&#259;uga&#355;i un participant',
694 'lien_email' => 'email',
695 'lien_forum_public' => 'Gestiona&#355;i forum-ul public al acestui articol',
696 'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Aduce&#355;i la zi acum',
697 'lien_nom_site' => 'NUME SITE :',
698 'lien_nouvelle_recuperation' => '&Icirc;ncerca&#355;i &icirc;nc&#259; o dat&#259; recuperarea datelor',
699 'lien_reponse_article' => 'R&#259;spuns la articol',
700 'lien_reponse_breve' => 'R&#259;spuns la &#351;tire',
701 'lien_reponse_breve_2' => 'R&#259;spuns la &#351;tire',
702 'lien_reponse_rubrique' => 'R&#259;spuns la rubrica',
703 'lien_reponse_site_reference' => 'R&#259;spuns la site-ul referen&#355;iat :',
704 'lien_retirer_auteur' => 'Retrage&#355;i autorul',
705 'lien_retrait_particpant' => 'retrage&#355;i acest participant',
706 'lien_site' => 'site',
707 'lien_supprimer_rubrique' => '&#351;terge&#355;i aceast&#259; rubric&#259;',
708 'lien_tout_deplier' => 'Desf&#259;&#351;ura&#355;i totul',
709 'lien_tout_replier' => 'Str&acirc;nge&#355;i totul',
710 'lien_tout_supprimer' => '&#350;terge&#355;i totul',
711 'lien_trier_nom' => 'Tria&#355;i dup&#259; nume',
712 'lien_trier_nombre_articles' => 'Tria&#355;i dup&#259; num&#259;rul articolelor',
713 'lien_trier_statut' => 'Tria&#355;i dup&#259; stare',
714 'lien_voir_en_ligne' => 'VEDE&#354;I &Icirc;N DIRECT :',
715 'logo_article' => 'VINIETA ARTICOLULUI',
716 'logo_auteur' => 'VINIETA AUTORULUI',
717 'logo_breve' => 'VINIETA &#350;TIRII',
718 'logo_mot_cle' => 'VINIETA CUV&Acirc;NTULUI-CHEIE',
719 'logo_rubrique' => 'VINIETA RUBRICII',
720 'logo_site' => 'VINIETA ACESTUI SITE',
721 'logo_standard_rubrique' => 'VINIETA STANDARD A RUBRICILOR',
722 'logo_survol' => 'VINIETA PENTRU SURVOL',
723
724
725 // M
726 'menu_aide_installation_choix_base' => 'Alege&#355;i baza dumneavoastr&#259;',
727 'module_fichier_langue' => 'Fi&#351;ier de limb&#259;',
728 'module_raccourci' => 'Scurt&#259;tur&#259;',
729 'module_texte_affiche' => 'Text afi&#351;at',
730 'module_texte_explicatif' => 'Pute&#355;i s&#259; introduce&#355;i scurt&#259;turile urm&#259;toare &icirc;n scheletele folosite de site-ul public. Acestea vor fi traduse &icirc;n mod automat &icirc;n limbile pentru care exist&#259; un fi&#351;ier de limb&#259;.',
731 'module_texte_traduction' => 'Fi&#351;ierul de limb&#259; &laquo;&nbsp;@module@&nbsp;&raquo; este disponibil &icirc;n&nbsp;:',
732 'mois_non_connu' => 'necunoscut',
733
734
735 // O
736 'onglet_repartition_actuelle' => 'actual&#259;',
737 'ortho_ajouter_ce_mot' => 'Ad&#259;uga&#355;i acest cuv&acirc;nt &icirc;n dic&#355;ionar',
738 'ortho_aucune_suggestion' => 'Nici o sugestie nu a fost g&#259;sit&#259; pentru acest cuv&acirc;nt.',
739 'ortho_avis_privacy' => 'Un verificator de ortografie este integrat &icirc;n SPIP. V&#259; rug&#259;m, totu&#351;i, ca &icirc;nainte s&#259; activa&#355;i aceast&#259; func&#355;ie s&#259; citi&#355;i paragraful urm&#259;tor&nbsp;:',
740 'ortho_avis_privacy2' => 'Pentru verificarea ortografiei unui text, site-ul va trimite lista de cuvinte c&#259;tre unul dintre &laquo;&nbsp;server-ele de ortografie&nbsp;&raquo; externe pus la dispozi&#355;ie de c&#259;tre diferi&#355;ii membrii ai comunit&#259;&#355;ii SPIP. Cuvintele sunt trimise &icirc;n dezordine &icirc;n scopul de a asigura un minim de confiden&#355;ialitate. Dac&#259; ave&#355;i totu&#537;i temeri pentru confiden&#355;ialitatea datelor dumneavoastr&#259; nu activa&#355;i aceast&#259; op&#355;iune (&#351;i retrage&#355;i-v&#259; imediat toate informa&#355;iile de pe Web).',
741 'ortho_ce_mot_connu' => 'Acest cuv&acirc;nt face parte din dic&#355;ionarul site-ului.',
742 'ortho_dico_absent' => 'Nici un dic&#355;ionar nu a fost g&#259;sit pentru aceast&#259; limb&#259;',
743 'ortho_mode_demploi' => 'Cuvintele care nu au fost recunoscute sunt subliniate &icirc;n ro&#351;u. Pute&#355;i face click pe fiecare cuv&acirc;nt pentru a afi&#351;a sugestiile de corec&#355;ie.',
744 'ortho_mots_a_corriger' => 'cuvinte de corectat',
745 'ortho_orthographe' => 'Ortografie',
746 'ortho_supprimer_ce_mot' => '&#350;terge&#355;i acest cuv&acirc;nt din dic&#355;ionar',
747 'ortho_trop_de_fautes' => 'Aten&#355;ie&nbsp;: textul dumneavoastr&#259; con&#355;ine prea multe gre&#351;eli, nici o corec&#355;ie nu a fost sugerat&#259; pentru a nu supra-&icirc;nc&#259;rca sistemul.',
748 'ortho_verif_impossible' => 'Sistemul nu poate verifica ortografie acestui text.',
749 'ortho_verifier' => 'Verifica&#355;i ortografia',
750
751
752 // P
753 'plugin_etat_developpement' => '&icirc;n curs de dezvoltare',
754 'plugin_etat_experimental' => 'experimental',
