Mise en route du suivi.
[aidenligne_francais_universite.git] / ecrire / lang / ecrire_nl.php
1 <?php
2
3 // This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
4
5 $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
6
7
8 // A
9 'activer_plugin' => 'Plugin activeren',
10 'aide_non_disponible' => 'Dit deel van de online handleiding is nog niet beschikbaar in het Nederlands.',
11 'auteur' => 'Auteur&nbsp;:',
12 'avis_acces_interdit' => 'Toegang verboden',
13 'avis_article_modifie' => 'Opgelet, @nom_auteur_modif@ heeft @date_diff@ minuten geleden aan dit artikel gewerkt.',
14 'avis_aucun_resultat' => 'Geen resultaat.',
15 'avis_chemin_invalide_1' => 'De toegang die je hebt gekozen',
16 'avis_chemin_invalide_2' => 'lijkt niet geldig. Gelieve terug te keren naar de vorige pagina en de ingevulde gegevens na te kijken.',
17 'avis_connexion_echec_1' => 'De verbinding met de MySQL server is mislukt.',
18 'avis_connexion_echec_2' => 'Keer terug naar de vorige pagina en kijk de gegevens na die je hebt ingevuld.',
19 'avis_connexion_echec_3' => '<b>N.B.</b> Op veel servers dien je de activatie van je toegang tot de MySQL-server te <b>vragen</b> vooraleer je ze kan gebruiken. Als je geen verbinding kan maken, kijk dan na of je deze actie hebt ondernomen..',
20 'avis_connexion_ldap_echec_1' => 'De verbinding met de LDAP-server is mislukt.',
21 'avis_connexion_ldap_echec_2' => 'Ga terug naar de vorige pagina en kijk na of de ingevulde gegevens correct zijn.',
22 'avis_connexion_ldap_echec_3' => 'Andere mogelijkheid is om de LDAP-ondersteuning om gebruikers in te voeren niet te gebruiken.',
23 'avis_conseil_selection_mot_cle' => '<b>Belangrijke groep:</b> het is erg aan te bevelen een trefwoord uit deze groep te kiezen.',
24 'avis_deplacement_rubrique' => 'Opgelet! Deze rubiek bevat @contient_breves@ br&egrave;ve@scb@: als je haar verplaatst, gelieve dit te bevestigen door hier het vakje aan te vinken.',
25 'avis_destinataire_obligatoire' => 'Je dient een bestemmeling op te geven vooraleer dit bericht te verzenden.',
26 'avis_erreur_connexion_mysql' => 'Verbinding met de MySQL server mislukt',
27 'avis_erreur_version_archive' => '<b>Opgelet! Het bestand @archive@ komt overeen met een andere
28 SPIP-versie dan deze die is ge&iuml;nstalleerd.</b>Dit kan voor
29 grote moeilijkheden zorgen : risico op het wissen van de databank,
30 ontregeling van de website, enz. Ga niet verder met de invoer
31 van het bestand. <p>Meer info kan je vinden op
32 <A HREF=\'http://www.spip.net/fr_article1489.html\'>
33 de documentatie van SPIP</a>.',
34 'avis_espace_interdit' => '<b>Toegang Verboden</b><p />SPIP is reeds ge&iuml;nstalleerd.',
35 'avis_lecture_noms_bases_1' => 'Het installatieprogramma heeft de namen van de ge&iuml;nstalleerde databanken niet kunnen lezen.',
36 'avis_lecture_noms_bases_2' => 'Geen enkele database is beschikbaar, ofwel is de functie die de databases zou moeten tonen, niet geactiveerd
37 omwille van veiligheidsredenen (wat vaak het geval is bij providers).',
38 'avis_lecture_noms_bases_3' => 'In het andere geval is het heel waarschijnlijk dat een database met uw aanmeldingsnaam (login) bruikbaar is:',
39 'avis_non_acces_message' => 'Je hebt geen toegang tot dit bericht.',
40 'avis_non_acces_page' => 'Je hebt geen toegang tot deze pagina.',
41 'avis_operation_echec' => 'De bewerking is mislukt.',
42 'avis_probleme_archive' => 'Probleem om het bestand @archive@ te lezen.',
43 'avis_site_introuvable' => 'Site onvindbaar.',
44 'avis_site_syndique_probleme' => 'Opgelet : met de syndicatie van deze site is een probleem opgetreden; het systeem wordt op dit moment dus tijdelijk onderbroken. Kijk het adres van het bestand voor syndicatie van deze site na (<b>@url_syndic@</b>), en probeer nogmaals de informatie binnen te halen.',
45 'avis_sites_probleme_syndication' => 'Deze sites hebben een probleem met syndicatie',
46 'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Deze gesyndiceerde sites hebben een probleem',
47 'avis_suppression_base' => 'OPGELET, het wissen van de gegevens is onomkeerbaar',
48 'avis_version_mysql' => 'De gebruikte MySQL-versie (@version_mysql@) laat een automatische herstelling van tabellen uit de databank niet toe.',
49
50
51 // B
52 'bouton_acces_ldap' => 'LDAP toegang toevoegen >>',
53 'bouton_ajouter' => 'Toevoegen',
54 'bouton_ajouter_participant' => 'EEN DEELNEMER TOEVOEGEN:',
55 'bouton_annonce' => 'AANKONDIGING',
56 'bouton_checkbox_envoi_message' => 'mogelijkheid om een bericht te versturen',
57 'bouton_checkbox_indiquer_site' => 'verplicht een website opgeven',
58 'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_administrateurs' => 'beheerders van de site',
59 'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_redacteurs' => 'auteurs',
60 'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_visiteurs' => 'bezoekers van de publieke site die een bericht op het forum posten',
61 'bouton_checkbox_signature_unique_email' => 'een enkele handtekening per e-mail adres',
62 'bouton_checkbox_signature_unique_site' => 'een enkele handtekening per website',
63 'bouton_demande_publication' => 'De publicatie van het artikel vragen',
64 'bouton_desactive_tout' => 'Alles desactiveren',
65 'bouton_effacer_index' => 'Index verwijderen',
66 'bouton_effacer_tout' => 'ALLES wissen',
67 'bouton_envoi_message_02' => 'EEN BERICHT VERZENDEN',
68 'bouton_envoyer_message' => 'Definitief bericht : versturen',
69 'bouton_forum_petition' => 'FORUM &amp; PETITIE',
70 'bouton_modifier' => 'Wijzigen',
71 'bouton_pense_bete' => 'MEMO VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK',
72 'bouton_radio_activer_messagerie' => 'Intern berichtensysteem activeren',
73 'bouton_radio_activer_messagerie_interne' => 'Intern berichtensysteem activeren',
74 'bouton_radio_activer_petition' => 'Petitie activeren',
75 'bouton_radio_afficher' => 'Tonen',
76 'bouton_radio_apparaitre_liste_redacteurs_connectes' => 'Opnemen in de lijst van online redacteuren',
77 'bouton_radio_articles_futurs' => 'voor toekomstige artikels alleen (geen bewerking op de databank).',
78 'bouton_radio_articles_tous' => 'voor alle artikels zonder uitzondering.',
79 'bouton_radio_articles_tous_sauf_forum_desactive' => 'voor alle artikels, behalve deze waarvan het forum is gedesactiveerd.',
80 'bouton_radio_desactiver_messagerie' => 'Intern berichtensysteem desactiveren',
81 'bouton_radio_enregistrement_obligatoire' => 'Registratie verplicht (om bijdragen te kunnen
82 posten, dienen gebruikers zich eerst in te schrijven en hun e-mail adres te bezorgen).',
83 'bouton_radio_envoi_annonces_adresse' => 'Aankondigingen verzenden naar dit adres :',
84 'bouton_radio_envoi_liste_nouveautes' => 'De lijst met nieuwe bijdragen versturen',
85 'bouton_radio_moderation_priori' => 'Vooraf modereren (de
86 bijdragen worden pas gepubliceerd na goedkeuring door een van de beheerders).',
87 'bouton_radio_modere_abonnement' => 'op aanvraag',
88 'bouton_radio_modere_posteriori' => 'nadien modereren',
89 'bouton_radio_modere_priori' => 'vooraf modereren',
90 'bouton_radio_non_apparaitre_liste_redacteurs_connectes' => 'Niet opnemen in de lijst van redacteuren',
91 'bouton_radio_non_envoi_annonces_editoriales' => 'Geen editoriale aankondigingen versturen',
92 'bouton_radio_non_syndication' => 'Geen syndicatie',
93 'bouton_radio_pas_petition' => 'Geen petitie',
94 'bouton_radio_petition_activee' => 'Petitie geactiveerd',
95 'bouton_radio_publication_immediate' => 'Onmiddellijke publicatie van berichten
96 (bijdragen worden zichtbaar zodra ze verstuurd worden; beheerders kunnen nadien nog steeds
97 berichten schrappen).',
98 'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'gecomprimeerde opslag onder @fichier@',
99 'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'niet-gecomprimeerde opslag onder @fichier@',
100 'bouton_radio_supprimer_petition' => 'De petitie verwijderen',
101 'bouton_radio_syndication' => 'Syndicatie :',
102 'bouton_redirection' => 'OMLEIDING',
103 'bouton_relancer_installation' => 'Installatie herbeginnen',
104 'bouton_restaurer_base' => 'De databank herstellen',
105 'bouton_suivant' => 'Volgende',
106 'bouton_tenter_recuperation' => 'Poging tot herstel',
107 'bouton_test_proxy' => 'Proxy proberen',
108 'bouton_vider_cache' => 'De buffer (cache) leegmaken',
109 'bouton_voir_message' => 'Dit bericht bekijken alvorens het goed te keuren',
110
111
112 // C
113 'cache_mode_compresse' => 'Bestanden in de buffer zijn in gecomprimeerd mode opgeslaagd.',
114 'cache_mode_non_compresse' => 'Bestanden in de buffer zijn in niet gecomprimeerd mode opgeslaagd.',
115 'cache_modifiable_webmestre' => 'Deze parameter kan door de webmaster van de site gewijzigd worden.',
116 'calendrier_synchro' => 'Wanneer je <b>iCal</b> compatibele agendasoftware gebruikt, kan je deze synchroniseren met informatie van deze site.',
117
118
119 // D
120 'date_mot_heures' => 'uur',
121 'diff_para_ajoute' => 'Toegevoegde paragraaf',
122 'diff_para_deplace' => 'Verplaatste paragraaf',
123 'diff_para_supprime' => 'Verwijderde paragraaf',
124 'diff_texte_ajoute' => 'Toegevoegde tekst',
125 'diff_texte_deplace' => 'Verplaatste tekst',
126 'diff_texte_supprime' => 'Verwijderde tekst',
127 'double_clic_inserer_doc' => 'Dubbelklik om deze snelkoppeling in de tekst te lassen.',
128
129
130 // E
131 'email' => 'e-mail',
132 'email_2' => 'e-mail:',
133 'entree_adresse_annuaire' => 'Plaats van het adresboek',
134 'entree_adresse_email' => 'Uw e-mail adres',
135 'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adres van het bestand voor syndicatie&nbsp;:',
136 'entree_adresse_site' => '<b>website adres</b> [verplicht]',
137 'entree_base_donnee_1' => 'Adres van de databank',
138 'entree_base_donnee_2' => '(Vaak komt dit adres overeen met dat van je website, soms is het gewoon de vermelding&laquo;localhost&raquo; of kan je het veld blanco laten.)',
139 'entree_biographie' => 'Korte biografie in enkele woorden.',
140 'entree_breve_publiee' => 'Dient dit bericht te worden gepubliceerd ?',
141 'entree_chemin_acces' => '<b>Invullen</b> van de toegangscode:',
142 'entree_cle_pgp' => 'Je PGP-sleutel',
143 'entree_contenu_rubrique' => '(Inhoud van de rubriek in enkele woorden)',
144 'entree_description_site' => 'Site beschrijving',
145 'entree_identifiants_connexion' => 'Je verbindingsgegevens...',
146 'entree_informations_connexion_ldap' => 'Vul hier de gegevens in om verbinding te maken met het LDAP adresboek.