755 'plugin_etat_stable' => 'stabil',
756 'plugin_etat_test' => '&icirc;n test',
757 'plugins_liste' => 'Lista plugin-urilor',
758 'protocole_ldap' => 'Versiunea protocolului :',
759
760
761 // R
762 'repertoire_plugins' => 'Director&nbsp;:',
763
764
765 // S
766 'sauvegarde_fusionner' => '&Icirc;mbina&#355;i baza curent&#259; cu cea salvat&#259;',
767 'sauvegarde_url_origine' => 'Eventual, URL-ul site-ului de origine :',
768 'statut_admin_restreint' => '(administrator cu drepturi restr&acirc;nse)',
769 'syndic_choix_moderation' => 'Ce s&#259; fac cu urm&#259;toarele leg&#259;turi provenind de la acest site&nbsp;?',
770 'syndic_choix_oublier' => 'Ce s&#259; fac cu leg&#259;turile care nu mai figureaz&#259; &icirc;n fi&#351;ierul de sindicalizare&nbsp;?',
771 'syndic_choix_resume' => 'Anumite site-uri difuzeaz&#259; textul complet al articolelor. C&acirc;nd acesta este disponibil, dori&#355;i s&#259; sindicaliza&#355;i:&nbsp;:',
772 'syndic_lien_obsolete' => 'leg&#259;tur&#259; &icirc;nvechit&#259;',
773 'syndic_option_miroir' => 'blocare automat&#259;',
774 'syndic_option_oubli' => '&#351;tergere (dup&#259; @mois@&nbsp;luni)',
775 'syndic_option_resume_non' => 'con&#355;inutul complet al articolelor (&icirc;n format HTML)',
776 'syndic_option_resume_oui' => 'un rezumat simplu (&icirc;n format text)',
777 'syndic_options' => 'Op&#355;iuni de syndicalizare&nbsp;:',
778
779
780 // T
781 'taille_cache_image' => 'Imaginile calculate automat de c&#259;tre SPIP (viniete de documente, titluri prezentate sub form&#259; grafic&#259;, func&#355;ii matematice &icirc;n format TeX...) ocup&#259; &icirc;n directorul @dir@ un total de @taille@.',
782 'taille_cache_infinie' => 'Acest site nu prevede limitarea m&#259;rimii directorului <code>CACHE/</code>.',
783 'taille_cache_maxi' => 'SPIP &icirc;ncearc&#259; s&#259; limiteze m&#259;rimea directorului <code>CACHE/</code> al acestui site la aproximativ <b>@octets@</b> octe&#355;i de date.',
784 'taille_cache_octets' => 'M&#259;rimea tamponului este acum de @octets@.',
785 'taille_cache_vide' => 'Tamponul este gol.',
786 'taille_repertoire_cache' => 'M&#259;rimea directorului de tampon',
787 'text_article_propose_publication' => 'Articol propus pentru publicare. Nu ezita&#355;i s&#259; v&#259; exprima&#355;i p&#259;rerea cu ajutorul forum-ului ata&#351;at (&icirc;n josul paginii).',
788 'texte_acces_ldap_anonyme_1' => 'Anumite server-e LDAP nu accept&#259; accesul anonim. &Icirc;n acest caz va trebui s&#259; specifica&#355;i un identificator de acces ini&#355;ial pentru a putea recupera datele din anuar. &Icirc;n majoritatea cazurilor, &icirc;ns&#259;, aceste c&acirc;mpuri pot fi l&#259;sate goale.',
789 'texte_admin_effacer_01' => 'Aceast&#259; comand&#259; &#351;terge <i>tot</i> con&#355;inutul bazei de date,
790 incluz&acirc;nd <i>toate</i> informa&#355;iile referitoare la redactori sau administratori. Dup&#259; execu&#355;ia acestei comenzi va trebui s&#259; relansa&#355;i procedura de
791 reinstalare a SPIP pentru a recrea o nou&#259; baz&#259; de date c&acirc;t &#351;i un nou acces administrator.',
792 'texte_admin_tech_01' => 'Aceast&#259; op&#355;iune v&#259; permite s&#259; salva&#355;i con&#355;inutul bazei de date intr-un fi&#351;ier care va fi pus &icirc;n directorul @dossier@. Nu uita&#355;i, de asemenea, s&#259; recupera&#355;i directorul @img@ &icirc;n integralitatea lui - acesta con&#355;ine imaginile &#351;i documentele folosite &icirc;n articole &#351;i rubrici.',
793 'texte_admin_tech_02' => 'Aten&#355;ie: aceast&#259; salvare nu va putea fi restaurat&#259; DEC&Acirc;T pe un site folosing ACEEA&#350;I versiune de SPIP. Mai ales, nu trebuie sa &laquo;&nbsp;goli&#355;i baza de date&nbsp;&raquo; sper&acirc;nd c&#259;, dup&#259; o aducere la zi, ve&#355;i putea reinstala ceea ce a&#355;i salvat ... Consulta&#355;i <a href="http://www.spip.net/fr_article1489.html">documenta&#355;ia SPIP</a>.',
794 'texte_admin_tech_03' => 'Pute&#355;i s&#259; alege&#355;i s&#259; salva&#355;i fi&#351;ierul sub o form&#259; comprimat&#259;, at&acirc;t pentru
795 a mic&#351;ora durata transferului c&#259;tre dumneavoastr&#259; sau spre un server de siguran&#355;&#259;, c&acirc;t &#351;i pentru a face economie de spa&#355;iu de disc.',
796 'texte_adresse_annuaire_1' => '(Dac&#259; anuarul este instalat pe aceea&#351;i ma&#351;in&#259; ca &#351;i site-ul Web, este vorba probabil de &laquo;localhost&raquo;.)',
797 'texte_ajout_auteur' => 'Autorul urm&#259;tor a fost ad&#259;ugat la articol :',