147 Deze gegevens kan je bekomen bij de systeem- of netwerkbeheerder.',
148 'entree_infos_perso' => 'Wie ben je ?',
149 'entree_interieur_rubrique' => 'In de rubriek:',
150 'entree_liens_sites' => '<b>Hypertext link</b> (verwijzing, te bezoeken website ...)',
151 'entree_login' => 'Je login',
152 'entree_login_connexion_1' => 'De login voor de verbinding',
153 'entree_login_connexion_2' => '(Komt soms overeen met je FTP-loginnaam; soms wordt dit niet ingevuld)',
154 'entree_login_ldap' => 'Eerste LDAP-login',
155 'entree_mot_passe' => 'Je paswoord',
156 'entree_mot_passe_1' => 'Paswoord voor deze verbinding ',
157 'entree_mot_passe_2' => '(Komt vaak overeen met je paswoord voor FTP-toegang; soms kan je dit ook blanco laten)',
158 'entree_nom_fichier' => 'Vul hier de naam in van het betand @texte_compresse@:',
159 'entree_nom_pseudo' => 'je naam of bijnaam',
160 'entree_nom_pseudo_1' => '(je naam of bijnaam)',
161 'entree_nom_site' => 'je websitename',
162 'entree_nouveau_passe' => 'nieuw paswoord',
163 'entree_passe_ldap' => 'Paswoord',
164 'entree_port_annuaire' => 'Het poortnummer van het adresboek',
165 'entree_signature' => 'Handtekening',
166 'entree_texte_breve' => 'Tekst van het bericht',
167 'entree_titre_obligatoire' => '<b>Titel</b> [verplicht]<br />',
168 'entree_url' => 'Je website-adres (URL)',
169 'erreur_plugin_fichier_absent' => 'Bestand ontbreekt',
170 'erreur_plugin_fichier_def_absent' => 'Definitiebestand ontbreekt',
171 'erreur_plugin_nom_fonction_interdit' => 'Functienaam verboden',
172 'erreur_plugin_nom_manquant' => 'Naam van de ontbrekende plugin',
173 'erreur_plugin_prefix_manquant' => '<NEW>Espace de nommage du plugin non d&eacute;fini',
174 'erreur_plugin_tag_plugin_absent' => '&lt;plugin&gt; ontbreekt in het definitiebestand',
175 'erreur_plugin_version_manquant' => 'Versie van de ontbrekende plugin',
176
177
178 // I
179 'ical_info1' => 'Deze pagina toont de verschillende wijzen waarop je contact kan houden met het gebeuren van deze website.',
180 'ical_info2' => 'Voor meer info over de verschillende manieren kan je <a href="http://www.spip.net/fr_suivi">de documentatie van SPIP</a> raadplegen.',
181 'ical_info_calendrier' => 'Twee kalenders zijn beschikbaar. De eerste geeft een overzicht van alle gepubliceerde artikels. De tweede bevat editoriale berichten en je meest recente priv&eacute;-berichten&nbsp;: deze tweede kalender is afgeschermd voor andere gebruikers door een persoonlijke sleutel die je op elk moment kan wijzigen door je paswoord te vernieuwen.',
182 'ical_methode_http' => 'Downloaden',
183 'ical_methode_webcal' => 'Synchronisatie (webcal://)',
184 'ical_texte_js' => 'Met een javascriptregel kan je op eenvoudige wijze de meest recente artikels van deze site weergeven op een andere site die je beheert.',
185 'ical_texte_prive' => 'Deze kalender is voor persoonlijk gebruik en houdt je op de hoogte van je eigen editoriale activiteit (taken en persoonlijke afspraken, voorgestelde artikels en nieuwsberichten...).',
186 'ical_texte_public' => 'Via deze kalender kan je de publieke activiteit van de site volgen (gepubliceerde artikels en berichten).',
187 'ical_texte_rss' => 'Je kan de nieuwe berichten van de site overnemen (syndiceren) op een andere site in eender welke bestandslezer via het formaat XML/RSS (Rich Site Summary). Dit is hetzelfde formaat dat SPIP toelaat nieuws over te nemen van andere sites die een uitwisselbaar formaat hanteren (gesyndiceerde sites).',
188 'ical_titre_js' => 'Javascript',
189 'ical_titre_mailing' => 'Mailinglijst',
190 'ical_titre_rss' => 'Syndicatiebestanden',
191 'icone_activer_cookie' => 'De toegangskoekie activeren',
192 'icone_admin_plugin' => 'Plugin beheer',
193 'icone_afficher_auteurs' => 'Auteurs tonen',
194 'icone_afficher_visiteurs' => 'Bezoekers tonen',
195 'icone_arret_discussion' => 'Niet langer deelnemen aan deze discussie',
196 'icone_calendrier' => 'Kalender',
197 'icone_creation_groupe_mots' => 'Een nieuwe groep van trefwoorden aanmaken',
198 'icone_creation_mots_cles' => 'Een nieuw trefwoord aanmaken',
199 'icone_creer_auteur' => 'Een nieuwe auteur aanmaken en koppelen aan dit artikel',
200 'icone_creer_rubrique_2' => 'Een nieuwe rubriek aanmaken',
201 'icone_ecrire_nouvel_article' => 'De berichten van deze rubriek',
202 'icone_envoyer_message' => 'Bericht verzenden',
203 'icone_evolution_visites' => 'Evolutie van de bezoeken<br />@visites@ bezoeken',
204 'icone_modif_groupe_mots' => 'Deze groep van trefwoorden wijzigen',
205 'icone_modifier_article' => 'Dit artikel wijzigen',
206 'icone_modifier_breve' => 'Dit bericht wijzigen',
207 'icone_modifier_message' => 'Bericht wijzigen',
208 'icone_modifier_rubrique' => 'Deze rubriek wijzigen',
209 'icone_modifier_site' => 'Deze site wijzigen',
210 'icone_poster_message' => 'Een bericht versturen',
211 'icone_publier_breve' => 'Dit nieuwsbericht publiceren',
212 'icone_referencer_nouveau_site' => 'Een nieuwe site koppelen',
213 'icone_refuser_breve' => 'Dit nieuwsbericht weigeren',
214 'icone_retour' => 'Terug',
215 'icone_retour_article' => 'Terug naar artikel',
216 'icone_suivi_forum' => 'Opvolging van het publieke forum: @nb_forums@&nbsp;bijdrage(n)',
217 'icone_supprimer_cookie' => 'De toegangskoekie verwijderen',
218 'icone_supprimer_groupe_mots' => 'Deze groep wissen',
219 'icone_supprimer_rubrique' => 'Deze rubriek wissen',
220 'icone_supprimer_signature' => 'Deze naam wissen',
221 'icone_valider_signature' => 'Deze naam goedkeuren',
222 'icone_voir_sites_references' => 'Gekoppelde sites zien',
223 'icone_voir_tous_mots_cles' => 'Alle trefwoorden bekijken',
224 'image_administrer_rubrique' => 'Je kan deze rubriek beheren',
225 'info_1_article' => '1 artikel',
226 'info_1_breve' => '1 bericht',
227 'info_1_site' => '1 site',
228 'info_activer_cookie' => 'Je kan een <b>toegangskoekie</b> activeren, waardoor je makkelijk kan wisselen
229 tussen de het publieke en het private deel van de website.',
230 'info_activer_forum_public' => '<i>Om de forums te activeren, dien je een standaardinstelling voor het
231 modereren te kiezen :</i>',
232 'info_admin_gere_rubriques' => 'Deze auteur beheert de volgende rubrieken :',
233 'info_admin_gere_toutes_rubriques' => 'Deze auteur beheert<b>alle rubrieken</b>.',
234 'info_administrateur' => 'Beheerder',
235 'info_administrateur_1' => 'Beheerder',
236 'info_administrateur_2' => 'van de website (<i>voorzichtig gebruiken</i>)',
237 'info_administrateur_site_01' => 'Als je beheerder bent van deze site, gelieve',
238 'info_administrateur_site_02' => 'deze koppeling aan te klikken',
239 'info_administrateurs' => 'Beheerders',
240 'info_administrer_rubrique' => 'Je kan deze rubriek beheren',
241 'info_adresse' => 'aan/naar het adres:',
242 'info_adresse_email' => 'E-MAIL ADRES:',
243 'info_adresse_url' => 'Adres (URL) van de website',
244 'info_afficher_visites' => 'Toon het aantal bezoeken voor:',
245 'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Bezoekers tonen voor <b>de meest bezochte artikels sinds het begin:</b>',
246 'info_aide_en_ligne' => 'ONLINE HELP VAN SPIP',
247 'info_ajout_image' => 'Als je afbeeldingen als bijlage aan een document toevoegt,
248 kan SPIP hiervan automatisch miniaturen aanmaken.
249 Hierdoor kan je bvb. automatisch een fotogalerij of portfolio aanmaken.
250 ',
251 'info_ajout_participant' => 'De volgende deelnemer is toegevoegd:',
252 'info_ajouter_rubrique' => 'Een nieuwe rubriek toevoegen om te beheren:',
253 'info_annonce_nouveautes' => 'Aankondiging van nieuwigheden',
254 'info_anterieur' => 'vorige',
255 'info_appliquer_choix_moderation' => 'Pas deze moderatievorm toe ::',
256 'info_article' => 'artikel',
257 'info_article_2' => 'artikels',
258 'info_article_a_paraitre' => 'Te publiceren artikels met postdatering',
259 'info_articles_02' => 'artikels',
260 'info_articles_2' => 'Artikels',
261 'info_articles_auteur' => 'Artikels van deze auteur',
262 'info_articles_lies_mot' => 'Artikels gekoppeld aan dit trefwoord',
263 'info_articles_trouves' => 'Gevonden artikels',
264 'info_articles_trouves_dans_texte' => 'Gevonden artikels (in de tekst)',
265 'info_attente_validation' => 'Je artikels die op goedkeuring wachten',
266 'info_aujourdhui' => 'vandaag:',
267 'info_auteur_message' => 'AUTEUR VAN HET BERICHT:',
268 'info_auteurs' => 'De auteurs',
269 'info_auteurs_par_tri' => 'Auteur@partri@',
270 'info_auteurs_trouves' => 'Gevonden auteurs',
271 'info_authentification_externe' => 'Externe authenticatie',
272 'info_avertissement' => 'Waarschuwing',
273 'info_base_installee' => 'De structuur van je databank is ge&iuml;nstalleerd.',
274 'info_base_restauration' => 'De databank wordt hersteld.',
275 'info_bloquer' => 'blokkeren',
276 'info_breves' => 'Werkt je website met het systeem van berichten?',
277 'info_breves_03' => 'nieuwsberichten',
278 'info_breves_liees_mot' => 'Berichten gekoppeld aan dit trefwoord',
279 'info_breves_touvees' => 'Gevonden berichten',
280 'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Gevonden berichten (in de tekst)',
281 'info_changer_nom_groupe' => 'De naam van deze groep veranderen:',
282 'info_chapeau' => 'Kop',
283 'info_chapeau_2' => 'Kop&nbsp;:',
284 'info_chemin_acces_1' => 'Opties : <b>Toegang tot het adresboek</b>',
285 'info_chemin_acces_2' => 'Je dient de toegang tot de gegevens uit het adresboek in te stellen. Zonder deze instellingen is het ONmogelijk de gebruikersprofielen in dit adresboek te lezen.',
286 'info_chemin_acces_annuaire' => 'Opties : <b>Toegang tot het adresboek',
287 'info_choix_base' => 'Derde stap:',
288 'info_classement_1' => '<sup>ste</sup> op @liste@',
289 'info_classement_2' => '<sup>de</sup> @liste@',
290 'info_code_acces' => 'Vergeet je eigen toegangscode niet!',
291 'info_comment_lire_tableau' => 'Hoe lees je deze tabel',
292 'info_config_suivi' => 'Wanneer dit adres van een rondzendlijst is, kan je hieronder het adres opgeven waarlangs deelnemers van de site zich kunnen inschrijven. Dit adres kan een URL zijn (bvb. het webadres voor het inschrijving op de mailinglist), of een e-mailadres met een onderwerp (bvb. <tt>@adresse_suivi@?subject=subscribe</tt>):',
293 'info_config_suivi_explication' => 'Je kan je op de mailinglijst van deze site inschrijven. Je zal dan via e-mail een aankondiging ontvangen van artikels en nieuwsberichten die voor publicatie werden voorgesteld.',
294 'info_confirmer_passe' => 'Bevestig het nieuwe paswoord :',
295 'info_connexion_base' => 'Tweede stap : <b>Poging tot verbinding met de gegevensbank</b>',
296 'info_connexion_ldap_ok' => 'De LDAP-verbinding is gelukt.</b><p /> Je kan de volgende stap zetten.',
297 'info_connexion_mysql' => 'Eerste stap : <b>Je MySQL-verbinding</b>',
298 'info_connexion_ok' => 'De verbinding is geslaagd.',
299 'info_contact' => 'Contact',
300 'info_contenu_articles' => 'Inhoud van de artikels',
301 'info_creation_mots_cles' => 'Cre&euml;er en configureer hier de trefwoorden van de site',
302 'info_creation_paragraphe' => '(Om een nieuwe paragraaf aan te maken, laat je gewoon enkele lijnen blanco.)',
303 'info_creation_rubrique' => 'Om artikels te kunnen schrijven,<br /> dien je minstens &eacute;&eacute;n rubriek aan te maken.<br />',
304 'info_creation_tables' => 'Stap 4 : <b>maken van tabellen in de databank</b>',
305 'info_creer_base' => '<b>Cre&euml;ren</b> een nieuw gegevensbank:',
306 'info_dans_groupe' => 'In de groep:',
307 'info_dans_rubrique' => 'In de rubriek:',
308 'info_date_publication_anterieure' => 'Datum van eerdere redactie :',
309 'info_date_referencement' => 'DATUM VAN DE KOPPELING VAN DEZE SITE:',
310 'info_delet_mots_cles' => 'Je hebt gevraagd het trefwoord
311 <b>@titre_mot@</b> (@type_mot@) te verwijderen. Dit trefwoord is gekoppeld aan
312 <b>@texte_lie@</b>, je dient je beslissing te bevestigen:',
313 'info_derniere_etape' => 'Laatste stap : <b>Gedaan !',
314 'info_derniere_syndication' => 'De laatste syndicatie van deze site heeft plaatsgevonden op ',
315 'info_derniers_articles_publies' => 'Je meest recente online artikels',
316 'info_desactiver_forum_public' => 'Het gebruik van de publieke forums desactiveren.