798 'texte_annuaire_ldap_1' => 'Dac&#259; avezi un acces la un anuar LDAP, pute&#355;i s&#259; &icirc;l folosi&#355;i pentru a importa &icirc;n mod automat utilizatorii SPIP.',
799 'texte_article_statut' => 'Acest articol este :',
800 'texte_article_virtuel' => 'Articol virtual',
801 'texte_article_virtuel_reference' => '<b>Articol virtual&nbsp;:</b> articol referen&#355;iat pe site-ul dumneavoastr&#259; SPIP, dar redirijat c&#259;tre un alt URL. Pentru a &#351;terge redirijarea, &#351;terge&#355;i URL-ul.',
802 'texte_aucun_resultat_auteur' => 'Nici un rezultat pentru "@cherche_auteur@"',
803 'texte_auteur_messagerie' => 'Acest site v&#259; poate indica &icirc;n permanen&#355;&#259; lista redactorilor conecta&#355;i, ceea ce v&#259; permite schimbul de mesaje &icirc;n direct. Pute&#355;i decide s&#259; nu ap&#259;re&#355;i &icirc;n aceast&#259; list&#259; (sunte&#355;i &laquo;&nbsp;invizibil&nbsp;&raquo; pentru ceilal&#355;i utilizatori).',
804 'texte_auteur_messagerie_1' => 'Acest site permite schimbul de mesaje &#351;i constituirea de forum-uri de discu&#355;ii private &icirc;ntre participan&#355;ii la acest site. Pute&#355;i decide s&#259; nu participa&#355;i la aceste schimburi.',
805 'texte_auteurs' => 'AUTORII',
806 'texte_breves' => '&#350;tirile sunt texte scurte &#351;i simple, permi&#355;&acirc;nd publicarea rapid&#259; de informa&#355;ii concise, men&#355;inerea unei reviste a presei, o agenda ...',
807 'texte_choix_base_1' => 'Alege&#355;i baza dumneavoastr&#259; :',
808 'texte_choix_base_2' => 'Server-ul MySQL con&#355;ine mai multe baze de date.',
809 'texte_choix_base_3' => '<b>Selec&#355;iona&#355;i</b> aici aceea care v-a fost atribuit&#259; de c&#259;tre furnizorul dumneavoastr&#259; de internet:',
810 'texte_commande_vider_tables_indexation' => 'Utiliza&#355;i aceast&#259; comand&#259; pentru a goli tabelele de indexare utilizate
811 de c&#259;tre motorul de c&#259;utare integrat &icirc;n SPIP. Aceast&#259; opera&#355;ie v&#259; va permite s&#259;
812 c&acirc;&#351;tiga&#355;i spa&#355;iu pe disc.',
813 'texte_comment_lire_tableau' => 'Rangul articolului,
814 &icirc;n clasamentul de popularitate este indicat cu o marj&#259;&nbsp;;
815 popularitatea articolului (care este o estimare a num&#259;rului de vizite zilnice pe care articolul le va primi dac&#259; ritmul actual de consultare se men&#355;ine) &#351;i num&#259;rul de vizite primite
816 de la &icirc;nceput sunt afi&#351;ate &icirc;n mica fereastr&#259; care apare la un survol al mouse-ului deasupra titlului.',
817 'texte_compresse_ou_non' => '(acesta poate fi comprimat sau nu)',
818 'texte_compte_element' => '@count@ element(e)',
819 'texte_compte_elements' => '@count@ element(e)',
820 'texte_config_groupe_mots_cles' => 'Dori&#355;i s&#259; activa&#355;i configurarea avansat&#259; a cuvintelor-cheie,
821 indic&acirc;nd, de exemplu, c&#259; pute&#355;i selec&#355;iona un cuv&acirc;nt unic
822 pe grup, sau c&#259; un grup este important...&nbsp;?',
823 'texte_connexion_mysql' => 'V&#259; rug&#259;m s&#259; consulta&#355;i informa&#355;iile care v-au fost date de furnizorul dumneavoastr&#259; de hosting&nbsp;: ar trebui s&#259; g&#259;si&#355;i, dac&#259; furnizorul suport&#259; MySQL, codurile de acces la server-ul MySQL.',
824 'texte_contenu_article' => '(Con&#355;inutul articolului &icirc;n c&acirc;teva cuvinte.)',
825 'texte_contenu_articles' => '&Icirc;n func&#355;ie de formatul ales pentru site-ul dumneavoastr&#259;, pute&#355;i decide
826 c&#259; anumite elemente ale articolelor nu sunt folosite.
827 Indica&#355;i lista de mai jos pentru a indica care elemente vor fi disponibile.',
828 'texte_crash_base' => 'Dac&#259; baza dumneavoastr&#259; de date a suferit o c&#259;dere,
829 pute&#355;i &icirc;ncerca o reparare automat&#259;.',
830 'texte_creer_rubrique' => '&Icirc;nainte de a putea scrie articole,<br /> trebuie s&#259; crea&#355;i o rubric&#259;.',
831 'texte_date_creation_article' => 'DATA CRE&#258;RII ARTICOLULUI&nbsp;:',
832 'texte_date_publication_anterieure' => 'DATA REDACT&#258;RII ANTERIOARE&nbsp;:',
833 'texte_date_publication_anterieure_nonaffichee' => 'Nu afi&#351;a&#355;i data redact&#259;rii anterioare.',
834 'texte_date_publication_article' => 'DATA PUBLIC&#258;RII &Icirc;N LINIE&nbsp;:',
835 'texte_descriptif_petition' => 'Descrierea peti&#355;iei',
836 'texte_descriptif_rapide' => 'Descriere pe scurt',
837 'texte_documents_joints' => 'Pute&#355;i autoriza ad&#259;ugarea de documente (fi&#351;iere de birotic&#259;, imagini, fi&#351;iere multimedia, &#351;.a.m.d.)
838 &icirc;n articole sau rubrici. Aceste fi&#351;iere pot fi referen&#355;iate &icirc;n cadrul articolelor sau afi&#351;ate separat.