317 De publieke forums kunnen per artikel toegestaan worden
318 ;Ze worden niet toegestaan op de rubrieken en berichten, enz.',
319 'info_desactiver_messagerie_personnelle' => 'Je kan het interne berichtensysteem op deze site aan- of uitzetten.',
320 'info_descriptif' => 'Beschrijving:',
321 'info_discussion_cours' => 'Lopende discussies',
322 'info_ecrire_article' => 'Alvorens een artikel te kunnen schrijven, dien je minimaal &eacute;&eacute;n rubriek aanmaken.',
323 'info_email_envoi' => 'Verzendadres (optioneel)',
324 'info_email_envoi_txt' => 'Geef hieronder het adres op dat gebruikt wordt voor het versturen van e-mails. (Standaard wordt het adres van de bestemmeling als verzendadres gebruikt.)&nbsp;:',
325 'info_email_webmestre' => 'E-mailadres van de webmaster (optioneel)',
326 'info_entrer_code_alphabet' => 'Vul de alfabetcode in die je wil gebruiken:',
327 'info_envoi_email_automatique' => 'Automatisch verzenden van e-mails',
328 'info_envoi_forum' => 'Versturen van de forums aan de auteurs van de artikels',
329 'info_envoyer_maintenant' => 'Nu versturen',
330 'info_erreur_restauration' => 'Herstelfout : onbestaande map.',
331 'info_etape_suivante' => 'Naar de volgende stap ',
332 'info_etape_suivante_1' => 'Je kan de volgende stap zetten.',
333 'info_etape_suivante_2' => 'Je kan de volgende stap zetten.',
334 'info_exportation_base' => 'Uitvoer van de databank naar @archive@',
335 'info_facilite_suivi_activite' => 'Om de opvolging en redactie van artikels te
336 vergemakkelijken, kan SPIP mails versturen -bijvoorbeeld naar een mailinglist van redacteurs-
337 met de aankondiging van vragen voor publicatie of goedgekeurde publicaties.',
338 'info_fichiers_authent' => 'Verificatiebestand ".htpasswd"',
339 'info_fonctionnement_forum' => 'Werking van het forum:',
340 'info_forum_administrateur' => 'Forum van de beheerders',
341 'info_forum_interne' => 'intern forum',
342 'info_forum_ouvert' => 'Een forum in het private deel van de site is toegankelijk
343 voor alle geregistreerde redacteurs. Hieronder kan je een
344 extra forum aanmaken dat alleen bestemd is voor de beheerders.',
345 'info_forum_statistiques' => 'Statistieken van de bezoeken',
346 'info_forums_abo_invites' => 'Je site bevat forums met abonnement; bezoekers worden dus op de publieke site verzocht zich in te schrijven.',
347 'info_gauche_admin_effacer' => '<b>Deze pagina is enkel toegankelijk voor beheerders van de site.</b><p /> Ze geeft toegang tot verschillende onderhoudstaken. Voor sommige taken is een afzonderlijke aanmelding tot de site via FTP vereist.',
348 'info_gauche_admin_tech' => '<b>Deze pagina is enkel toegankelijk voor beheerders van de site.</b><p /> Ze geeft toegang tot allerlei technische onderhoudstaken.
349 Voor het uitvoeren van sommige taken zijn een afzonderlijke aanmelding en toegang tot je site via FTP nodig.',
350 'info_gauche_admin_vider' => '<b>Deze pagina is enkel toegankelijk voor beheerders van de site.</b><p /> Ze geeft toegang tot allerlei technische onderhoudstaken.
351 Voor het uitvoeren van sommige taken zijn een afzonderlijke aanmelding en toegang tot je site via FTP vereist.',
352 'info_gauche_auteurs' => 'Je vindt hier alle auteurs van de site.
353 Hun status is te herkennen aan de kleur van het icoontje (beheerder = groen; redacteur = geel).',
354 'info_gauche_auteurs_exterieurs' => 'Externe auteurs, zonder toegang tot de site, zijn aangeduid met een blauw icoontje;
355 Gewiste auteurs hebben een vuilnisbakje naast hun naam staan.',
356 'info_gauche_messagerie' => 'Het berichtensysteem laat toe om berichten uit te wisselen tussen redacteurs, memo\'s (voor persoonlijk gebruik) te bewaren of aankondigingen te tonen op de beginpagina van de priv&eacute;-ruimte (als je beheerder bent).',
357 'info_gauche_numero_auteur' => 'NUMMER AUTEUR',
358 'info_gauche_numero_breve' => 'NUMMER BERICHT',
359 'info_gauche_statistiques_referers' => 'Deze pagina toont een lijst met <i>referers</i>, tw. sites die een koppeling bevatten naar je eigen site, enkel voor vandaag en gisteren: de lijst wordt elke 24 uur opnieuw aangemaakt.',
360 'info_gauche_suivi_forum' => 'De pagina voor <i>opvolging van de forums</i> is een plek voor beheer van je site (en dus niet voor discussie of redactie). Alle bijdragen aan het publieke forum aansluitend op 1 artikel worden getoond en kan je hier beheren.',
361 'info_gauche_suivi_forum_2' => 'De pagina voor <i>opvolging van de forums</i> is een plek voor beheer van je site (en dus niet voor discussie of redactie). Alle bijdragen aan de forums -zowel de publieke als de private- worden getoond en kan je hier beheren.',
362 'info_gauche_visiteurs_enregistres' => 'Hier zal je de geregistreerde bezoekers van de
363 publieke site vinden (forums met inschrijving).',
364 'info_generation_miniatures_images' => 'Aanmaak van de miniatuurafbeeldingen',
365 'info_gerer_trad' => 'De koppelingen voor vertaling beheren ?',
366 'info_groupe_important' => 'Belangrijke groep',
367 'info_hebergeur_desactiver_envoi_email' => 'Sommige hostingbedrijven staan het automatisch versturen van e-mails door hun servers niet toe. In dat geval zullen de volgende functionaliteiten van SPIP niet werken.',
368 'info_hier' => 'gisteren:',
369 'info_historique' => 'Revisies&nbsp;:',
370 'info_historique_activer' => 'Activeren van het opvolgen van de revisies',
371 'info_historique_affiche' => 'Deze versie weergeven',
372 'info_historique_comparaison' => 'vergelijking',
373 'info_historique_desactiver' => 'Desactiveren van het opvolgen van de revisies',
374 'info_historique_lien' => 'De geschiedenis van de wijzigingen weergeven',
375 'info_historique_texte' => 'Met de opvolging van de revisies is het mogelijk de geschiedenis van alle wijzigingen aan een artikel bij te houden, en de verschillende tussen opeenvolgende versies weer te geven.',
376 'info_historique_titre' => 'Opvolging van de revisies',
377 'info_identification_publique' => 'Je publieke identiteit...',
378 'info_image_process' => 'Kies de beste methode om een miniatuurafbeelding te maken door op de bijhorende afbeelding te klikken.',
379 'info_image_process2' => '<b>N.B.</b> <i>Wanneer geen enkel beeld wordt getoond, betekent dit dat de server van je website niet is ingesteld om deze tools te gebruiken. Als je van deze functies gebruik wil maken, dien je de technische verantwoordelijke van de server te contacteren en te vragen naar &laquo;GD&raquo; of &laquo;Imagick&raquo; extensies.</i>',
380 'info_images_auto' => 'Beelden automatisch berekend',
381 'info_informations_personnelles' => 'Vijfde stap : <b>Persoonlijke gegevnes</b>',
382 'info_inscription_automatique' => 'Automatische inschrijving van nieuwe redacteurs',
383 'info_jeu_caractere' => 'Tekenset van de site',
384 'info_jours' => 'dagen',
385 'info_laisser_champs_vides' => 'velden leeglaten)',
386 'info_langues' => 'Talen van de site',
387 'info_ldap_ok' => 'De LDAP-autentificatie is ge&iuml;nstalleerd',
388 'info_lien_hypertexte' => 'Hypertekst koppeling :',
389 'info_liens_syndiques_1' => 'gesyndiceerde koppelingen',
390 'info_liens_syndiques_2' => 'wachten op goedkeuring.',
391 'info_liens_syndiques_3' => 'forums',
392 'info_liens_syndiques_4' => 'zijn',
393 'info_liens_syndiques_5' => 'forum',
394 'info_liens_syndiques_6' => 'is',
395 'info_liens_syndiques_7' => 'nog niet goedgekeurd',
396 'info_liste_redacteurs_connectes' => 'Lijst met online redacteuren',
397 'info_login_existant' => 'Deze login is reeds in gebruik',
398 'info_login_trop_court' => 'Login te kort.',
399 'info_maximum' => 'maximum:',
400 'info_meme_rubrique' => 'In dezelfde rubriek',
401 'info_message' => 'Bericht van',
402 'info_message_efface' => 'GEWIST BERICHT',
403 'info_message_en_redaction' => 'Je berichten in redactie',
404 'info_message_technique' => 'Technisch bericht :',
405 'info_messagerie_interne' => 'Intern berichtensysteem',
406 'info_mise_a_niveau_base' => 'update van je MySQL-databank',
407 'info_mise_a_niveau_base_2' => '{{Opgelet!}} Je hebt een SPIP-versie ge&iuml;nstalleerd
408 die {ouder} is dan diegene die zich eerder op deze
409 site bevond.: je databank loopt hierdoor het risico
410 beschadigd te worden waardoor je site niet meer zal
411 functioneren.<br />{{Herinstalleer de SPIP-bestanden.}}',
412 'info_mode_fonctionnement_defaut_forum_public' => 'Standaardwerkwijze van de publieke forums',
413 'info_modifier_breve' => 'Bericht wijzigen :',
414 'info_modifier_rubrique' => 'De rubriek wijzigen:',
415 'info_modifier_titre' => 'Wijzigen : @titre@',
416 'info_mon_site_spip' => 'Mijn SPIP-site',
417 'info_mot_sans_groupe' => '(Woorden zonder groep...)',
418 'info_moteur_recherche' => 'Ge&iuml;ntegreerde zoekmachine',
419 'info_mots_cles' => 'Trefwoorden',
420 'info_mots_cles_association' => 'Trefwoorden uit deze groep kunnen verbonden worden met:',
421 'info_moyenne' => 'gemiddeld:',
422 'info_multi_articles' => 'Taalmenu voor artikels instellen?',
423 'info_multi_cet_article' => 'Gebruikte taal in dit artikel is:',
424 'info_multi_langues_choisies' => 'Kies hierna welke talen ter beschikking staan van de redacteurs van je site.