839 ',
840 'texte_documents_joints_2' => 'Aceast reglaj nu &icirc;mpiedic&#259; ad&#259;ugarea de imagini direct &icirc;n articole.',
841 'texte_effacer_base' => '&#350;terge&#355;i baza de date SPIP',
842 'texte_effacer_donnees_indexation' => '&#350;terge&#355;i datele de indexare',
843 'texte_en_cours_validation' => 'Articolele &#351;i &#351;tirile de mai jos sunt propuse pentru publicare. Nu ezita&#355;i s&#259; v&#259; exprima&#355;i p&#259;rerea folosind forum-urile care le sunt ata&#351;ate.',
844 'texte_enrichir_mise_a_jour' => 'Pute&#355;i &icirc;mbog&#259;&#355;i aranjarea &icirc;n pagin&#259; a textului dumneavoastr&#259; prin folosirea &laquo;&nbsp;scurt&#259;turilor tipografice&nbsp;&raquo;.',
845 'texte_fichier_authent' => 'Trebuie ca SPIP s&#259; creeze fi&#351;ierele speciale <tt>.htpasswd</tt>
846 &#351;i <tt>.htpasswd-admin</tt> &icirc;n directorul @dossier@ ?
847 Aceste fi&#351;iere v&#259; pot servi pentru a rest&acirc;nge accesul autorilor &#351;i administratorilor &icirc;n alte locuri ale site-ului dumneavoastr&#259;
848 (programe externe de statistici, de exemplu).
849 Dac&#259; nu vede&#355;i utilitatea unui astfel de mecanism de protec&#355;ie, pute&#355;i l&#259;sa aceast&#259; op&#355;iune
850 la valoare ei implicit&#259; (f&#259;r&#259; crearea de fi&#351;iere).',
851 'texte_informations_personnelles_1' => 'Sistemul v&#259; va crea acum un acces personalizat la site.',
852 'texte_informations_personnelles_2' => '(Not&#259; : dac&#259; este vorba de o reinstalare, &#351;i dac&#259; accesul dumneavoastr&#259; merge &icirc;nc&#259;, pute&#355;i',
853 'texte_introductif_article' => '(Text introductiv al articolului.)',
854 'texte_jeu_caractere' => 'Este recomandabil s&#259; folosi&#355;i, pentru site-ul dumneavoastr&#259;, alfabetul universal (<tt>utf-8</tt>)&nbsp;: acesta permite afi&#351;area textelor &icirc;n toate limbile &#351;i nu pune probleme de compatibilitate navigatoarelor moderne.',
855 'texte_jeu_caractere_2' => 'Aten&#355;ie: acest reglaj reglaj nu are efect retroactiv &#351;i nu converte&#351;te textele deja &icirc;nregistrate &icirc;n baza de date.',
856 'texte_jeu_caractere_3' => 'Site-ul dumneavoastr&#259; este, actualmente, configurat s&#259; foloseasc&#259; codarea:',
857 'texte_jeu_caractere_4' => 'Dac&#259; aceast&#259; setare nu corespunde realit&#259;&#355;ii datelor dumneavoastr&#259; (de exemplu ca urmare a unei restaur&#259;ri a bazei de date) sau dac&#259; tocmai demara&#355;i acest site &#351;i dori&#355;i s&#259; porni&#355;i cu o alt&#259; codare, specifica&#355;i aici alegerea dumneavoastr&#259;&nbsp;:',
858 'texte_jeu_caractere_conversion' => 'Not&#259;&nbsp;: pute&#355;i s&#259; hot&#259;r&acirc;&#355;i s&#259; converti&#355;i ansamblul textelor de pe site (articole, &#351;tiri, forum-uri, etc.) c&#259;tre codarea <tt>utf-8</tt>, dac&#259; vizita&#355;i <a href="@url@">pagina de convertire c&#259;tre utf-8</a>.',
859 'texte_lien_hypertexte' => '(Dac&#259; mesajul dumneavoastr&#259; se refer&#259; la un articol publicat pe Web sau la o pagin&#259; furniz&acirc;nd mai multe informa&#355;ii, v&#259; rug&#259;m s&#259; indica&#355;i aici titlul si adresa URL corespunz&#259;toare.)',
860 'texte_liens_sites_syndiques' => 'Leg&#259;turile provenind de la site-urile sindicalizate pot
861 fi blocate &agrave; priori&nbsp;; reglajul
862 de mai jos indic&#259; setarea implicit&#259; aplicat&#259;
863 site-urilor sindicalizate dup&#259; crearea lor. Este
864 posibil dup&#259; aceea s&#259; debloca&#355;i fiecare leg&#259;tur&#259; &icirc;n mod individual, sau s&#259;
865 alege&#355;i, site cu site, s&#259; bloca&#355;i leg&#259;turile.',
866 'texte_login_ldap_1' => '(L&#259;sa&#355;i gol pentru un acces anonim, sau introduce&#355;i o cale complet&#259;, de exemplu: &laquo;&nbsp;<tt>uid=ionescu, ou=utilizatori, dc=domeniul-meu, dc=ro</tt>&nbsp;&raquo;.)',
867 'texte_login_precaution' => 'Aten&#355;ie&nbsp;! Acesta este login-ul cu care sunte&#355;i conectat acum.
868 Utiliza&#355;i acest formular cu precau&#355;ie...',
869 'texte_message_edit' => 'Aten&#355;ie&nbsp;! acest mesaj poate fi modificat de c&#259;tre to&#355;i administratorii site-ului, &#351;i este vizibil la to&#355;i redactorii. Nu utiliza&#355;i anun&#355;urile dec&acirc;t pentru a expune evenimente importante din via&#355;a site-ului.',
870 'texte_messages_publics' => 'Mesajele publice ale articolului :',
871 'texte_mise_a_niveau_base_1' => 'Tocmai a&#355;i adus la zi fi&#351;ierele SPIP.
872 Trebuie ca acum s&#259; aduce&#355;i la zi &#351;i baza de date a site-ului.',
873 'texte_modifier_article' => 'Modifica&#355;i articolul :',
874 'texte_moteur_recherche_active' => '<b>Motorul de c&#259;utare este activat.</b> Utiliza&#355;i aceast&#259; comand&#259; dac&#259; dori&#355;i s&#259; face&#355;i o reindexare rapid&#259; (de exemplu, dup&#259; o restaurare dintr-o salvare). V&#259; rug&#259;m s&#259; lua&#355;i aminte c&#259; documentele
875 modificate &icirc;n mod normal (adic&#259; cu ajutorul interfe&#355;ei SPIP) sunt &icirc;n mod automat
876 reindexate&nbsp;: a&#351;adar, aceast&#259; comand&#259; nu este util&#259; dec&acirc;t &icirc;n mod excep&#355;ional.',
877 'texte_moteur_recherche_non_active' => 'Motorul de c&#259;utare nu este activat.',
878 'texte_mots_cles' => 'Cuvintele-cheie permit crearea de leg&#259;turi tematice &icirc;ntre articole,
879 independent de plasarea lor &icirc;n rubrici. Pute&#355;i astfel
880 s&#259; &icirc;mbog&#259;&#355;i&#355;i navigarea site-ului dumneavoatr&#259;, adic&#259; s&#259; utiliza&#355;i aceste propriet&#259;&#355;i
881 pentru a personaliza prezentarea articolelor &icirc;n scheletele dumneavoastr&#259;.',
882 'texte_mots_cles_dans_forum' => 'Dori&#355;i s&#259; permite&#355;i utilizarea cuvintelor-cheie&nbsp;de c&#259;tre vizitatori, &icirc;n forum-urile site-ului public&nbsp;? (Aten&#355;ie&nbsp;: aceast&#259; op&#355;iune este relativ complex&#259; &icirc;n utilizarea ei corect&#259;.)',
883 'texte_multilinguisme' => 'Dac&#259; dori&#355;i s&#259; gestiona&#355;i articole &icirc;n mai multe limbi, cu o navigare complex&#259;, pute&#355;i s&#259; ad&#259;uga&#355;i un meniu de selectare a limbii pentru articole &#351;i/sau rubrici, &icirc;n func&#355;ie de organizarea site-ului dumneavoastr&#259;.',
884 'texte_multilinguisme_trad' => 'Pute&#355;i, de asemenea, s&#259; activa&#355;i sistemul de gestiune a leg&#259;turilor &icirc;ntre diferitele traduceri ale unui articol.',
885 'texte_non_compresse' => '<i>necomprimat</i> (server-ul dumneavoastr&#259; nu suport&#259; aceast&#259; func&#355;ionalitate)',
886 'texte_non_fonction_referencement' => 'Pute&#355;i s&#259; alege&#355;i s&#259; nu folosi&#355;i aceast&#259; func&#355;ie automat&#259;, ci s&#259; indica&#355;i chiar dumneavoastr&#259; elementele legate de acest site...',
887 'texte_nouveau_message' => 'Mesaj nou',
888 'texte_nouveau_mot' => 'Cuv&acirc;nt nou',
889 'texte_nouvelle_version_spip_1' => 'A&#355;i instalat o nou&#259; versiune SPIP.',
890 'texte_nouvelle_version_spip_2' => 'Aceast&#259; nou&#259; versiune necesit&#259; o aducere la zi mai complet&#259; dec&acirc;t &icirc;n mod obi&#351;nuit. Dac&#259; sunte&#355;i webmaster-ul site-ului, v&#259; rugam s&#259; &#351;terge&#355;i fi&#351;ierul @connect@ &#351;i s&#259; relua&#355;i instalarea de la cap&#259;t pentru a permite aducerea la zi a parametrilor dumneavoastr&#259; de conectare la baza de date.
891 (Nota Bene&nbsp;: dac&#259; cumva a&#355;i uitat parametrii de conectare, arunca&#355;i o privire la fi&#351;ierul @connect@ &icirc;nainte de a-l &#351;terge...)',
892 'texte_operation_echec' => '&Icirc;ntoarce&#355;i-v&#259; la pagina anterioar&#259;, selec&#355;ionazi o alt&#259; baz&#259; de date sau crea&#355;i una nou&#259;. Verifica&#355;i informa&#355;iile date de furnizorul dumneavoastr&#259; de hosting.',
893 'texte_plus_trois_car' => 'mai mult de 3 caractere',
894 'texte_plusieurs_articles' => 'Mai multe articole g&#259;site pentru "@cherche_auteur@":',
895 'texte_port_annuaire' => '(Valoarea implicit&#259; este &icirc;n general cea bun&#259;.)',
896 'texte_presente_plugin' => 'Aceast&#259; pagin&#259; con&#355;ine lista plugin-urilor disponibile pentru acest site. Pute&#355;i s&#259; activa&#355;i plugin-urile necesare bif&acirc;nd c&#259;su&#355;a corespunz&#259;toare.',
897 'texte_proposer_publication' => 'C&acirc;nd articolul dumneavoastr&#259; este terminat,<br />pute&#355;i s&#259;-l propune&#355;i pentru publicare.',
898 'texte_proxy' => '&Icirc;n anumite cazuri (intranet, re&#355;ea protejat&#259;, &#351;.a.m.d.),
899 poate fi necesar&#259; folosirea unui <i>proxy</i> pentru a putea contacta site-urile sindicalizate.
900 V&#259; rug&#259;m s&#259; indica&#355;i mai jos adresa proxy-ului sub forma
901 <tt><html>http://proxy:8080/path</html></tt>.