425 Talen die al worden gebruikt (vooraan in de lijst getoond) kunnen niet geschrapt worden.
426 ',
427 'info_multi_rubriques' => 'Taalmenu toepassen op de rubrieken?',
428 'info_multi_secteurs' => '... enkel voor de rubrieken in de hoofdmap?',
429 'info_nom' => 'Naam',
430 'info_nom_destinataire' => 'Naam van de bestemmeling',
431 'info_nom_site' => 'naam van je site',
432 'info_nom_site_2' => '<b>Naam van de website</b> [verplicht]',
433 'info_nombre_articles' => '@nb_articles@ artikels,',
434 'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ berichten,',
435 'info_nombre_partcipants' => 'DEELNEMERS AAN DE DISCUSSIE :',
436 'info_nombre_rubriques' => '@nb_rubriques@ rubrieken, ',
437 'info_nombre_sites' => '@nb_sites@ sites,',
438 'info_non_deplacer' => 'Niet verplaatsen...',
439 'info_non_envoi_annonce_dernieres_nouveautes' => 'SPIP kan regelmatig een bericht versturen om de laatste nieuwigheden van de site te melden
440 (recent gepubliceerde artikels en berichten).',
441 'info_non_envoi_liste_nouveautes' => 'De lijst met nieuwigheden niet versturen',
442 'info_non_modifiable' => 'kan niet gewijzigd worden',
443 'info_non_suppression_mot_cle' => 'Ik wil dit trefwoord niet verwijderen.',
444 'info_notes' => 'Opmerkingen',
445 'info_nouveaux_message' => 'Nieuwe berichten',
446 'info_nouvel_article' => 'Nieuw artikel',
447 'info_nouvelle_traduction' => 'Nieuwe vertaling&nbsp;:',
448 'info_numero_article' => 'ARTIKEL NUMMER:',
449 'info_obligatoire_02' => '[Verplicht]',
450 'info_option_accepter_visiteurs' => 'Inschrijving van bezoekers van de publieke site aanvaarden',
451 'info_option_email' => 'Wanneer een bezoeker van de site een bericht post in het forum over een bepaald artikel, kan de auteur van dat artikel via e-mail verwittigd worden. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken?',
452 'info_option_faire_suivre' => 'Berichten van het forum bezorgen aan de auteurs van de artikels',
453 'info_option_ne_pas_accepter_visiteurs' => 'Inschrijving van bezoekers weigeren',
454 'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Berichten uit de forums niet laten opvolgen',
455 'info_options_avancees' => 'GEAVANCEERDE OPTIES',
456 'info_ortho_activer' => 'Spellingcontrole inschakelen',
457 'info_ortho_desactiver' => 'Spellingcontrole uitschakelen',
458 'info_ou' => 'of...',
459 'info_oui_suppression_mot_cle' => 'Ik wil dit trefwoord definitief verwijderen.',
460 'info_page_interdite' => 'Verboden pagina',
461 'info_par_nombre_article' => '(volgens aantal artikels)',
462 'info_pas_de_forum' => 'geen forum',
463 'info_passe_trop_court' => 'Paswoord te kort.',
464 'info_passes_identiques' => 'Beide paswoorden zijn niet identiek.',
465 'info_pense_bete_ancien' => 'Voorbije memos',
466 'info_plus_cinq_car' => 'Meer dan 5 karakters',
467 'info_plus_cinq_car_2' => '(Meer dan 5 karakters)',
468 'info_plus_trois_car' => '(Meer dan 3 karakters)',
469 'info_popularite' => 'populariteit:&nbsp;@popularite@; bezoeken:&nbsp;@visites@',
470 'info_popularite_2' => 'populariteit van de site:',
471 'info_popularite_3' => 'populariteit:&nbsp;@popularite@; bezoeken:&nbsp;@visites@',
472 'info_popularite_4' => 'populariteit:&nbsp;@popularite@; bezoeken:&nbsp;@visites@',
473 'info_post_scriptum' => 'Post-Scriptum',
474 'info_post_scriptum_2' => 'Post-scriptum :',
475 'info_pour' => 'voor',
476 'info_preview_admin' => 'Enkel beheerders kunnen de site in preview zien',
477 'info_preview_comite' => 'Alle redacteurs kunnen de site in preview zien',
478 'info_preview_desactive' => 'Preview van de site is uitgeschakeld',
479 'info_preview_texte' => 'Nu is het ook mogelijk om de site in preview mode te zien, alsof alle artikels en berichten (indien ze tenminste werden &laquo;&nbsp;voorgesteld voor publicatie&nbsp;&raquo;) ook echt waren gepubliceerd.Dient deze mogelijkheid te worden voorzien voor de beheerders alleen, voor alle redacteurs of voor niemand&nbsp;?',
480 'info_principaux_correspondants' => 'Je belangrijkste correspondenten',
481 'info_procedez_par_etape' => 'volg stap voor stap',
482 'info_procedure_maj_version' => 'de procedure voor updaten die nodig is om de databank aan te passen
483 aan de nieuwe versie van SPIP.',
484 'info_ps' => 'N.B.',
485 'info_publier' => 'publiceren',
486 'info_publies' => 'Je gepubliceerde artikels',
487 'info_question_accepter_visiteurs' => 'Als de sjablonen van je site voorzien dat bezoekers zich kunnen registreren zonder toegang tot de priv&eacute;-ruimte, activeer dan de volgende optie&nbsp;:',
488 'info_question_gerer_statistiques' => 'Dient je site bezoekersstatiestieken aan te maken ?',
489 'info_question_inscription_nouveaux_redacteurs' => 'Aanvaard je inschrijvingen van nieuwe redacteurs vanop
490 de publieke site? Indien wel, dan kunnen bezoekers
491 zich via een geautomatiseerd formulier inschrijven en
492 toegang krijgen tot de priv&eacute;-ruimte om zelf artikels
493 voor te stellen.<blockquote><i>Bij inschrijving zal een
494 gebruiker een automatische e-mail ontvangen met daarin
495 de toeganscode voor de site. Sommige hostingproviders
496 blokkeren echter het versturen van e-mail vanaf hun
497 servers : in dat geval is een automatische inschrijving
498 niet mogelijk.',
499 'info_question_mots_cles' => 'Wil je gebruik maken van trefwoorden op je site?',
500 'info_question_proposer_site' => 'Wie kan referentiesites voorstellen?',
501 'info_question_utilisation_moteur_recherche' => 'Wil je gebruik maken van de geintegreerde zoekmachine van SPIP ?
502 (niet-activeren hiervan versnelt de werking van het systeem.)',
503 'info_qui_attribue_mot_cle' => 'De woorden uit deze groep kunnen toegekend worden door:',
504 'info_racine_site' => 'Begin van de site',
505 'info_recharger_page' => 'Gelieve deze pagina binnen enkele ogenblikken te herladen.',
506 'info_recherche_auteur_a_affiner' => 'Teveel resultaten voor "@cherche_auteur@" ; gelieve de zoekopdracht te verfijnen.',
507 'info_recherche_auteur_ok' => 'Meerdere redacteurs gevonden voor "@cherche_auteur@":',
508 'info_recherche_auteur_zero' => 'Geen resultaat voor &laquo;&nbsp;@cherche_auteur@&nbsp;&raquo;.',
509 'info_recommencer' => 'Proberd nog eens alstublieft.',
510 'info_redacteur_1' => 'Redacteur',
511 'info_redacteur_2' => 'met toegang tot de priv&eacute;-ruimte(<i>aanbevolen</i>)',
512 'info_redacteurs' => 'Redacteurs',
513 'info_redaction_en_cours' => 'IN REDACTIE',
514 'info_redirection' => 'Omleiding',
515 'info_referencer_doc_distant' => 'Naar een document op internet verwijzen&nbsp;:',
516 'info_refuses' => 'Uw geweigerde artikels',
517 'info_reglage_ldap' => 'Opties : <b>instellen van de LDAP-invoer</b>',
518 'info_renvoi_article' => '<b>Doorsturen.</b> Dit artikel verwijst naar de pagina :',
519 'info_reserve_admin' => 'Alleen beheerders kunnen dit adres wijzigen.',
520 'info_restauration_sauvegarde' => 'Terugzetten van de kopie @archive@',
521 'info_restreindre_rubrique' => 'Beheer tot deze rubriek beperken :',
522 'info_resultat_recherche' => 'onderzoek resultaats:',
523 'info_rubriques' => 'Rubrieken',
524 'info_rubriques_02' => 'Rubrieken',
525 'info_rubriques_liees_mot' => 'Rubrieken gekoppeld aan dit trefwoord',
526 'info_rubriques_trouvees' => 'Rubrieken vondeling',
527 'info_rubriques_trouvees_dans_texte' => 'Rubrieken vondeling (in tekst)',
528 'info_sans_titre' => 'Zonder titel',
529 'info_sauvegarde' => 'Backup',
530 'info_sauvegarde_articles' => 'Artikel redden',
531 'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Artikels van de referentiesites bewaren',
532 'info_sauvegarde_auteurs' => 'Backup de auteurs',
533 'info_sauvegarde_breves' => 'Backup de berichten',
534 'info_sauvegarde_documents' => 'Backup de dokumenten',
535 'info_sauvegarde_echouee' => 'Indien het maken van de reserverkopie mislukt is (&laquo;Maximum execution time exceeded&raquo;),',
536 'info_sauvegarde_forums' => 'Backup de forums',
537 'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Groepen trefwoorden bewaren',
538 'info_sauvegarde_messages' => 'Bewaar de berichten',
539 'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Trefwoorden bewaren',
540 'info_sauvegarde_petitions' => 'Petities bewaren',
541 'info_sauvegarde_refers' => 'Backup de referers',
542 'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Backup succes.',
543 'info_sauvegarde_reussi_02' => 'De databank werd bewaard in @archive@. Je kan ',
544 'info_sauvegarde_reussi_03' => 'terugkeren naar het beheer',
545 'info_sauvegarde_reussi_04' => 'op uw website.',
546 'info_sauvegarde_rubriques' => 'Backup rubrieken',
547 'info_sauvegarde_signatures' => 'De namen van de petitie bewaren',
548 'info_sauvegarde_sites_references' => 'De gekoppelde sites opslaan',
549 'info_sauvegarde_type_documents' => 'Types documenten opslaan',
550 'info_sauvegarde_visites' => 'Backup de bezoeken',
551 'info_selection_chemin_acces' => '<b>Selecteer</b> hierna de toegangswijze tot het jaarboek:',
552 'info_selection_un_seul_mot_cle' => 'Men kan slechts <b>&eacute;&eacute;n enkel trefwoord</b> tegelijk kiezen uit deze groep.',
553 'info_signatures' => 'namen',
554 'info_site' => 'Site',
555 'info_site_2' => 'site :',
556 'info_site_min' => 'site',
557 'info_site_propose' => 'Site voorgesteld op :',
558 'info_site_reference_2' => 'Gekoppelde site',
559 'info_site_syndique' => 'Gesyndiceerde site...',
560 'info_site_valider' => 'Goed te keuren sites',
561 'info_site_web' => 'WEBSITE :',
562 'info_sites' => 'sites',
563 'info_sites_lies_mot' => 'Referentiesites gekoppeld aan het trefwoord ',
564 'info_sites_proxy' => 'Een proxy gebruiken',
565 'info_sites_refuses' => 'De geweigerde websites',
566 'info_sites_trouves' => 'Sites zocht',