902 &Icirc;n general,
903 pute&#355;i l&#259;sa acest c&acirc;mp gol.',
904 'texte_publication_articles_post_dates' => 'Ce comportament trebuie s&#259; adopte SPIP &icirc;n ceea ce prive&#351;te articolele
905 a c&#259;ror dat&#259; de publicare a fost fixat&#259; &icirc;n viitor&nbsp;?',
906 'texte_rappel_selection_champs' => '[Nu uita&#355;i s&#259; selec&#355;iona&#355;i corect acest c&acirc;mp.]',
907 'texte_recalcul_page' => 'Dac&#259; dori&#355;i recalcularea unei singure pagini
908 trece&#355;i mai degrab&#259; &icirc;n spa&#355;iul public &#351;i utiliza&#355;i butonul &laquo; recalculeaz&#259; &raquo;.',
909 'texte_recapitiule_liste_documents' => 'Aceast&#259; pagin&#259; recapituleaz&#259; lista documentelor pe care le-a&#355;i plasat direct &icirc;n interiorul rubricilor. Pentru a modifica informa&#355;iile fiec&#259;rui document, urm&#259;ri&#355;i leg&#259;tura c&#259;tre pagina rubricii corespunz&#259;toare.',
910 'texte_recuperer_base' => 'Repara&#355;i baza de date',
911 'texte_reference_mais_redirige' => 'articol referen&#355;iat &icirc;n site-ul dumneavoastr&#259;, dar redirijat c&#259;tre un alt URL.',
912 'texte_referencement_automatique' => '<b>Referen&#355;ierea automatic&#259; a unui site</b><br />Pute&#355;i s&#259; referen&#355;ia&#355;i rapid un site Web indic&acirc;nd mai jos adresa sa URL, sau adresa fi&#351;ierului s&#259;u de sindicalizare. SPIP va recupera &icirc;n mod automat informa&#355;iile referitoare la acest site (titlu, descriere, &#351;.a.m.d.).',
913 'texte_requetes_echouent' => '<b>Atunci c&acirc;nd cererile MySQL e&#351;ueaz&#259;
914 &icirc;n mod sistematic &#351;i f&#259;r&#259; un motiv evident, este posibil
915 ca baza de date &icirc;ns&#259;&#351;i s&#259; fie cauza.</b>
916 MySQL dispune de o capacitate de reparare a tabelelor sale atunci c&acirc;nd acestea s-au stricat &icirc;n mod accidental.
917 Pute&#355;i &icirc;ncerca aici aceast&#259; reparare&nbsp;; &icirc;n
918 caz de e&#351;ec, conserva&#355;i o copie de ecran, care poate c&#259; con&#355;ine indicii referitor la ceea ce nu merge...
919 Dac&#259; problema persist&#259;, v&#259; rug&#259;m s&#259;-l contacta&#355;i pe furnizorul dumneavoastr&#259; de hosting.',
920 'texte_restaurer_base' => 'Restaura&#355;i con&#355;inutul bazei de date plec&acirc;nd de la o salvare',
921 'texte_restaurer_sauvegarde' => 'Aceast&#259; op&#355;iune v&#259; permite s&#259; restaura&#355;i o copie de siguran&#355;&#259; a bazei de date pe care a&#355;i f&#259;cut-o anterior. Pentru aceasta v&#259; rug&#259;m s&#259; v&#259; asigura&#355;i ca fi&#351;ierul de copie de siguran&#355;&#259;
922 se afl&#259; &icirc;n directorul @dossier@.
923 Fi&#355;i prudent cu aceast&#259; func&#355;ionalitate&nbsp;: <b>modific&#259;rile, pierderile eventuale, sunt
924 ireversibile.</b>',
925 'texte_sauvegarde' => 'Salva&#355;i con&#355;inutul bazei de date',
926 'texte_sauvegarde_base' => 'Salva&#355;i baza de date',
927 'texte_sauvegarde_compressee' => 'Salvarea va fi f&#259;cut&#259; &icirc;ntr-un fi&#351;ier necomprimat @fichier@.',
928 'texte_selection_langue_principale' => 'Pute&#355;i s&#259; selec&#355;iona&#355;i aici &laquo;&nbsp;limba principal&#259;&nbsp;&raquo; a site-ului. Aceast&#259; alegere nu v&#259; oblig&#259; - din fericire&nbsp;! - s&#259; scrie&#355;i articolele &icirc;n limba selec&#355;ionat&#259;, dar permite determinarea&nbsp;:
929 <ul><li> formatul implicit al afi&#351;&#259;rii datelor pe site-ul public;</li>
930 <li> natura motorului tipografic pe care SPIP &icirc;l folose&#351;te pentru afi&#351;area site-ului public;</li>
931 <li> limba folosit&#259; &icirc;n formularele site-ului public;</li>
932 <li> limba implicit&#259; &icirc;n spa&#355;iul privat.</li></ul>',
933 'texte_signification' => 'Barele &icirc;ntunecate reprezint&#259; intrarile cumulate (totalul sub-rubricilor), barele deschise la culoare reprezint&#259; num&#259;rul de vizite pentru fiecare rubric&#259;.',
934 'texte_sous_titre' => 'Sub-titlu',
935 'texte_statistiques_visites' => '(barele &icirc;ntunecate : duminicile / curba &icirc;ntunecat&#259; : evolu&#355;ia mediei)',
936 'texte_statut_attente_validation' => '&icirc;n a&#351;teptarea valid&#259;rii',
937 'texte_statut_publies' => 'publicate &icirc;n direct',
938 'texte_statut_refuses' => 'refuzate',
939 'texte_suppression_fichiers' => 'Utiliza&#355;i aceast&#259; comand&#259; pentru a &#351;terge toate fi&#351;ierele prezente &icirc;n tamponul SPIP. Aceasta permite, de exemplu, for&#355;area unui recalcul al tuturor paginilor dac&#259; a&#355;i f&#259;cut modific&#259;ri importante de grafic&#259; sau structur&#259; a site-ului
940 avez fait des modifications importantes de graphisme ou de structure du site.',
941 'texte_sur_titre' => 'Supra-titlu',
942 'texte_syndication' => 'Este posibil&#259; recuperarea &icirc;m mod automat, pentru site-urile de Web care o permit,
943 a listei nout&#259;&#355;ilor lor. Pentru aceasta trebuie s&#259; activa&#355;i sindicalizarea.
944 <blockquote><i>Anumi&#355;i furnizori dezactiveaz&#259; aceast&#259; func&#355;ionalitate&nbsp;;
945 &icirc;n acest caz, nu ve&#355;i putea folosi sindicalizarea con&#355;inutului &icirc;n site-ul dumneavoastr&#259;.</i></blockquote>',
946 'texte_table_ok' => ': aceast&#259; tabel&#259; este OK.',
947 'texte_tables_indexation_vides' => 'Tabelele de indexare ale motorului sunt goale.',
948 'texte_tentative_recuperation' => 'Tentativ&#259; de recuperare',
949 'texte_tenter_reparation' => '&Icirc;ncerca&#355;i o reparare a bazei de date',
950 'texte_test_proxy' => 'Pentru a &icirc;ncerca acest proxy, indica&#355;i aici adresa unui site Web
951 pe care dori&#355;i s&#259;-l testa&#355;i.',
952 'texte_titre_02' => 'Titlu :',
953 'texte_titre_obligatoire' => '<b>Titlu</b> [Obligatoriu]',
954 'texte_travail_article' => '@nom_auteur_modif@ a lucrat pe acest articol acum @date_diff@ minute',
955 'texte_travail_collaboratif' => 'Dac&#259; este frecvent ca mai mul&#355;i redactori
956 s&#259; munceasc&#259; pe acela&#351;i articol, sistemul
957 poate afi&#351;a articolele &laquo;&nbsp;deschise&nbsp;&raquo; recent
958 pentru a evita modific&#259;ri simultane ale aceluia&#351;i articol.