567 'info_sites_trouves_dans_texte' => 'Gevonden sites (in de tekst)',
568 'info_sous_titre' => 'Ondertitel:',
569 'info_statut_administrateur' => 'Administrator',
570 'info_statut_auteur' => 'Status van deze auteur :',
571 'info_statut_auteur_a_confirmer' => 'Inschrijving bevestigen',
572 'info_statut_auteur_autre' => 'Andere status&nbsp;:',
573 'info_statut_efface' => 'Uitgewist',
574 'info_statut_redacteur' => 'Redacteur',
575 'info_statut_site_1' => 'Deze site is:',
576 'info_statut_site_2' => 'Publicerd',
577 'info_statut_site_3' => 'Voorgesteld',
578 'info_statut_site_4' => 'Naar de vuilnisbak',
579 'info_statut_utilisateurs_1' => 'Standaardstatus voor de ingevoerde gebruikers',
580 'info_statut_utilisateurs_2' => 'Kies de status die de personen uit het LDAP-adressenboek toebediend krijgen als ze de eerste keer inloggen. Nadien kan je deze status van elke auteur altijd &eacute;&eacute;n per &eacute;&eacute;n wijzgen.',
581 'info_suivi_activite' => 'Vervolg van de editoriale activiteit',
582 'info_supprimer_mot' => 'dit&nbsp;woord&nbsp;verwijderen',
583 'info_surtitre' => 'Opschrift',
584 'info_syndication_integrale_1' => 'Uw site stelt syndicatiebestanden voor (zie &laquo;&nbsp;<a href="@url@">@titre@</a>&nbsp;&raquo;).',
585 'info_syndication_integrale_2' => 'Wil u integrale artikels doorgeven of enkel een samenvatting van enkele honderden karakters doorgeven&nbsp;?',
586 'info_taille_maximale_vignette' => 'Maximale grootte van de mini-afbeeldingen gemaakt door het systeem:',
587 'info_terminer_installation' => 'Je kan de standaardinstallatieprocedure nu be&euml;indigen.',
588 'info_texte' => 'Tekst',
589 'info_texte_explicatif' => 'Uitleg',
590 'info_texte_long' => '(de tekst is lang: hij zal bijgevolg in verschillende delen verschijnen die opnieuw bij elkaar worden gezet na goedkeuring van de tekst.)',
591 'info_texte_message' => 'Tekst van je bericht:',
592 'info_texte_message_02' => 'Tekst van het bericht',
593 'info_titre' => 'Titel:',
594 'info_titre_mot_cle' => 'Name of titel voor slautelwoord',
595 'info_total' => 'totaal :',
596 'info_tous_articles_en_redaction' => 'Alle artikels in redactie',
597 'info_tous_articles_presents' => 'Alle gepubliceerde artikels van deze rubriek',
598 'info_tous_les' => 'alle :',
599 'info_tous_redacteurs' => 'Berichten voor alle redacteurs',
600 'info_tout_site' => 'Volledige site',
601 'info_tout_site2' => 'Het artikel werd niet naar deze taal vertaald.',
602 'info_tout_site3' => 'Het artikel werd naar deze taal vertaald maar aan het bronartikel werden wijzigingen aangebracht. De vertaling dient geactualiseerd te worden.',
603 'info_tout_site4' => 'Het artikel is vertaald naar deze taal en de vertaling is geactualiseerd.',
604 'info_tout_site5' => 'Origineel artikel.',
605 'info_tout_site6' => '<b>Opgelet&nbsp;:</b> enkel de originele artikels worden getoond.
606 Vertalingen worden gelinkt aan het origineel,
607 een kleur geeft hun status aan&nbsp;:',
608 'info_travail_colaboratif' => 'Samenwerking voor de artikels',
609 'info_un_article' => 'een Artikel, ',
610 'info_un_mot' => 'Een enkel trefwoord',
611 'info_un_site' => 'een Website, ',
612 'info_une_breve' => 'een bericht',
613 'info_une_rubrique' => 'een Rubriek, ',
614 'info_une_rubrique_02' => '1 Rubriek',
615 'info_url' => 'URL&nbsp;:',
616 'info_url_site' => 'WEBSITE URL&nbsp;:',
617 'info_urlref' => 'Adres van de koppeling&nbsp;:',
618 'info_utilisation_spip' => 'Je kan het publicatiesysteem nu gebruiken...',
619 'info_visites_par_mois' => 'Tonen per maand :',
620 'info_visites_plus_populaires' => 'Toon de bezoeken voor <b>de meest populaire artikels</b> en voor <b>de laatst gepubliceerde artikels:</b>',
621 'info_visiteur_1' => 'Bezoeker',
622 'info_visiteur_2' => 'van de publieke site',
623 'info_visiteurs' => 'Bezoekers',
624 'info_visiteurs_02' => 'Bezoekers van de publieke site',
625 'install_echec_annonce' => 'De installatie zal wellicht mislukken of leiden tot een niet-werkende site...',
626 'install_extension_mbstring' => 'SPIP functioneert niet met &nbsp;:',
627 'install_extension_php_obligatoire' => 'SPIP heeft de php extensie nodig&nbsp;:',
628 'install_select_langue' => 'Kies een taal en klik vervolgens op de knop &laquo;volgende&raquo; om de installatie te beginnen.',
629 'intem_redacteur' => 'redacteur',
630 'item_accepter_inscriptions' => 'Inschrijvingen aanvaarden',
631 'item_activer_forum_administrateur' => 'Forum van beheerders activeren',
632 'item_activer_messages_avertissement' => 'Waarschuwingsberichten activeren',
633 'item_administrateur_2' => 'beheerder',
634 'item_afficher_calendrier' => 'Op de kalender tonen',
635 'item_ajout_mots_cles' => 'Gebruik van trefwoorden toestaan op de forums',
636 'item_autoriser_documents_joints' => 'Gebruik van bijlagen bij artikels toestaan',
637 'item_autoriser_documents_joints_rubriques' => 'Gebruik van bijlagen bij rubrieken toestaan',
638 'item_autoriser_syndication_integrale' => 'Volledige artikels verspreiden via syndicatie',
639 'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Gesyndiceerde koppelingen tegenhouden voor goedkeuring ',
640 'item_breve_refusee' => 'NEEN - Geweigerd nieuwsbericht',
641 'item_breve_validee' => 'JA - Goedgekeurd nieuwsbericht',
642 'item_choix_administrateurs' => 'de beheerders',
643 'item_choix_generation_miniature' => 'Automatisch aanmaken van verkleinde afbeeldingen.',
644 'item_choix_non_generation_miniature' => 'Geen verkleinde afbeeldingen aanmaken.',
645 'item_choix_redacteurs' => 'de redacteurs',
646 'item_choix_visiteurs' => 'bezoekers van de publieke site',
647 'item_creer_fichiers_authent' => 'de .htpasswd bestanden aanmaken',
648 'item_desactiver_forum_administrateur' => 'Forum van de beheerders desactiveren',
649 'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Een adresboek van de websites aanmaken',
650 'item_gerer_statistiques' => 'Statistieken aanmaken',
651 'item_limiter_recherche' => 'opzoeking beperken tot informatie van je eigen site',
652 'item_login' => 'Login',
653 'item_mots_cles_association_articles' => 'Het artikels',
654 'item_mots_cles_association_breves' => 'de bericht',
655 'item_mots_cles_association_rubriques' => 'van de rubrieken',
656 'item_mots_cles_association_sites' => 'van de gesyndiceerde of gerefereerde sites.',
657 'item_non' => 'Nee',
658 'item_non_accepter_inscriptions' => 'Geen inschrijvingen aanvaarden',
659 'item_non_activer_messages_avertissement' => 'Geen waarschuwingsberichten',
660 'item_non_afficher_calendrier' => 'Niet tonen op de kalender',
661 'item_non_ajout_mots_cles' => 'Gebruik van trefwoorden in de forums niet toestaan',
662 'item_non_autoriser_documents_joints' => 'Bijlagen bij artikels niet toestaan',
663 'item_non_autoriser_documents_joints_rubriques' => 'Bijlagen bij rubrieken niet toestaan',
664 'item_non_autoriser_syndication_integrale' => 'Enkel een samenvatting verspreiden',
665 'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Koppelingen komende van de syndicatie niet blokkeren',
666 'item_non_creer_fichiers_authent' => 'Deze bestanden niet aanmaken',
667 'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Adresboek van websites desactiveren',
668 'item_non_gerer_statistiques' => 'Geen statistieken aanmaken',
669 'item_non_limiter_recherche' => 'De zoekopdracht uitbreiden naar de inhoud van de gerefereerde sites',
670 'item_non_publier_articles' => 'Artikels niet vrijgeven voor de vastgelegde datum van publicatie',
671 'item_non_utiliser_breves' => 'Geen gebruik maken van nieuwsberichten',
672 'item_non_utiliser_config_groupe_mots_cles' => 'Geavanceerde configuratie van groepen trefwoorden niet gebruiken',
673 'item_non_utiliser_moteur_recherche' => 'Zoekmachine niet gebruiken',
674 'item_non_utiliser_mots_cles' => 'Trefwoorden niet gebruiken',
675 'item_non_utiliser_syndication' => 'Automatische syndicatie niet gebruiken',
676 'item_nouvel_auteur' => 'Nieuwe auteur',
677 'item_nouvelle_breve' => 'Nieuw bericht',
678 'item_nouvelle_rubrique' => 'Nieuw rubriek',
679 'item_oui' => 'Ja',
680 'item_publier_articles' => 'Artikels publiceren, welke ook hun publicatiedatum is.',
681 'item_reponse_article' => 'Antwoord von Artikel',
682 'item_utiliser_breves' => 'Nieuwsberichten gebruiken',
683 'item_utiliser_config_groupe_mots_cles' => 'Geavanceerde configuratie van groepen trefwoorden gebruiken',
684 'item_utiliser_moteur_recherche' => 'De zoekmachine gebruiken',
685 'item_utiliser_mots_cles' => 'Trefwoorden gebruiken',
686 'item_utiliser_syndication' => 'Automatische syndicatie gebruiken',
687 'item_visiteur' => 'bezoeker',
688
689
690 // J
691 'jour_non_connu_nc' => 'onbekend',
692
693
694 // L
695 'lien_ajout_destinataire' => 'Voeg deze bestemmeling toe',
696 'lien_ajouter_auteur' => 'Voeg deze auteur toe',
697 'lien_ajouter_participant' => 'Voeg nieuwe deelnemer toe',
698 'lien_email' => 'e-mail',
699 'lien_forum_public' => 'Beheer het publieke forum van dit artikel',
700 'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Update nu',
701 'lien_nom_site' => 'WEBSITENAME:',
702 'lien_nouvelle_recuperation' => 'Probeer de gegevens opnieuw te vinden',
703 'lien_reponse_article' => 'Beantwoord dit artikel',
704 'lien_reponse_breve' => 'Beantwoord dit nieuwsbericht',
705 'lien_reponse_breve_2' => 'Beantwoord dit nieuwsbericht',
706 'lien_reponse_rubrique' => 'Beantwoord deze rubriek',
707 'lien_reponse_site_reference' => 'Antwoord op gekoppelde site :',
708 'lien_retirer_auteur' => 'Auteur verwijderen',
709 'lien_retrait_particpant' => 'Deelnemer verwijderen',
710 'lien_site' => 'Site',
711 'lien_supprimer_rubrique' => 'Rubriek verwijderen',
712 'lien_tout_deplier' => 'Alles uitvouwen',
713 'lien_tout_replier' => 'Alles invouwen',
714 'lien_trier_nom' => 'Sorteer op naam',
715 'lien_trier_nombre_articles' => 'Sorteer op aantal artikels',
716 'lien_trier_statut' => 'Sorteer op status',
717 'lien_voir_en_ligne' => 'ONLINE BEKIJKEN:',
718 'logo_article' => 'LOGO VAN HET ARTIKEL',
719 'logo_auteur' => 'LOGO VAN DE AUTEUR',
720 'logo_breve' => 'LOGO VAN HET NIEUWSBERICHT',
721 'logo_mot_cle' => 'LOGO VAN HET TREFWOORD',
722 'logo_rubrique' => 'LOGO VAN DE RUBRIEK',
723 'logo_site' => 'LOGO VAN DE WEBSITE',
724 'logo_standard_rubrique' => 'STANDAARDLOGO VOOR RUBRIEKEN',
725 'logo_survol' => 'ZWEVEND LOGO',
726
727
728 // M
729 'menu_aide_installation_choix_base' => 'Databank kiezen',
730 'module_fichier_langue' => 'Taalbestand',
731 'module_raccourci' => 'Snelkoppeling',
732 'module_texte_affiche' => 'Weergegeven tekst',
733 'module_texte_explicatif' => 'Je kan de volgende snelkoppelingen invoegen in de sjablonen van je publieke site. Ze worden automatisch vertaald in de verschillende talen waarvoor een taalbestand is aangemaakt.',
734 'module_texte_traduction' => 'Het taalbestand &laquo;&nbsp;@module@&nbsp;&raquo; is beschikbaar in het&nbsp;:',
735 'mois_non_connu' => 'Onbekend',
736
737
738 // O
739 'onglet_repartition_actuelle' => 'nu',
740 'ortho_ajouter_ce_mot' => 'Dit woord aan het woordenboek toevoegen',
741 'ortho_aucune_suggestion' => 'Voor dit woord hebben we geen enkele suggestie gevonden.',
742 'ortho_avis_privacy' => 'Een spellingcontrole is toegevoegd aan SPIP. Vooraleer deze functie te activeren, raden we je aan de volgende paragraaf aandachtig te lezen&nbsp;:',
743 'ortho_avis_privacy2' => 'Tijdens het uitvoeren van een spellingcontrole zal de site de te controleren woordenlijst verzenden naar een van de externe &laquo;&nbsp;spellingservers&nbsp;&raquo; die door verschillende leden van de SPIP-gemeenschap ter beschikking gesteld worden. De woorden worden in willekeurige volgorde verstuurd, dit om een minimum aan geheimhouding te waarborgen. Indien uw gegevens vertrouwelijk zijn, activeer deze functie dan niet (en haal uw gegevens ook van het internet).',
744 'ortho_ce_mot_connu' => 'Dit woord staat in het woordenboek van de site.',
745 'ortho_dico_absent' => 'Voor deze taal werd geen woordenboek gevonden',
746 'ortho_mode_demploi' => 'Niet-herkende woorden zijn rood onderlijnd. Je kan een woord aanklikken om suggesties voor verbetering weer te geven.',
747 'ortho_mots_a_corriger' => 'te verbeteren woorden',
748 'ortho_orthographe' => 'Spelling',
749 'ortho_supprimer_ce_mot' => 'Dit woord uit het woordenboek verwijderen',
750 'ortho_trop_de_fautes' => 'Opgelet&nbsp;: uw tekst bevat veel schrijffouten. Correcties worden niet voorgesteld om het systeem niet te overbelasten.',
751 'ortho_verif_impossible' => 'Het systeem kan de schrijfwijze van deze tekst niet controleren.',
752 'ortho_verifier' => 'Schrijfwijze controleren',
753
754
755 // P
756 'plugin_etat_developpement' => 'in ontwikkeling',
757 'plugin_etat_experimental' => 'experimenteel',
758 'plugin_etat_stable' => 'stabiel',
759 'plugin_etat_test' => 'in test',
760 'plugins_liste' => 'Lijst van plugins',
761
762
763 // R
764 'repertoire_plugins' => 'Map&nbsp;:',
765
766
767 // S
768 'statut_admin_restreint' => '(beperkte toegang)',
769 'syndic_choix_moderation' => 'Wat te doen met volgende links afkomstig van deze site&nbsp;?',
770 'syndic_choix_oublier' => 'Wat te doen met links die niet langer voorkomen in het bestand voor syndicatie&nbsp;?',
771 'syndic_choix_resume' => 'Sommige sites verspreiden de volledige tekst van een artikel. Indien deze beschikbaar is, wil je hem dan ontvangen&nbsp;:',
772 'syndic_lien_obsolete' => 'obsoleet link',
773 'syndic_option_miroir' => 'automatisch blokkeren',
774 'syndic_option_oubli' => 'uitwissen (na @mois@&nbsp;maanden)',
775 'syndic_option_resume_non' => 'de volledige inhoud van de artikels (in HTML formaat)',
776 'syndic_option_resume_oui' => 'een eenvoudige samenvattig (tekstformaat)',
777 'syndic_options' => 'Syndicatie opties&nbsp;:',
778
779
780 // T
781 'taille_cache_image' => 'De beelden door SPIP automatisch aangemaakt (icoontjes van documenten, grafisch weergegeven titels, wiskundige functies in TeX formaat...) nemen in de map @dir@ een totale plaats in van @taille@.',
782 'taille_cache_infinie' => 'De site voorziet geen beperking in de grootte van de buffermap.',
783 'taille_cache_maxi' => 'SPIP probeert de omvang van de buffermap van de site te beperken tot ongeveer <b>@octets@</b> gegevens.',
784 'taille_cache_octets' => 'De grootte van de buffer bedraagt momenteel @octets@.',
785 'taille_cache_vide' => 'De buffer is leeg.',
786 'taille_repertoire_cache' => 'Grootte van het bufferbestand',
787 'text_article_propose_publication' => 'Artikel voorgelegd voor publicatie. Aarzel niet om je commentaar te geven via het forum dat bij het artikel is gevoegd (onderaan deze pagina).',
788 'texte_acces_ldap_anonyme_1' => 'Sommige LDAP-servers aanvaarden geen anonieme toegang. In zo\'n geval dien je &eacute;&eacute;n loginnaam op te geven om vervolgens informatie in het adressenboek te zoeken. In de meeste gevallen kan je de volgende velden echter leeg laten.',
789 'texte_admin_effacer_01' => 'Met dit commando vernietig je de <i>volledige</i> inhoud van de databank,
790 inbegrepen <i>alle</i> toegangsrechten voor redacteurs en beheerders. Nadat je dit uitgevoerd hebt, dien je de herinstallatie van SPIP te starten om een volledig nieuwe database aan te maken en toegangsrechten voor een eerste beheerder.',
791 'texte_admin_tech_01' => 'Deze optie laat je toe de inhoud van de databank te bewaren in een bestand dat bewaard zal worden in de map @dossier@. Vergeet ook niet de volledige map @img@ te bewaren. Zij bevat alle afbeeldingen en bijlagen bij de artikels en rubrieken.',
792 'texte_admin_tech_02' => 'Opgelet: deze reservekopie kan ENKEL worden teruggezet op een site met dezelfde SPIP-versie. Maak vooral de databank niet leeg in de hoop dat je ze kan terugzetten na het upgraden van SPIP... Voor meer info, kan je de <a href="http://www.spip.net/fr_article1489.html">de documentatie van SPIP</a> er op naslaan.',
793 'texte_admin_tech_03' => 'Je kan de reservekopie ook als een gecomprimeerd bestand opslaan, dit om de overzettijd van de server naar je computer sterk in te korten en om schijfruimte te besparen.',
794 'texte_adresse_annuaire_1' => '(Als de map is ge&iuml;nstalleerd is op dezelfde computer als je website, is het waarschijnlijk &laquo;localhost&raquo;.)',
795 'texte_ajout_auteur' => 'Deze auteuer is toegevoegd aan het artikel :',
796 'texte_annuaire_ldap_1' => 'Als je toegang hebt tot een LDAP-adresboek, kan je dit gebruiken om automatisch gebruikers in te voeren in SPIP.',
797 'texte_article_statut' => 'Dit artikel is:',
798 'texte_article_virtuel' => 'Virtual artikel',
799 'texte_article_virtuel_reference' => '<b>Virtueel artikel:</b> gekoppeld artikel in je SPIP site maar doorgestuurd naar een andere URL. Verwijder de URL om de doorverwijzing te stoppen.',
800 'texte_aucun_resultat_auteur' => 'Geen resultaat voor "@cherche_auteur@"',
801 'texte_auteur_messagerie' => 'Deze website kan een lijst met auteurs die op dat moment aangelogd zijn, tonen. Het is mogelijk om direkt berichten opsturen en ontvangen tussen de auteurs. Je kan kiezen om niet in deze lijst te verschijnen (je wordt dan &laquo;&nbsp;onzichtbaar&nbsp;&raquo; voor de andere gebruikers).',
802 'texte_auteur_messagerie_1' => 'Deze site biedt de mogelijkheid om berichten uit te wisselen en forums op te starten voor private discussies tussen de deelnemers van de site. Je kan kiezen om niet deel te nemen aan deze uitwisseling van informatie.',
803 'texte_auteurs' => 'DE AUTEURS',
804 'texte_breves' => 'Berichten zijn korte en eenvoudige teksten die je toelaten nieuws snel online te brengen, een persbericht op te stellen, een evenementenkalender te maken, ...',
805 'texte_choix_base_1' => 'Kies je databank :',
806 'texte_choix_base_2' => 'De MySQL server bevat meerdere databanken.',
807 'texte_choix_base_3' => '<b>Kies</b> hierna welke je is toegekend door je hostingbedrijf.',
808 'texte_commande_vider_tables_indexation' => 'Gebruik dit commando als je de tabellen met indices wil leegmaken die door de
809 zoekmachine van SPIP gebruikt worden. Zo kan je schijfruimte vrijmaken.',
810 'texte_comment_lire_tableau' => 'De plaats van het artikel,
811 in de rangschikking volgens populariteit, is in de marge
812 aangegeven; de populariteit(*) van het artikel en het
813 aantal bezoeken sinds het het begin van de site staan in
814 het vakje dat verschijnt als je met de muis over de
815 titel van het artikel komt.
816
817 (*) de populariteit van een artikel is een schatting van
818 het aantal bezoeken dat het artikel op een dag zal
819 krijgen als huidige ritme van raadpleging wordt
820 aangehouden.',
821 'texte_compresse_ou_non' => '(deze kan gecomprimeerd worden of niet)',
822 'texte_compte_element' => '@count@ element',
823 'texte_compte_elements' => '@count@ elements',
824 'texte_config_groupe_mots_cles' => 'Wil je de geavanceerde configuratie van trefwoorden
825 activeren ? Hiermee kan je bvb. een uniek trefwoord per
826 groep selecteren, aangeven dat een groep trefwoorden
827 belangrijk is ...',
828 'texte_connexion_mysql' => 'Raadpleeg de gegevens die je van je provider hebt gekregen: je zal er kunnen terugvinden of je provider MySQL ondersteunt, en wat de toegangscodes zijn om verbinding te maken met de MySQL-server.',
829 'texte_contenu_article' => '(Inhoud van het artikel in enkele woorden.)',
830 'texte_contenu_articles' => 'Naargelang de opmaak van je website kan je beslissen sommige elementen van artikels
831 wel of niet te gebruiken.