959 Aceast&#259; op&#355;iune este dezactivat&#259; &icirc;n mod implicit
960 pentru a evita afi&#351;area de mesaje intempensive de avertisment.',
961 'texte_trop_resultats_auteurs' => 'Prea multe rezultate pentru "@cherche_auteur@" ; v&#259; rug&#259;m s&#259; rafina&#355;i termenii c&#259;ut&#259;rii.',
962 'texte_unpack' => 'desc&#259;rcarea ultimei versiuni',
963 'texte_utilisation_moteur_syndiques' => 'Atunci c&acirc;nd folosi&#355;i motorul de c&#259;utare integrat
964 &icirc;n SPIP, pute&#355;i efectua c&#259;utari &icirc;n articolele &#351;i site-urile sindicalizate cu dou&#259; metode diferite
965 - Prima &#351;i cea mai simpl&#259; consist&#259; &icirc;n c&#259;utarea doar &icirc;n titlurile &#351;i descrierile articolelor.
966 - A doua metod&#259;, mult mai puternic&#259;, permite lui SPIP s&#259; caute deasemenea &icirc;n textul site-urilor referen&#355;iate. C&acirc;nd referen&#355;iati un site, SPIP va efectua c&#259;utarea &icirc;n chiar textul site-ului respectiv.',
967 'texte_utilisation_moteur_syndiques_2' => 'Aceast&#259; metod&#259; for&#355;eaz&#259; SPIP s&#259; viziteze
968 de o maniera regulat&#259; site-urile referen&#355;iate,
969 ceea ce poate provoca o u&#351;oar&#259; &icirc;ncetinire a propriului dumneavoastr&#259; site.',
970 'texte_vide' => 'gol',
971 'texte_vider_cache' => 'Goli&#355;i tamponul',
972 'titre_admin_effacer' => '&Icirc;ntre&#355;inere tehnic&#259;',
973 'titre_admin_tech' => '&Icirc;ntre&#355;inere tehnic&#259;',
974 'titre_admin_vider' => '&Icirc;ntre&#355;inere tehnic&#259;',
975 'titre_articles_syndiques' => 'Articole sindicalizate luate de pe acest site',
976 'titre_breves' => '&#350;tirile',
977 'titre_cadre_afficher_article' => 'Afi&#351;a&#355;i articolele',
978 'titre_cadre_afficher_traductions' => 'Afi&#351;a&#355;i starea traducerilor pentru limbile urm&#259;toare&nbsp;:',
979 'titre_cadre_ajouter_auteur' => 'AD&#258;UGA&#354;I UN AUTOR :',
980 'titre_cadre_forum_administrateur' => 'Forum-ul privat al administratorilor',
981 'titre_cadre_forum_interne' => 'Forum intern',
982 'titre_cadre_interieur_rubrique' => '&Icirc;n interiorul rubricii',
983 'titre_cadre_numero_auteur' => 'AUTOR NUM&#258;RUL',
984 'titre_cadre_signature_obligatoire' => '<b>Semn&#259;tura</b> [Obligatorie]
985 ',
986 'titre_config_fonctions' => 'Configura&#355;ia site-ului',
987 'titre_config_groupe_mots_cles' => 'Configura&#355;ia grupurilor de cuvinte-cheie',
988 'titre_configuration' => 'Configura&#355;ia site-ului',
989 'titre_connexion_ldap' => 'Op&#355;iuni : <b>Conexiunea dumneavoastr&#259; LDAP</b>',
990 'titre_dernier_article_syndique' => 'Ultimele articole sindicalizate',
991 'titre_documents_joints' => 'Documente ata&#351;ate',
992 'titre_evolution_visite' => 'Evolu&#355;ia vizitelor',
993 'titre_forum_suivi' => 'Urm&#259;rirea forum-urilor',
994 'titre_gauche_mots_edit' => 'CUV&Acirc;NT NUM&#258;RUL :',
995 'titre_groupe_mots' => 'GRUP DE CUVINTE :',
996 'titre_langue_article' => 'LIMBA ARTICOLULUI',
997 'titre_langue_breve' => 'LIMBA &#350;TIRII',
998 'titre_langue_rubrique' => 'LIMBA RUBRICII',
999 'titre_langue_trad_article' => 'LIMBA &#350;I TRADUCERILE ARTICOLULUI',
1000 'titre_les_articles' => 'ARTICOLELE',
1001 'titre_mots_cles_dans_forum' => 'Cuvinte-cheie &icirc;n forum-urile site-ului public',
1002 'titre_mots_tous' => 'Cuvintele-cheie',
1003 'titre_naviguer_dans_le_site' => 'Naviga&#355;i &icirc;n structura site-ului...',
1004 'titre_nouveau_groupe' => 'Grup nou',
1005 'titre_nouvelle_breve' => '&#350;tire nou&#259;',
1006 'titre_nouvelle_rubrique' => 'Rubric&#259; nou&#259;',
1007 'titre_numero_rubrique' => 'RUBRICA NUM&#258;RUL&nbsp;:',
1008 'titre_page_admin_effacer' => '&Icirc;ntre&#355;inere tehnic&#259; : &#351;terge&#355;i baza de date',
1009 'titre_page_articles_edit' => 'Modifica&#355;i : @titre@',
1010 'titre_page_articles_page' => 'Articolele',
1011 'titre_page_articles_tous' => 'Tot site-ul',
1012 'titre_page_auteurs' => 'Vizitatori',
1013 'titre_page_breves' => '&#350;tiri',
1014 'titre_page_breves_edit' => 'Modifica&#355;i &#351;tirea: &laquo; @titre@ &raquo;',
1015 'titre_page_calendrier' => 'Calendar @nom_mois@ @annee@',
1016 'titre_page_config_contenu' => 'Configura&#355;ia site-ului',
1017 'titre_page_config_fonctions' => 'Configura&#355;ia site-ului',