832 Duidt hieronder op de lijst de elementen aan die je wil gebruiken.',
833 'texte_crash_base' => 'Als je database gecrashed is,
834 kan je een automatisch herstel proberen.',
835 'texte_creer_rubrique' => 'Voor je een artikel kan schrijven,<br /> dien je een rubriek aan te maken.',
836 'texte_date_creation_article' => 'DATUM VAN AANMAKEN VAN HET ARTIKEL:',
837 'texte_date_publication_anterieure' => 'Datum van eerdere redactie&nbsp;:',
838 'texte_date_publication_anterieure_nonaffichee' => 'Verberg de datum van eerdere redactie.',
839 'texte_date_publication_article' => 'DATUM VAN ONLINE PUBLICATIE&nbsp;:',
840 'texte_descriptif_petition' => 'Beschrijving van de petitie.',
841 'texte_descriptif_rapide' => 'Korte beschrijving.',
842 'texte_documents_joints' => 'Je kan het toevoegen van documenten (teksten, afbeeldingen, multimedia, ...) bij artikels of rubrieken toelaten. De bijgevoegde bestanden
843 kunnen vervolgens gekoppeld worden in het
844 artikel of afzonderlijk getoond worden.<p />',
845 'texte_documents_joints_2' => 'Deze instelling verhindert de directe opname van beelden in artikels niet.',
846 'texte_effacer_base' => 'Verwijder de SPIP databank',
847 'texte_effacer_donnees_indexation' => 'Verwijder de ge&iuml;ndexeerde gegevens',
848 'texte_en_cours_validation' => 'De artikels en berichten hieronder werden voorgesteld voor publicatie. Aarzel niet om je mening te geven via de forums die er op volgen.',
849 'texte_enrichir_mise_a_jour' => 'De opmaak van een tekst kan gebeuren met behulp van de zogeheten &laquo;typografische snelkoppelingen&raquo;.',
850 'texte_fichier_authent' => '<b>Moet SPIP speciale <tt>.htpasswd</tt>
851 en <tt>.htpasswd-admin</tt> bestanden aanmaken in de map @dossier@ ?</b><p />
852 Deze bestanden zijn nuttig om de toegang tot andere delen
853 van je website (zoals een extern programma voor
854 statistieken, bijvoorbeeld) te beperken voor de auteurs en
855 beheerders.<p />
856 Als je dat soort externe programma\'s niet in gebruik
857 hebt, kan je optie op haar standaardwaarde (geen
858 bestanden aanmaken) laten staan.',
859 'texte_informations_personnelles_1' => 'Nu zal het systeem een persoonlijke toegang tot de site voor u cre&euml;ren.',
860 'texte_informations_personnelles_2' => '(Nota : als het herinstallatie betreft, en je toegangscode blijkt nog steeds te werken, kan je',
861 'texte_introductif_article' => '(Inleidende tekst op het artikel.)',
862 'texte_jeu_caractere' => 'Het is aan te raden op je site het universele alfabet (<tt>utf-8</tt>) te gebruiken&nbsp;:dit laat de weergave van teksten toe in alle talen en stelt geen compatibilieitsprobleemet de recente bladerprogramma\'s.',
863 'texte_jeu_caractere_2' => 'Opgelet : deze instelling zal teksten die reeds werden ingevoerd in de gegevensbank niet omzetten.',
864 'texte_jeu_caractere_3' => 'Je site is momenteel ge&iuml;nstalleerd in deze tekenset&nbsp;:',
865 'texte_jeu_caractere_4' => 'Indien dit niet overeenkomt met je werkelijke gegevens (bvb bij het terugzetten van je gegevensbank), of als je <em>deze site opstart</em> en met een andere tekenset van start wil gaan, gelieve deze dan hieronder aan te duiden&nbsp;:',
866 'texte_jeu_caractere_conversion' => 'Noot&nbsp;: je kan beslissen eens en voorgoed al je teksten van je site (artikels, berichten, forums, enz.) naar het <tt>utf-8</tt> alfabet om te zetten, door naar <a href="@url@">de pgaina voor omzetting naar utf-8</a> te gaan.',
867 'texte_lien_hypertexte' => '(Als je artikel handelt over iets dat op het web is gepubliceerd, of naar een internetpagina verwijst met meer informatie, gelieve dan hier de titel en de URL van deze pagina op te geven.)',
868 'texte_liens_sites_syndiques' => 'Koppelingen komende van gesyndiceerde sites kunnen op voorhand
869 geblokkeerd worden; de instelling
870 hieronder zegt wat de standaardinstelling is
871 voor gesyndiceerde sites als ze aangemaakt worden.
872 Het is vervolgens perfect mogelijk om elke koppeling
873 individueel te ontgrendelen, of om per site
874 te kiezen of je koppelingen wil blokkeren of niet.',
875 'texte_login_ldap_1' => '(Leeg laten voor een anonieme login, of een volledig pad invullen, bijvoorbeeld &laquo;<tt>uid=janssen, ou=users, dc=mijn-domein, dc=com</tt>&raquo;.)',
876 'texte_login_precaution' => 'Opgelet! Met deze login ben je momenteel aangemeld.
877 Gebruik dit formulier met de nodige voorzichtigheid...',
878 'texte_message_edit' => 'Opgelet: dit bericht kan door elke beheerder van de site gewijzigd worden en is zichtbaar voor elke redacteur. Maak enkel gebruik van deze aankondigingen om belangrijk nieuws in verband met de site kenbaar te maken.',
879 'texte_messages_publics' => 'Publieke berichten van dit artikel :',
880 'texte_mise_a_niveau_base_1' => 'Je hebt zonet de SPIP bestanden vernieuwd. Nu dien je
881 eveneens de databank te updaten.',
882 'texte_modifier_article' => 'Wijzigen artikel:',
883 'texte_moteur_recherche_active' => '<b>De zoekmotor is geactiveerd.</b> Voer deze taak uit als je een snelle herindexatie wil doorvoeren (na het terugzetten van een reservekopie bijvoorbeeld). Documenten die via de normale weg worden gewijzigd (vanaf de SPIP interface) worden automatisch geherindexeerd: deze taak is dus enkel nuttig in uitzonderlijke omstandigheden.',
884 'texte_moteur_recherche_non_active' => 'De zoekmachine is niet geactiveerd.',
885 'texte_mots_cles' => 'Met behulp van trefwoorden kan je thematische verbanden leggen tussen je artikels,
886 onafhankelijk van hun plaats in de rubrieken. Zo kan je
887 de navigatie op je site verbeteren maar ook de weergave
888 van artikels aanpassen aan de inhoud.',
889 'texte_mots_cles_dans_forum' => 'Wens je het gebruik van trefwoorden, te selecteren door de bezoekers, toe te laten op de forums van de publieke site? (Opgelet: deze optie is redelijk ingewikkeld om juist te gebruiken.)',
890 'texte_multilinguisme' => 'Als je graag artikels in verschillende talen zou willen beheren, met een complexe navigatie, kan je een taalkeuzemenu toevoegen bij de artikels en/of de rubrieken, i.f.v de organisatie van je site.',
891 'texte_multilinguisme_trad' => 'Je kan eveneens een systeem in werking stellen voor het beheer van koppelingen tussen de verschillende versies van een artikel.',
892 'texte_non_compresse' => '<i>niet gecomprimeerd</i> (de server ondersteunt deze functionaliteit niet)',
893 'texte_non_fonction_referencement' => 'Je kan kiezen om deze automatische functie uit te schakelen en zelf aangeven welke elementen je wil opnemen voor deze site.',
894 'texte_nouveau_message' => 'Nieuw bericht',
895 'texte_nouveau_mot' => 'Nieuw trefwoord',
896 'texte_nouvelle_version_spip_1' => 'Je hebt een nieuwe versie van SPIP ge&iuml;nstalleerd.',
897 'texte_nouvelle_version_spip_2' => 'Deze nieuwe SPIP-versie vereist een grondiger update dan gewoonlijk. Als je webmaster bent van deze site, verwijder dan het bestand @connect@ en herneem de installatie om de verbindingsgegevens met de databank te vernieuwen.<p /> (NB.&nbsp;: als je je verbindingsgegevens niet meer kent, kan je best eerst een blik werpen op het bestand @connect@ alvorens het te verwijderen...)',
898 'texte_operation_echec' => 'Ga terug naar de vorige pagina, selecteer een andere gegevensbank of maak een nieuwe aan. Kijk nog eens alle gegevens na die je van je provider hebt ontvangen.',
899 'texte_plus_trois_car' => 'meer dan 3 karakters',
900 'texte_plusieurs_articles' => 'Meerdere auteurs gevonden voor "@cherche_auteur@":',
901 'texte_port_annuaire' => '(De opgegeven standaardwaarde is meestal de juiste.)',
902 'texte_presente_plugin' => 'Deze pagina toont de lijst van beschikbare plugins op deze site. Je kan de nodige plugins activeren door het overeenkomstige vakje aan te kruisen.',
903 'texte_proposer_publication' => 'Als je artikel be&euml;indigd is, kan je de publicatie
904 ervan voorstellen.',
905 'texte_proxy' => 'In een aantal gevallen (intranet, beveiligd netwerk...),
906 kan het nodig zijn een <i>HTTP proxy</i> in te stellen
907 om gesyndiceerde sites te bereiken.
908 Als dit zo is, noteer dan hier het adres van de proxy,
909 in de vorm <tt><html>http://proxy:8080</html></tt>.
910 Meestal kan je dit vak echter leeg laten.',
911 'texte_publication_articles_post_dates' => 'Hoe dient SPIP zich op te stellen ten opzichte van artikels waarvan de
912 publicatiedatum is vastgelegd op een
913 toekomstige datum?',
914 'texte_rappel_selection_champs' => '[Vergeet niet de juiste keuze te maken voor dit veld.]',
915 'texte_recalcul_page' => 'Als je enkel
916 &eacute;&eacute;n pagina wil vernieuwen, doe dit dan op de publieke site en gebruik de knop &laquo; vernieuwen &raquo;.',
917 'texte_recapitiule_liste_documents' => 'Deze pagina herneemt de lijst met documenten die je bij de rubrieken hebt geplaatst. Om de informatie van een document te wijzigen, volg je de link naar de pagina van de rubriek.',
918 'texte_recuperer_base' => 'De databank herstellen',
919 'texte_reference_mais_redirige' => 'Gekoppeld artikel in je SPIP site, maar doorgestuurd naar een andere URL.',
920 'texte_referencement_automatique' => '<b>Automatisch koppelen van een site</b><br />Je kan snel een website koppelen door hieronder het internetadres (URL) op te geven, of het adres van een syndicatie bestand. SPIP zal automatisch alle info omtrent de site (titel, omschrijving,...) afhalen.',
921 'texte_requetes_echouent' => '<b>Wanneer MySQL verbindingen systematisch en zonder
922 aanwijsbare redenen mislukken is het mogelijk dat het
923 probleem bij de databank ligt. </b><p />
924 MySQL kan zelf een hersteloperatie uitvoeren op de
925 tabellen in de databank die mogelijk beschadigd kunnen
926 zijn. Je kan hier zo\'n hersteloperatie proberen. Als dit
927 mislukt, kopieer dan het foutbericht wat aanwijzingen
928 zal bevatten over de aard van het probleem...
929 Is het probleem niet opgelost, wend je dan tot je
930 hostingprovider.<p />',
931 'texte_restaurer_base' => 'De inhoud van de reservekopie van de databank terugzetten',
932 'texte_restaurer_sauvegarde' => 'Deze optie laat je toe een eerder genomen reservekopie van de databank
933 terug te plaatsen. Hiertoe dien je het bestand met de reservekopie
934 te plaatsen in de map @dossier@.
935 Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie: <b>alle wijzigingen, eventuele verliezen, zijn
936 onomkeerbaar.</b>',
937 'texte_sauvegarde' => 'Een reservekopie maken van de inhoud van de databank',
938 'texte_sauvegarde_base' => 'Reservekopie maken van de databank',
939 'texte_sauvegarde_compressee' => 'De reservekopie zal gemaakt worden in het niet-gecomprimeerde bestand @fichier@.',
940 'texte_selection_langue_principale' => 'Hieronder kan je de &laquo;basistaal&raquo; van de site kiezen. Deze keuze verplicht je - gelukkig! - niet om artikels in deze taal te schrijven maar laat wel toe om het volgende te bepalen:
941 <ul><li> het standaardformaat van de data op de publieke site;</li>
942 <li> de aard van de typografische motor die SPIP dient te gebruiken om teksten te tonen;</li>
943 <li> de taal die gebruikt moet worden op de formulieren van de publieke site;</li>
944 <li> de taal die standaard wordt voorgesteld in het private gedeelte.</li></ul>',
945 'texte_signification' => 'De donkere balkjes stellen alle samengetelde bezoeken weer (totaal van alle subrubrieken), de lichte balkjes het aantal bezoeken voor elke rubriek.',
946 'texte_sous_titre' => 'Ondertitel',
947 'texte_statistiques_visites' => '(donkere balkjes : zondag / donkere lijn : evolutie van het gemiddelde)',
948 'texte_statut_attente_validation' => 'wachten op goedkeuring',
949 'texte_statut_publies' => 'online geplaatst',
950 'texte_statut_refuses' => 'geweigerd',
951 'texte_suppression_fichiers' => 'Gebruik dit commando om alle bestanden uit de buffer (cache) te verwijderen.
952 Dit kan handig zijn als je veel pagina\'s hebt gewijzigd, de layout of de structuur van de site hebt veranderd.
953 De nieuwste pagina\'s worden dan getoond en de buffer wordt opnieuw opgebouwd.',
954 'texte_sur_titre' => 'opschrift',
955 'texte_syndication' => 'Het is mogelijk om van een site automatisch een lijst met
956 nieuws, als de website het toelaat, binnen te halen.
957 Hiervoor dien je de syndicatie (nieuwsovername) te
958 activeren. <blockquote><i>Sommige hostingproviders laten
959 dit niet toe; in dat geval kan je geen nieuwsovername
960 vanaf je site laten gebeuren.</i></blockquote>',
961 'texte_table_ok' => ': deze tabel is OK.',
962 'texte_tables_indexation_vides' => 'De indices van de zoekmachine zijn leeggemaakt.',
963 'texte_tentative_recuperation' => 'Poging tot herstel.',
964 'texte_tenter_reparation' => 'Poging tot herstel van de databank',
965 'texte_test_proxy' => 'Om de proxy te testen kan je hier het adres geven van de website die je wil bereiken.',
966 'texte_titre_02' => 'Titel :',
967 'texte_titre_obligatoire' => '<b>Titel</b> [verplicht]',
968 'texte_travail_article' => '@nom_auteur_modif@ heeft @date_diff@ minuten geleden aan dit artikel gewerkt',
969 'texte_travail_collaboratif' => 'Als het vaak gebeurt dat meerdere redacteurs
970 aan een en hetzelfde artikel werken, kan het systeem
971 wel tonen welke artikels er recent &laquo;geopend&raquo; werden
972 om te vermijden op hetzelfde moment simultaan
973 wijzigingen worden aangebracht.
974 Deze optie is standaard wel niet geactiveerd om te
975 vermijden dat er teveel waarschuwingsberichten op het
976 scherm verschijnen.',
977 'texte_trop_resultats_auteurs' => 'Teveel resultaten voor "@cherche_auteur@" ; gelieve de zoekopdracht te verfijnen.',
978 'texte_unpack' => 'binnenhalen van de laatste versie',
979 'texte_utilisation_moteur_syndiques' => '>Als je gebruikt maakt van de ge&iuml;ntegreerde zoekmotor van
980 SPIP, kan je op 2 verschillende wijzen zoeken op gekoppelde artikels
981 en sites. <br /><img src=\'puce.gif\'> De meest eenvoudige
982 manier bestaat erin om alleen te zoeken in titels en
983 beschrijvingen van de artikels. <br />-
984 Een andere methode is veel krachtiger en laat
985 eveneens toe op de tekst van de gekoppelde sites te zoeken&nbsp;.
986 Als je een site hebt gekoppeld, zal SPIP de zoekopdracht
987 uitbreiden tot de tekst van deze site zelf.',
988 'texte_utilisation_moteur_syndiques_2' => 'Deze methode verplicht SPIP om de gekoppelde
989 site regelmatig te bezoeken, wat een kleine
990 vertraging van je eigen site tot gevolg kan hebben.',
991 'texte_vide' => 'leeg',
992 'texte_vider_cache' => 'Cache leegmaken',
993 'titre_admin_effacer' => 'Technisch onderhoud',
994 'titre_admin_tech' => 'Technisch onderhoud',
995 'titre_admin_vider' => 'Technisch onderhoud',
996 'titre_articles_syndiques' => 'Gesyndiceerde artikels komende van deze site',
997 'titre_breves' => 'Berichten',
998 'titre_cadre_afficher_article' => 'Artikels tonen',
999 'titre_cadre_afficher_traductions' => 'Toon de status van de vertalingen voor de volgende talen&nbsp;:',
1000 'titre_cadre_ajouter_auteur' => 'EEN AUTEUR TOEVOEGEN :',
1001 'titre_cadre_forum_administrateur' => 'Priv&eacute;-forum voor de beheerders',
1002 'titre_cadre_forum_interne' => 'Intern forum',
1003 'titre_cadre_interieur_rubrique' => 'In de rubriek',
1004 'titre_cadre_numero_auteur' => 'AUTEUR NUMMER',
1005 'titre_cadre_signature_obligatoire' => '<b>Handtekening</b> [Verplicht]<br />',
1006 'titre_config_fonctions' => 'Configuratie van de site',
1007 'titre_config_groupe_mots_cles' => 'Configuratie van de groepen trefwoorden',
1008 'titre_configuration' => 'Configuratie van de site',
1009 'titre_connexion_ldap' => 'Opties: <b>Je LDAP-verbinding</b>',
1010 'titre_dernier_article_syndique' => 'Meest recente gesyndiceerde artikels',
1011 'titre_documents_joints' => 'Bijlagen',
1012 'titre_evolution_visite' => 'Evolutie van de bezoeken',
1013 'titre_forum_suivi' => 'Vervolg van de forums',
1014 'titre_gauche_mots_edit' => 'WOORD NUMMER:',
1015 'titre_groupe_mots' => 'WOORDENGROEP:',
1016 'titre_langue_article' => 'TAAL VAN HET ATIKEL',
1017 'titre_langue_breve' => 'TAAL VAN HET NIEUWSBERICHT',
1018 'titre_langue_rubrique' => 'TAAL VAN DE RUBRIEK',
1019 'titre_langue_trad_article' => 'TAAL EN VERTALINGEN VAN HET ARTIKEL',
1020 'titre_les_articles' => 'ARTIKELS',
1021 'titre_mots_cles_dans_forum' => 'Trefwoorden in de forums van de publieke site',
1022 'titre_mots_tous' => 'Trefwoorden',
1023 'titre_naviguer_dans_le_site' => 'Bezoek de site...',
1024 'titre_nouveau_groupe' => 'Nieuwe groep',
1025 'titre_nouvelle_breve' => 'Nieuw bericht',
1026 'titre_nouvelle_rubrique' => 'Nieuwe rubriek',
1027 'titre_numero_rubrique' => 'RUBRIEKNUMMER:',
1028 'titre_page_admin_effacer' => 'Technische onderhoud : de databank wissen',
1029 'titre_page_articles_edit' => 'Wijzigen : @titre@',
1030 'titre_page_articles_page' => 'Artikels',
1031 'titre_page_articles_tous' => 'Volledige site',
1032 'titre_page_auteurs' => 'Bezoekers',
1033 'titre_page_breves' => 'Berichten',
1034 'titre_page_breves_edit' => 'Wijzigen bericht : &laquo;@titre@&raquo;',
1035 'titre_page_calendrier' => 'Kalender @nom_mois@ @annee@',
1036 'titre_page_config_contenu' => 'Websiteconfiguratie',
1037 'titre_page_config_fonctions' => 'Websiteconfiguratie',
1038 'titre_page_configuration' => 'Websiteconfiguratie',
1039 'titre_page_controle_petition' => 'Vervolg van de petities',
1040 'titre_page_delete_all' => 'Volledige en onomkeerbare verwijdering',
1041 'titre_page_documents_liste' => 'Documenten van de rubrieken',
1042 'titre_page_forum' => 'Forum van de beheerders',
1043 'titre_page_forum_envoi' => 'Een bericht versturen',
1044 'titre_page_forum_suivi' => 'Vervolg van de forums',
1045 'titre_page_index' => 'Je priv&eacute;-ruimte',
1046 'titre_page_message_edit' => 'Een bericht opstellen',
1047 'titre_page_messagerie' => 'Je brievenbus',
1048 'titre_page_mots_tous' => 'Trefwoorden',
1049 'titre_page_recherche' => 'Zoekresultaat voor @recherche@ ',
1050 'titre_page_sites_tous' => 'De referentiesites',
1051 'titre_page_statistiques' => 'Statistieken per rubriek',
1052 'titre_page_statistiques_referers' => 'Statistieken (per referer)',
1053 'titre_page_statistiques_visites' => 'Statistieken van de bezoeken',
1054 'titre_page_upgrade' => 'Bijwerken van SPIP',
1055 'titre_publication_articles_post_dates' => 'Publicatie van postgedateerde artikels',
1056 'titre_referencement_sites' => 'Koppelen van sites en syndicatie',
1057 'titre_referencer_site' => 'Deze site koppelen :',
1058 'titre_rendez_vous' => 'AFSPRAKEN :',
1059 'titre_reparation' => 'Herstel',
1060 'titre_site_numero' => 'WEBSITE NUMMER:',
1061 'titre_sites_proposes' => 'Voorgestelde sites',
1062 'titre_sites_references_rubrique' => 'Gekoppelde sites in deze rubriek',
1063 'titre_sites_syndiques' => 'Gesyndiceerde sites',
1064 'titre_sites_tous' => 'Gekoppelde sites',
1065 'titre_suivi_petition' => 'Vervolg van de petities',
1066 'titre_syndication' => 'Syndicatie van websites',
1067 'tout_dossier_upload' => 'Alles in de map @upload@',
1068 'trad_article_inexistant' => 'Er is geen artikel met dit nummer.',
1069 'trad_article_traduction' => 'Alle versies van dit artikel:',
1070 'trad_deja_traduit' => 'Dit artikel is reeds een vertaling van het aanwezige artikel.',
1071 'trad_delier' => 'Dit artikel niet meer koppelen aan zijn vertalingen',
1072 'trad_lier' => 'Dit artikel is een vertaling van artikelnummer:',
1073 'trad_new' => 'Een nieuwe vertaling maken van dit artikel',
1074
1075
1076 // U
1077 'utf8_convert_attendez' => 'Wacht enkele ogenblikken en herlaadt deze pagina.',
1078 'utf8_convert_avertissement' => 'U heeft zich klaargemaakt om de inhoud van uw site (artikels, berichten, enz) om te zetten van karakterset <b>@orig@</b> naar karakterset <b>@charset@</b>.',
1079 'utf8_convert_backup' => 'Vergeet niet om vooraf uw volledige site te bewaren. U dient ook na te gaan of uw sjablonen en taalbestanden @charset@ compatibel zijn. Van de andere kant dient gezegd dat de opvolging van de revisies, indien geactiveerd, beschadigd zal zijn.',
1080 'utf8_convert_erreur_deja' => 'Uw site is reeds in @charset@, onnodig om hem om te zetten...',
1081 'utf8_convert_erreur_orig' => 'Fout&nbsp;: de karakterset @charset@ wordt niet ondersteund.',
1082 'utf8_convert_termine' => 'Opdracht volbracht&nbsp;!',
1083 'utf8_convert_timeout' => '<b>Belangrijk&nbsp;:</b> indien de server <i>timeout</i> aangeeft, dien je de pagina te herladen tot ze &laquo;&nbsp;volbracht&nbsp;&raquo; aangeeft.',
1084 'utf8_convert_verifier' => 'Je kan nu de buffer leegmaken en nagaan of alles goed werkt op je publieke site. Als het goed fout gaat, kan je terugvallen op een backup die in SQL formaat in de map @rep@ bewaard werd.',
1085 'utf8_convertir_votre_site' => 'Je site omzetten naar utf-8',
1086
1087
1088 // V
1089 'version' => 'Versie&nbsp;:',
1090 'version_initiale' => 'Beginversie'
1091
1092 );
1093
1094
1095 ?>