1018 'titre_page_configuration' => 'Configura&#355;ia site-ului',
1019 'titre_page_controle_petition' => 'Urm&#259;rirea peti&#355;iilor',
1020 'titre_page_delete_all' => '&#351;tergere total&#259; &#351;i ireversibil&#259;',
1021 'titre_page_documents_liste' => 'Documentele rubricilor',
1022 'titre_page_forum' => 'Forum-ul administratorilor',
1023 'titre_page_forum_envoi' => 'Trimite&#355;i un mesaj',
1024 'titre_page_forum_suivi' => 'Urm&#259;rirea forum-urilor',
1025 'titre_page_index' => 'Spa&#355;iul dumneavoastr&#259; privat',
1026 'titre_page_message_edit' => 'Scrie&#355;i un mesaj',
1027 'titre_page_messagerie' => 'Mesageria dumneavoastr&#259;',
1028 'titre_page_mots_tous' => 'Cuvinte-cheie',
1029 'titre_page_recherche' => 'Rezultatele c&#259;ut&#259;rii @recherche@',
1030 'titre_page_sites_tous' => 'Site-urile referen&#355;iate',
1031 'titre_page_statistiques' => 'Statisticile pe rubrici',
1032 'titre_page_statistiques_referers' => 'Statistici (leg&#259;turi &icirc;n intrare)',
1033 'titre_page_statistiques_visites' => 'Statisticile vizitelor',
1034 'titre_page_upgrade' => 'Actualiza&#355;i SPIP',
1035 'titre_publication_articles_post_dates' => 'Publicarea articolelor post-datate',
1036 'titre_referencement_sites' => 'Referen&#355;ierea de site-uri &#351;i sindicalizarea',
1037 'titre_referencer_site' => 'Referen&#355;ia&#355;i site-ul :',
1038 'titre_rendez_vous' => '&Icirc;NT&Acirc;LNIRE :',
1039 'titre_reparation' => 'Reparare',
1040 'titre_site_numero' => 'SITE NUM&#258;RUL&nbsp;:',
1041 'titre_sites_proposes' => 'Site-urile propuse',
1042 'titre_sites_references_rubrique' => 'Site-urile referen&#355;iate &icirc;n aceast&#259; rubric&#259;',
1043 'titre_sites_syndiques' => 'Site-urile sindicalizate',
1044 'titre_sites_tous' => 'Site-urile referen&#355;iate',
1045 'titre_suivi_petition' => 'Urm&#259;rirea peti&#355;iilor',
1046 'titre_syndication' => 'Sindicalizarea site-urilor',
1047 'tls_ldap' => 'Transport Layer Security :',
1048 'tout_dossier_upload' => 'Tot dosarul @upload@',
1049 'trad_article_inexistant' => 'Nu exist&#259; un articol care s&#259; aib&#259; acest numar.',
1050 'trad_article_traduction' => 'Toate versiunile acestui articol&nbsp;:',
1051 'trad_deja_traduit' => 'Eroare: nu se poate lega acest articol la num&#259;rul cerut.',
1052 'trad_delier' => 'Nu mai lega&#355;i articolul de aceste traduceri',
1053 'trad_lier' => 'Acest articol este o traducere a articolului cu num&#259;rul&nbsp;:',
1054 'trad_new' => 'Scrie&#355;i o nou&#259; traducere a acestui articol',
1055
1056
1057 // U
1058 'utf8_convert_attendez' => 'A&#351;tepta&#355;i c&acirc;teva momente &#351;i re&icirc;nc&#259;rca&#355;i aceast&#259; pagin&#259;.',
1059 'utf8_convert_avertissement' => 'Pute&#355;i s&#259; converti&#355;i con&#355;inutul bazei dumneavoastr&#259; de date (articole, &#351;tiri, etc.) din codarea <b>@orig@</b> catre codarea <b>@charset@</b>.',
1060 'utf8_convert_backup' => 'Nu uita&#355;i s&#259; face&#355;i &icirc;nainte de orice o copie de siguran&#355;&#259; a totalit&#259;&#355;ii site-ului dumneavoastr&#259;. Va trebui, de asemenea, s&#259; verifica&#355;i c&#259; scheletele &#351;i fi&#351;ierele de limb&#259; sunt compatibile @charset@.',
1061 'utf8_convert_erreur_deja' => 'Site-ul dumneavoastr&#259; este deja &icirc;n @charset@, conversia e inutil&#259; ...',
1062 'utf8_convert_erreur_orig' => 'Eroare&nbsp;: codarea @charset@ nu este suportat&#259;.',
1063 'utf8_convert_termine' => 'Gata&nbsp;!',
1064 'utf8_convert_timeout' => '<b>Important&nbsp;:</b> &icirc;n caz de <i>timeout</i> al server-ului de web, v&#259; rug&#259;m s&#259; re&icirc;nc&#259;rca&#355;i aceast&#259; pagin&#259; p&acirc;n&#259; c&acirc;nd aceasta v&#259; va indica &laquo;&nbsp;terminat&nbsp;&raquo;.',
1065 'utf8_convert_verifier' => 'Va trebui ca acum s&#259; goli&#355;i memoria tampon &#351;i s&#259; verifica&#355;i c&#259; totul se petrece bine &icirc;n cadrul site-ului public. &Icirc;n caz de probleme majore, o copie de siguran&#355;&#259; a fost efectuat&#259; (&icirc;n format SQL) &icirc;n directorul @rep@.',
1066 'utf8_convertir_votre_site' => 'Converti&#355;i site-ul dumneavoastr&#259; &icirc;n utf-8',
1067
1068
1069 // V
1070 'version' => 'Versiune&nbsp;:',
1071 'version_initiale' => 'Versiunea ini&#355;ial&#259;'
1072
1073 );
1074
1075
1076 ?>